Tolking

Tolketjenester er nyttige i alle mulige situasjoner. Det å finne riktig tolk til de ulike situasjonene kan være like krevende som selve tolkingen.

Tre personer i et forretningsmøte, som bruker tolk

Mer enn én løsning

En av de viktigste forutsetningene for god tolking er å forstå situasjonen før man finner riktig tolk. Kanskje er det forhandlinger mellom to selskaper, en enkel research- eller studiereise, en viktig kundemiddag eller årets store fagmesse. Det finnes ikke én løsning for alle slike situasjoner, tolking er et svært spesialisert yrke. En god løsning krever derfor at man finner riktig tolk til riktigoppdrag. Når du har riktig tolk, ser du hvor avgjørende det er å sørge for at viktig informasjon og språklige nyanser ikke går tapt.

Noen som passer for deg

Språket er et mektig forretningsverktøy som alle kan få glede av. Det er ikke bare nyttig innenfor virksomheten, men også for klienter og kunder som får tilgang til harmonisk kommunikasjon. Personalavdelinger, markedsføringsteam, offentlig sektor, internasjonale bedrifter, bank og finans og til og med advokater og helsepersonell kan fra tid til annen trenge gode tolker. Vi vet at det kan føles overveldende å lete etter riktig løsning, kanskje uten å vite hva det er du trenger.

I denne sammenhengen er vår rolle basert på flere tiårs erfaring med å finne tolker som passer til en gitt anledning og klient. Alle møtene og diskusjonene med deg skjer på ditt foretrukne språk slik at alt er klart og forståelig før vi skaffer deg den tolken du trenger.

Og hvis du foretrekker at én person skal håndtere alt fra start til slutt, får du en dedikert prosjektleder.

Få eksperthjelp

Ta kontakt med oss og fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg med tolking.