Enkle trinn for å skrive et voice-over-manus

Når du skal lage en voice-over av høy kvalitet til en presentasjon eller video, er manuset like viktig som selve opptaket. Hvis du ikke starter prosessen med et godt manus, vil du nærmest garantert få et dårlig sluttresultat.

Innhold
  Innhold

   Enten du gjør opptak av din egen stemme eller bruker tjenestene til en stemmeskuespiller, bør manuset være førsteprioritet. Et velskrevet og korrekt formatert voice-over-manus forenkler opptaksprosessen og sørger for at sluttproduktet oppnår så god kvalitet som mulig.

   I dette blogginnlegget skal vi dele noen tips til å hvordan du kan oppnå et best mulig resultat når du skriver og formaterer voice-over-manus.

   Hva er et voice-over-manus?

   Et voice-over-manus er et dokument som inneholder den teksten stemmeskuespilleren skal lese opp under voice-over-opptaket. Slike manus brukes i en rekke prosjekter, fra reklamefilmer og videoer til Power-Point-presentasjoner, e-læringskurs og lydbøker. Manuset gir dessuten stemmeskuespilleren instruksjoner om hvordan hen skal levere budskapet og setter tonen og tempoet for innspillingen.

   Snakk til en internasjonal målgruppe med voiceover på flere språk

   Formatering av voice-over-manus

   Det er viktig at et voice-over-manus er riktig formatert. God formatering gjør manuset lettere å lese og hjelper stemmeskuespilleren å forstå flyten i innholdet. Det øker sjansene for at sluttproduktet vil innfri forventningene dine. Et dårlig formatert manus med uklare retningslinjer kan i motsatt fall resultere i en mindre effektiv opptaksprosess og et mindre vellykket sluttprodukt.

   Det kan være både dyrt og tidkrevende å spille inn voice-overe på nytt, men med et godt formatert voice-over-manus kan du altså unngå dette. Før du begynner å skrive et manus, anbefaler vi at du leser tipsene nedenfor.

   Slik skriver du et voice-over-manus: beste praksis for formatering

   Bruk tydelige overskrifter

   Bruk tydelige overskrifter for å angi de forskjellige delene av manuset, for eksempel innledning, brødtekst og konklusjon eller sammendrag. Det gjør det lettere for alle som leser manuset å navigere i dokumentet og forstå flyten i innholdet. Overskrifter hjelper deg dessuten å organisere innholdet mens du skriver.

   Bruk tegnsetting og grammatikk riktig

   Det er viktig at manuset er grammatisk riktig og ikke har feil i tegnsettingen. Korrekt tegnsetting bidrar også til å veilede stemmeskuespilleren ved å indikere hvilken intonasjon stemmen skal ha. Det gjør budskapet tydeligere og mer engasjerende for publikum.

   Vær konsekvent i bruken av skrifttype og skriftstørrelse

   Å bruke samme skrifttype og -størrelse i hele manuset gjør dokumentet lettere å lese. Du bør holde deg til en skrifttype som er enkel og lettlest. Skriftstørrelsen bør være så stor at manuset kan leses uten anstrengelse, men ikke så stor at manuset blir på flere sider enn hva som er praktisk.

   Inkluder klare instruksjoner

   Hvis det er noen spesifikke instruksjoner du vil at stemmeskuespilleren skal følge, for eksempel å legge trykk på enkelte ord eller snakke i et bestemt tempo, bør du inkludere dette i manuset. Tydelige instruksjoner hjelper stemmeskuespilleren å gjøre en god jobb.

   Last ned malen vår for voiceover-manus

   Lær mer om hva slags informasjon du bør inkludere i et voice-over-manus, og last ned malene våre for taleopptak til video- eller lysbildepresentasjoner.

   Vanlige feil du bør prøve å unngå når du formaterer et voice-over-manus

   Dårlig organisering

   Løsning: Bruk klare overskrifter til å dele opp dokumentet, og sørg for at manuset er enkelt å følge.

   Inkonsekvent formatering

   Løsning: Bruk samme skrifttype og -størrelse gjennom hele manuset, og sjekk at overskrifter og andre formateringselementer også blir brukt konsekvent.

   Komplisert språk

   Løsning: Hold språket enkelt, og vær rett på sak. Forklar på enklest mulig måte.

   Mangelfull korrekturlesing av manuset

   Løsning: I tillegg til å korrekturlese manuset selv, bør du også få en annen person til å lese gjennom det. Et ekstra par øyne kan fange opp eventuelle feil du selv har oversett.

   Hvordan ser et voice-over-manus ut? 

   Et voice-over-manus trenger ikke å være komplisert. Vanligvis inneholder et manus tidskoder, selve manusteksten og kommentarer med spesifikke instruksjoner.

   Du kan også legge til markører som indikerer ulike scener, sekvenser eller fortellerstemmer.

   Her er et eksempel:

   Tidskode
   Scene/sekvens
   Manustekst 
   Kommentarer eller instruksjoner 

   00:06 - 00:16

   Kamera panorerer over en ny SUV-bil. 

   En stor familie krever et stort kjøretøy. 

   Legg vekt på «stor» og «stort».

   00:17 - 00:22

   Kameraet panorerer for å vise familien som forlater huset.

   Og dess større familie, dess større kjøretøy.

   Det siste barnet som går ut av døren smeller den igjen.

   00:23 - 00:26

   Alle setter seg i bilen.

   Dere trenger god plass ...

   Litt humoristisk tone, liten humring i starten.

   00:27 - 00:28

   Sjåføren hopper ut, åpner bakdøren og en hund hopper inn bak i bilen.

   For hele familien!

   Legg trykk på «hele».

   Gjør jobben enklere med våre kostnadsfrie voice-over-maler

   Semantix produserer og oversetter flere hundre voice-overe i året. Vi har samlet noen av våre egne maler i et nedlastbart dokument som du kan bruke når du skal skrive et nytt voice-over-manus, eller formatere et manus for oversettelse til andre språk. 

   En mal for voice-over-manus kan hjelpe deg å få formateringen riktig samt sørge for at du får med alle nødvendige elementer i manuset. Det kan i tillegg være tidsbesparende å ta utgangpunkt i en ferdig mal.

   Når du bruker en mal, må du tilpasse den slik at den oppfyller de spesifikke kravene i prosjektet. Du må kanskje legge til eller slette deler eller gjøre andre justeringer. Fyll ut dette skjemaet for å få tilsendt våre voice-over-maler. 

   Hvordan organisere innhold og skrive et voice-over-manus

   Del video-innholdet ditt inn i scener eller grupper av scener. Hvis du skriver voice-over for en lysbildepresentasjon, må du skrive et manus for hvert enkelt lysbilde.

   Skriv innholdet slik at det er tilpasset målgruppen. Les deretter hver del av manuset høyt for å forsikre deg om at manuset holder jevnt tempo. Snakk naturlig, uten å lese for fort. Høytlesing er den beste måten å identifisere unaturlige setninger på, sjekke om timingen må justeres eller om det er deler av manuset som ikke fungerer.

   Sørg for at manuset er tydelig og lett å forstå. Det innebærer blant annet å sjekke at terminologi blir brukt konsekvent, og at det tiltenkte budskapet kommuniseres på en effektiv måte.

   Etter at du har gjennomgått manuset og gjort merknader, må du legge inn eventuelle endringer. For å få et nytt perspektiv kan det være nyttig at noen andre også leser gjennom manuset og gir tilbakemeldinger.

   Voice-over-manus for kunstig intelligens

   Hvis du ikke har lyst til å bruke din egen stemme og ikke ønsker å ansette en stemmeskuespiller, kan du velge en voice-over-tjeneste som benytter kunstig intelligens. Det finnes flere tilgjengelige tjenester på Internett, og noen av dem er kostnadsfrie. Disse tjenestene kan imidlertid ha begrenset funksjonalitet eller en grense for hvor mange voice-overe du kan laste ned. Hvis du bare har ett voice-over-prosjekt, kan det imidlertid være et godt alternativ. Kunstig intelligens er selvfølgelig ikke helt det samme som å bruke en ekte menneskestemme, så hvorvidt resultatet blir godt nok, kommer an på hvilke behov du har.

   Å skrive et manus for en voice-over-app som benytter kunstig intelligens, er ikke det samme som å skrive et manus for en stemmeskuespiller. De forskjellige appene har forskjellige krav, men det er uansett snakk om en relativt enkel prosess som går ut på å skrive inn tekst og legge til noen forhåndsinnstilte anvisninger.

   Vi har prøvd den kostnadsfrie appen Voicebooking for stemmegenerering. Her er et utdrag av det enkle manuset som viser hvilke anvisninger vi har lagt til:

   Example of a voice-over

   Kan undertekster være et bedre alternativ enn voice-over for prosjektet ditt?

   Det kommer an på hva slags prosjekt du har. I noen tilfeller kan teksting være å foretrekke. Med teksting beholder du innholdets opprinnelige stil og stemme, og det er et rimeligere alternativ enn voice-overe. Hvis du på et senere tidspunkt vil gjøre innholdet tilgjengelig på flere språk, er det også mye enklere å oversette undertekster enn å produsere flere voice-overe.

   Undertekster kan imidlertid distrahere og trekke oppmerksomheten bort fra det visuelle innholdet, og gjør skjermplassen mer begrenset. Samtaler mellom flere personer kan også være vanskelig å formidle effektivt med teksting.

   Konklusjon

   Å lage et effektivt voice-over-manus av profesjonell kvalitet kan være utfordrende. Semantix samarbeider med virksomheter og enkeltpersoner innen en rekke bransjer for å produsere voice-overe og undertekster på mer enn 200 språk. Vi har derfor kompetanse til å hjelpe deg med å avgjøre om det er voice-over eller teksting som er det beste alternativet for prosjektet ditt.

   Hvis du bestemmer deg for å bruke voice-over, kan vi hjelpe deg å skrive et godt manus. Vi tilbyr også opptak av voice-over som en egen tjeneste.

   Vil du at et globalt publikum skal forstå videoene dine?

   Last ned malene

   Med malen vår kan du enkelt lage manus i tråd med dine spesifikke prosjektbehov og sørge for at resultatet blir perfekt. Unngå frustrasjon og slinger i valsen og få en sømløs og effektiv prosess fra start til slutt.