Gir fintech-appene dine «wow-reaksjoner» i globale markeder – eller blir de ignorert?

Fintech er en global industri. Men snakker du samme språk som kundene dine? Her er det du trenger å vite om finansiell oversettelse.

Fintech, en blanding av ordene «finans» og «teknologi», handler om nyskaping. Bruken av moderne teknologi i finansnæringen endrer måten finansinstitusjoner over hele verden gjør forretninger på.

Ifølge en fersk PwC-rapport planlegger flertallet av globale finanstjenesteselskaper å øke fintech-partnerskapene, da 88 prosent uttrykker bekymring for at de vil miste inntekter til gründere.

Covid-19-pandemien har fremskyndet skiftet fra tradisjonelle institusjoner til fintech-apper. Som et resultat forventes verdens fintech-sektor å vokse med hundrevis av milliarder euro i 2022. Likevel er dette bare begynnelsen på fintech-veksten.

Et multinasjonalt, flerspråklig marked

Fintech eksisterer i den digitale verden, i stedet for den virkelige verden, og her finnes det store muligheter for global vekst. Faktisk ble det globale fintech-markedet verdsatt til nesten 115 milliarder euro i 2018 og anslås å nå 274 milliarder euro innen 2022 – en årlig vekstrate på nesten 25 prosent.

Selvfølgelig opprettholder fintech et viktig aspekt av den tradisjonelle finansnæringen: store mengder dokumentasjon. Og alt må gjøres tilgjengelig på tvers av flere globale markeder. Dette inkluderer:

 • Års- og kvartalsrapporter
 • Revisjonsrapporter
 • Forretningsplaner
 • Rapporter om samsvar
 • Dataark
 • Estimater
 • Finansielle pressemeldinger
 • Regnskap
 • Investeringsfond-prospekter
 • Investeringsrapporter
 • Ledelserapporter
 • Markedsanalyser
 • Markedsføringsmateriell
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Risikoanalyser
 • Emisjonrapporter
 • Aksjemarkedsrapporter

... for å nevne noen.

Å gjøre all denne skriftlige kommunikasjonen tilgjengelig for internasjonale kunder krever en bestemt spesialitet: finansiell oversettelse.

I finansverdenen er detaljer viktige. En feilplassert null eller feil bruk av komma og desimaltegn kan få katastrofale konsekvenser. Med utallige kulturer, svært spesialisert terminologi og juridisk ansvarlighet på tvers av en rekke jurisdiksjoner, kan imidlertid oversettelse for fintech-sektoren by på noen unike utfordringer.

Slik gikk nordiske fintech-selskaper globalt

Til tross for den relativt lille befolkningen i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark, finner vi i Norden et av de mest dynamiske fintech-sentrene i verden, som tiltrekker seg investeringer fra hele verden.

 • Mellom 2017 og 2020 utviklet nyskapende nordiske oppstartsbedrifter digitale løsninger for å overvinne problemene regionens finansinstitusjoner står overfor.
 • Suksessen de opplevde oppmuntret til økte investeringer, og den investerte kapitalen økte fra 580 millioner euro til 1,4 milliarder euro.
 • I første halvår 2021 samlet nordiske fintech-selskaper inn 1,75 milliarder euro og huser nå nesten 1000 fintech-selskaper.

En mulig årsak til de nordiske fintech-suksessene er at regionens innbyggere i det store og hele er digitalt kunnskapsrike. Når det gjelder bruk av ny teknologi, er Norden faktisk en av de mest entusiastiske i verden.

En annen grunn bak den nordiske fintech-suksessen er selskapenes forståelse, helt fra starten av fintech, for at folk forventer og fortjener en sømløs, kundesentrert digital reise, uansett hvor i verden de er.

Den svenske banken Klarna er Europas høyest verdsatte private fintech-virksomhet. Selskapet er mest kjent for sin rentefrie finansieringsmodell som tilbyr kundene en enkel «kjøp nå, betal senere» mulighet. Klarna er eksperter på å omdefinere handleopplevelsen for millioner av mennesker over hele verden, og har omfavnet utfordringen med økonomisk oversettelse. Faktisk så har Klarna gått utover grunnleggende oversettelse for å fullstendig lokalisere innholdet sitt.

Dette betyr at de i tillegg til å lage tekster på forskjellige språk, så tilpasser Klarna seg den lokale atferden – for eksempel ved hjelp av lokale måleenheter, og overholdelse av lokale forskrifter – slik at innholdet ser ut til å ha blitt laget av og for det lokale markedet.

Graf over vesentlige egenskaper for en finansoversetter

Slik velger du en finansiell oversetter

Som en av verdens raskest voksende sektorer, må fintech raskt tilpasse seg den utviklende terminologien og styrsettet. Den beste måten å håndtere dette på er å samarbeide med en leverandør av språktjenester med ekspertise på dette feltet.

For å hjelpe deg med å velge de riktige finansielle oversetterne, finner du her fem viktige kvaliteter de bør kunne vise til.

1. Flerspråklig finansiell kompetanse

Finansiell sjargong kan være et mysterium på mange morsmål, for ikke å tenke på språkene i internasjonale markeder. Partneren din innenfintech oversettelser må derfor være komfortabel med å oversette svært spesialiserte dokumenter for finanseksperter, i tillegg til enklere meldinger til kunder, på sitt eget morsmålet.

2. Flerkulturell juridisk forståelse

Finansielle lover og forskrifter varierer fra land til land. De utvikler seg også kontinuerlig. Å være oppdatert på kravene til hvert internasjonale marked er derfor en avgjørende del av enhver finansiell oversettelsesprosess.

3. Evnen til å oversette tall

Hvis finans handler om å flytte rundt på tall, må språkpartneren din være numerisk fleksibel på tvers av en rekke metoder for å beregne og presentere data.

4. Dyktig i markedsføring

Merkevareidentitet kan lett gå tapt i oversettelser. Som med all annen forretningskommunikasjon er det viktig å opprettholde merkevare-kommunikasjonen når du oppretter finansiell kommunikasjon i forskjellige markeder.

5. Smidig og nyskapende

En proaktiv partner med en nyskapende tilnærming som holder tritt med finansteknologiens raske verden, er avgjørende når man griper nye muligheter og vokser i nye markeder.

Bygg tillit med fintech-oversettelsestjenester

Tillit er en hovedfaktor når kundene velger banktjenester. Sunn fornuft antyder at absolutt klarhet og forståelse i all kommunikasjon er nøkkelen til å bygge tillit. Så med 76 prosent av befolkning som mener at det er større sannsynlighet for at de kjøper varer eller tjenester på nettet fra en leverandør som kommuniserer med dem på deres eget språk. Så det er vel verdt investeringen å tilby i det minste en mobilapp eller opplevelsen av digital forberedelse på deres eget morsmål.

Så ikke ta noen sjanser. Levering av finansielle tjenester i internasjonale markeder må innebære en detaljert forståelse av språk, kultur og lokale forskrifter, samt et øye for å maksimere markedsføringskommunikasjonen.

Hvis du er et fintech-selskap som ønsker å lykkes på den globale markedsplassen, er det et strategisk imperativ at du oversetter innhold for ditt globale publikum. Klikk her for å finne ut hvordan.