Semantix får rekordkontrakt for oversettelser i EU – et gjennombrudd for bruk av kunstig intelligens til oversettelser

En løsning som drives av kunstig intelligens skal oversette alle offentlige tekniske forskrifter i EU, noe som kan utgjøre mange hundre tusen oversatte sider. Den banebrytende løsningen, som leveres av språkleverandøren Semantix og partneren ESTeam, kommer til å optimalisere oversettelsesutgiftene i EU ved å behandle store mengder språkdata, bruke smarte metoder for å gjenbruke innhold og produsere generert tekst som kan behandles av lingvister før den publiseres.

Kontrakten GROW/2020/OP/0002 er ett av Europas største oversettelsesoppdrag. Den gjelder oversettelser mellom 23 europeiske språk – noe som gir totalt 506 mulige språkkombinasjoner. Som referanse brukte anskaffelsen statistikk fra 2018, da det ble produsert 280 000 sider på ulike målspråk, noe som tilsvarer rundt 70 000 000 ord.

Semantix’ Chief Business Officer, Britta Aagaard, sier følgende om prosjektet: «Det er umulig for mennesker å behandle den store mengden språkdata og alle de formelle kravene på en sikker måte. Vår løsning som er basert på kunstig intelligens, sikrer et nøyaktig og konsekvent resultat, og den gjør det også mulig å bruke data for å matche oversetternes kompetanse og kapasitet.»

Maskinlæring er ikke bare et produktivitetsverktøy for oversettelser, men også en måte å matche språkspesialister med deres fagområder på. Innholdet er svært teknisk og regulatorisk, med en rekke spesialiseringer. Klassifiseringen består av 13 forskjellige områder, fra anleggsbransjen og jordbruk til legemidler, energi, varer og produkter.

Britta Aagaard sier følgende om løsningen: «Målet med det langvarige samarbeidet med ESTeam er å revolusjonere oversettelser ved å erstatte tradisjonelle prosesser og verktøy med en arbeidsflyt som er basert på automatiserte oversettelser og manuell kontrollesing.»

For mer informasjon:

Britta Aagaard, Chief Business Officer, Language Solutions, Semantix, britta.aagaard@semantix.com, +45 78 799 799


Semantix er Nordens største kommunikasjonspartner for språktjenester, og selskapet har levert tolking, oversettelser og språktjenester til både offentlig og privat sektor i mer enn 50 år. Semantix har en årlig omsetning på rundt 700 millioner SEK og er sertifisert i samsvar med standardene ISO 9001:2015 og ISO 27001:2013. Semantix har rundt 350 ansatte samt et stort og verdensomspennende nettverk med mange tusen språkspesialister. Majoritetseieren er private equity-fondet Segulah V L.P.