En verden uten informasjonskapsler

Google informerte nylig om at Chrome, som er verdens mest populære nettleser, slutter å støtte tredjeparts informasjonskapsler innen utgangen av 2023. Det fører til en stor endring for markedsføringen, og derfor er det viktig å utvikle planer allerede nå. Vi må tenke nytt rundt hvordan vi samler inn data, og vi må allerede nå implementere nye markedsføringsstrategier for å unngå avbrudd når endringen gjennomføres.

Innhold
  Innhold

   Store endringer er på vei

   De nye retningslinjene gjelder ikke bare for Chrome – andre populære nettlesere går i samme retning. Brukernes personvern er viktig, og derfor trenger vi en strengere personvernlovgivning. I tillegg til at tredjeparts informasjonskapsler ikke lenger vil støttes, kommer det andre endringer for å begrense sporing for bruk i markedsføring.

   Som et resultat av disse endringene er det viktig med tiltak for å opprettholde førsteparts kilder for datainnsamling.

   De første endringene skjer allerede nå. Samtykke fra brukerne og å tilby en positiv kundeopplevelse har blitt de viktigste verktøyene. Videre kommer endringene til å påvirke både hvordan merkevarer kommuniserer med kunder, og hvordan de kan bruke strategier for digital markedsføring, for eksempel retargeting. Konverteringssporing blir stadig vanskeligere, siden endringene påvirker hvordan merkevarer kan måle resultatene på nett.

   Hva er løsningen?

   Det arbeides allerede med flere løsninger, og bedrifter bør vurdere flere måter å løse de nye utfordringene på. Strategier knyttet til å styrke førsteparts datarelasjoner, løsninger for kontekstuell målretting samt «walled garden»-samarbeid kan skreddersys for å oppnå de beste resultatene basert på bedriftens behov.

   Det er ingen overraskelse at Google også utvikler et verktøy for annonsering på nett, kalt Topics. Les mer om det her.

   Hvordan forbereder vi oss på at tredjeparts informasjonskapsler forsvinner?

   Nettsteder vil fortsatt kunne bruke førsteparts informasjonskapsler til å registrere kundenes preferanser og atferd på nett, og derfor bør du prioritere å utvikle og forbedre dem.

   Førsteparts informasjonskapsler blir ikke borte med det første, noe som er en lettelse for mange markedsføringseksperter. Google har gjort det tydelig at de ikke er ute etter å ødelegge bransjen for markedsføring på nett, men at de heller vil samarbeide med annonsører samtidig som de forbedrer personvernet for forbrukerne.

   Med førsteparts informasjonskapsler kan du fortsatt registrere data når kundene besøker nettstedet ditt. Påloggingsinformasjonen endres ikke, og du kan bruke informasjonen du samler om kundenes preferanser, til å forbedre nettopplevelsen for dem.

   En annen god strategi er å finne partnere som kan hjelpe deg med å bruke data fra førsteparts informasjonskapsler best mulig. Dette kan blant annet være å engasjere en organisasjon for databehandling som kan foreslå alternative verktøy og løsninger for annonsering på nett. Mange organisasjoner oppretter anonyme aggregerte grupper for å bekjempe eventuelle negative konsekvenser av disse endringene.

   Endre den globale tilnærmingen til data

   Vi må tenke nytt og omdefinere hvordan vi samler inn og bruker data. Tredjeparts informasjonskapsler har blitt brukt til datainnsamling i mange år, i forbindelse med salgstrakter, retargeting og registrering av kundeengasjement.

   Nå bør markedsførere fokusere på beholde kunder som har takket ja til å ha et kundeforhold, samt å bruke informasjonen som samles fra interne datakilder. Det vil maksimere konverteringer fra et publikum som allerede har vist interesse.

   Både innhold og produktinformasjon må være av bedre kvalitet for å øke synligheten på nett, og målrettede annonser for produkter vil ikke lenger være i fokus. Man skal ikke lenger annonsere bredt for å tiltrekke seg nye kunder til nettbutikken.

   Hvilke konsekvenser får endringene?

   Annonsører møter en utfordrende tid der de må endre måten de har jobbet på i mange år. Enkelte eksperter er bekymret for omfanget og konsekvensene som følge av disse endringene i økosystemet for markedsføring. Men selv om merkevarer får færre data å jobbe med, vil dataene være av bedre kvalitet, noe som bør føre til økt konvertering.

   Endringer som påvirker brukernes personvern, vil til syvende og sist føre til flere kjøp. I tillegg til å være de som står bak Kjøp nå-knappen, er vi alle selv kunder på nett. Brukernes personvern er viktig for oss, og det bidrar til å bygge tillit.

   Ta en snakk med en av ekspertene våre for å høre hvordan Semantix kan hjelpe deg.