Semantix er på 15. plass i global ranking av de største språkselskapene

Semantix er på 15. plass i årets utgave av Common Sense Advisorys globale ranking av de største språkselskapene. Rapporten viser også en endring av globaliseringen.

Common Sense Advisory rangerer hvert år de hundre største leverandørene av oversetting, lokalisering og tolketjenester i verden, og presenterer dem sammen med en rapport om språkmarkedet globalt. Common Sense Advisory måler både verdensmarkedet og de lokale regionene ifølge FNs definisjon basert på bedriftens rapporterte inntekter og annen finansiell informasjon fra foregående år, og presenterer sin prognose for det kommende året. Semantix rangeres som det største språkselskapet i Norden siden målingene begynte.

Ifølge Common Sense Advisory har den siste tidens gjenopplivingen av nasjonalistisk politikk som mål å begrense den globale handelen over landegrensene. Som svar på dette ser man en økt regionalisering med mål om å utvikle regionalt samarbeid og integrasjon mellom land i spesifikke regioner.

- Det er bra at Semantix nå er det femtende største språkselskapet i verden fortsatt er størst i Norden, men vi ser frem til neste års rapport når vårt nylig gjennomførte kjøp av språkselskapet Tekst Minded legges inn i Semantix’ resultater. Det at vi nå er representert på flere lokale markeder gjør at vi også møter den økte regionaliseringen. Vi er på rett vei, sier Anders Uddfors, adm.dir. og konsernsjef i Semantix.

Semantix er Nordens ledende leverandør av oversettings- og tolketjenester med nesten 50 års samlet erfaring. Blant kundene finnes små og store selskaper og myndigheter innen ulike bransjer. Semantix omsetter for cirka 900 millioner svenske kroner, og har kontorer i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Kina, Chile og Spania. Totalt har selskapet cirka 450 ansatte og cirka 7 000 frilansende språkkonsulenter i nettverket. Semantix er majoritetseid av private equity-fondet Segulah V, L.P.