Semantix sertifisert for informasjonssikkerhet i henhold til ISO 27001

Som et ledd i Semantix’ arbeid med å styrke kundesikkerheten har vi nå blitt sertifisert i henhold til ISO 27001:2013-standarden. Fra før av er Semantix sertifisert i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 17100:2015.

Under sertifiseringsarbeidet har vi forsterket virksomhetens struktur ved å tydeliggjøre prosessene. Semantix’ internasjonale kunder skal oppleve at informasjonssikkerheten holder det samme høye nivået overalt, at den er varig, og at den dermed bidrar til å sikre kvaliteten på selskapets tjenestelevering.

ISO/IEC 27001 er en standard som hjelper organisasjoner å sikre informasjonsressursene sine gjennom å stille konkrete krav til opprettelse, implementering, vedlikehold og løpende forbedring av styringssystemet for informasjonssikkerhet. Sertifiseringen ble utført av sertifiseringsorganet Svensk Certifiering AB.

– Alle interessentene våre legger vekt på kvalitet, sikkerhet og transparens når de er i kontakt med oss. Alle i bedriften har bidratt i arbeidet med å integrere informasjonssikkerhet i prosessene våre. Sertifiseringen er et bevis på at vi i Semantix driver et strukturert informasjonssikkerhetsarbeid, og at vi håndterer informasjonen i samsvar med lovfestede krav og beskytter den med standardiserte sikkerhetskontroller, sier Group CIO Karl Jansson i Semantix.


Mer informasjon
Karl Jansson, Group CIO, +46 (0)18-65 50 42, karl.jansson@semantix.com


Semantix er Nordens ledende kommunikasjonspartner for flerspråklige tjenester og har levert tolketjenester, oversettelser og språkteknologi til offentlig og privat sektor i mer enn 50 år. Semantix har en omsetning på ca. 1 milliard svenske kroner og er sertifisert i henhold til bl.a. ISO 9001:2015 og ISO 27001:2013. Semantix har rundt 450 ansatte og et omfattende nettverk av flere tusen språkspesialister over hele verden. Semantix er majoritetseid av private equity-fondet Segulah V L.P.