Trenger du profesjonell oversettelse mellom norsk og engelsk?

Uansett hvilket språk du vil kommunisere på, får du hjelp av vårt verdensomspennende nettverk av erfarne morsmålsoversettere som har spesialistkompetanse innenfor praktisk talt alle sektorer. Oversettelse mellom engelsk og norsk er én av våre mest etterspurte språkkombinasjoner.

Det engelske språket

Det er omtrent 402 millioner mennesker som har engelsk som førstespråk, og 350–1000 millioner med engelsk som andrespråk. Det finnes flere versjoner av engelsk, for eksempel britisk-engelsk, amerikansk-engelsk, australsk-engelsk og sør-afrikansk-engelsk. Ord staves annerledes, uttrykk kan ha ulik betydning og man formulerer og ordlegger seg ulikt innenfor disse ulike versjonene av engelsk. Dette må tas hensyn til når man oversetter engelsk fra/til norsk.

Når du bestiller en oversettelse hos oss, er det viktig å ha klart for deg hvem målgruppen er og hvor de bor. Skal teksten rettes mot en amerikaner, vil vi gjerne vite dette, slik at vi kan oversette teksten din til riktig språkversjon. Vi ønsker også å vite om det er en spesifikk målgruppe teksten skal rettes mot, for eksempel eldre eller unge, slik at oversettelsen blir riktig i henhold til hvilket vokabular som skal brukes.

Skal ikke teksten leses spesifikt av for eksempel en australier eller amerikaner, oversetter vi til internasjonal engelsk med britisk-engelske ordformer og stavemåte. Engelsk er et offisielt språk i de største organisasjonene i verden, og i slike tekster vil internasjonal engelsk ofte gjøre seg gjeldende.

Har du en tekst som du trenger å få oversatt til eller fra engelsk?

Våre oversettere

Alle våre oversettere er morsmålsoversettere. Det vil si, skal en norsk tekst oversettes til engelsk, er det en oversetter med engelsk som morsmål som oversetter. Likeledes er det en norsk morsmålsoversetter som oversetter fra engelsk til norsk.

Avhengig av hvilken type engelsk du ønsker å oversette til, det være seg amerikansk-engelsk, sør-afrikansk-engelsk, eller kanskje australsk-engelsk, vil teksten også ha den respektive språkversjonen som morsmål. En australier vil oversette til australsk-engelsk, altså. Flere av disse bor også i det landet hvor språket blir snakket; en fordel når det gjelder å holde seg oppdatert og for å inneha den nødvendige lokale og kulturelle kompetansen du trenger til din oversatte tekst.

Vi har et stort team av oversettere mellom engelsk og norsk, både statsautoriserte translatører og fagoversettere, med fagkompetanse innen jus, økonomi, markedsføring, teknikk og programvare. I tillegg til våre interne medarbeidere, er Semantix tilknyttet et globalt nettverk av erfarne morsmålsoversettere med spesialkompetanse innen blant annet, medisin, IT, telekommunikasjon og transport.

Spesialiserte team med erfarne prosjektledere

Våre oversettere jobber i team med en dedikert prosjektleder og utfyller hverandres kompetanse. Semantix’ prosjektledere vet at det kan forekomme fallgruver og hindringer som kan spenne bein under oversettingsprosessen. Deres jobb er å identifisere og fjerne disse gjennom dialog med kunden og prosjektteamet.

Hva slags type tekst trenger du oversatt?

Vi oversetter det aller meste til engelsk, uavhengig av type format, fagområde og tema. Send oss møbelkataloger, bruksanvisninger, pressesaker, juridiske tekster, forskningsartikler og taler – vi har oversetterne med spisskompetanse innenfor tekstens temaområde! Trenger du å oversette en transkripsjon, korrekturlese en engelsk tekst, eller en statsautorisert oversettelse, så fikser vi også det for deg. Oversettelse kan bestilles uavhengig av format, som for eksempel Word-, PPT- Excel-, InDesign- og Framework-filer. Det samme gjelder type lydfil.

Oversettelse av hjemmesider fra norsk til engelsk

Vurderer du å oversette hjemmesiden din til engelsk, har vi både effektive oversettere til disposisjon og et sikkert maskinoversettelsesverktøy som gir deg oversettelsen nærmest umiddelbart. Vi tilbyr også oversettelsesverktøy som du kan installere i ditt CMS-system, som for eksempel WordPress, Episerver og Paligo, som forenkler og effektiviserer oversettingsprosessen. Les mer.

Engelsk er riktignok det dominerende språket på nett, men engelsktalende utgjør bare 26% av brukere av internett. Hvilket språk nettsiden burde oversettes til, avhenger av hvilket marked du ønsker at bedriften skal nå ut til. Skal man for eksempel utvide til USA, er det viktig å ta hensyn til hvordan man kommuniserer med landet som en helhet. Visste du at spansk er det nest mest talte språket i Amerika? Avhengig av kundegruppen dere ønsker å nå, kan spansk i så måte være et alternativ til engelsk og dessuten være en døråpner til andre spansktalende land.

Når du bestiller oversettelse:

  • Informer oss om hvilken versjon av engelsk du skal ha teksten oversatt til. Trenger du ikke en spesifikk versjon av engelsk oversettes teksten din til internasjonal engelsk med britisk-engelske ordformer og stavemåte.
  • Informer oss om hvem målgruppen er. Dette er spesielt viktig når det kommer til markedsføringstekster, da uttrykk og ordvalg er annerledes i henhold til hvem leserne er. En bruksanvisning fordrer annet vokabular i forhold til for eksempel en tale.

Fordelene med Semantix:

  • Ett kontaktpunkt uansett språk og teksttype
  • ISO-sertifiserte kvalitetssikringsrutiner
  • Faglig sterke, profesjonelle og serviceinnstilte ansatte
  • Pålitelig oversettelsesbyrå med dedikerte prosjektledere