Jobbe med flere oversettelsesleverandører.

Enkelte ganger er det ikke sikkert at én enkelt språktjenesteleverandør (LSP) kan håndtere alle lokaliseringsoppgavene i din virksomhet. Du har kanskje interne lingvister, eller interne retningslinjer som krever bruk av mer enn én leverandør.

Tre kvinner utenfor et kontorbygg

Uten riktig teknologi og arbeidsflyt risikerer du imidlertid at språkprosjektene dine blir vanskelige å kontrollere og administrere.

En faktor som kan redusere hastigheten og effektiviteten i situasjoner med flere leverandører, er mangelen på felles oversettelsesminner (en database over tidligere oversettelser som kan brukes som referanse for fremtidige oversettelser). Dine ulike leverandører eller LSP-er bruker sine egne systemer uten å dele terminologi og oversettelsesminner, og det hjelper ikke deg som kunde.

Både kvaliteten, prisen og tiden det tar å få et produkt lansert kan bli påvirket av disse situasjonene. I tillegg reduseres din egen fleksibilitet som innkjøper av oversettelser, siden du hele tiden får kvalitet og pris ut fra størrelsen på oversettelsesminnet til hver enkelt leverandør.

En nøkkel til å strømlinjeforme oversettelsesprosessene kan være å investere i et skybasert oversettelsesbehandlingssystem (TMS), som du kan bruke til å sentralisere og eie de språklige ressursene dine og også forenkle bruk av flere leverandører. Kort sagt bruker alle det samme grunnlaget for oversettelse, også om virksomheten utvides til nye markeder. Det handler om å styre prosessene og dele den samme informasjonen mellom alle leverandørene.

Med et TMS kan du også være mer strategisk når du velger nye oversettelsesleverandører, og du kan velge dem ut fra kvalitet og kostnader i stedet for bare etter hvem som har det største interne oversettelsesminnet.

Med et TMS får din virksomhet en mye mer effektiv arbeidsflyt, som vil gi større frihet i valg av leverandør, kortere tid til markedet og en database med oversettelsesminner som du kontrollerer, og som vokser med deg og virksomheten din.

Semantix hjelper gjerne til med planlegging og gjennomføring når du skal sette opp ditt eget oversettelsesbehandlingssystem.

Vil du vite mer om skybasert TMS?