Løs utfordringene knyttet til nettopplæring for medarbeidere i flere land ved å lokalisere e‑læringsinnholdet

Skap engasjement hos og hev kompetansen til medarbeiderne dine, uansett hvor de er i verden, gjennom lokalisering av e-læring. Få mest mulig ut av nettopplæringen på en enkel og rimelig måte.

Opplæring og utvikling av medarbeidere er viktig i de fleste bedrifter. Noen av fordelene med effektiv, kontinuerlig opplæring er høyere medarbeidertilfredshet, lavere personalomsetning, mer nytenking og økt lønnsomhet.

Når en bedrift har medarbeidere i flere land, kan det være vanskelig å gjennomføre tradisjonell opplæring. Ofte tar opplæringen lengre tid og medfører tilleggskostnader.

Så hvordan kan en internasjonal bedrift bruke opplærings- og utviklingsprogrammer til å hjelpe medarbeiderne sine å utnytte potensialet sitt og imøtekomme nye forretningskrav? Svaret er e-læring.

Hva er e-læring?

E-læring er opplæring som foregår på nettet. Internasjonale bedrifter som har medarbeidere i flere land og som snakker ulike språk, kan bruke e-læringsprogrammer til å tilby medarbeidere i ulike land opplæring på en enkel og rimelig måte.

Uansett hvor i verden medarbeiderne befinner seg, og uansett hvilket språk de snakker, vil gode e-læringskurs sikre at de får opplæring av samme høye kvalitet som medarbeiderne som jobber på bedriftens hovedkontor.

E-læring forenkler alle typer opplæring, og den økende bruken av hjemmekontor har ført til at etterspørselen etter nettopplæring nå er høyere enn noensinne.

Jeg vil vite mer om løsninger for e-læring

Hvordan lager du et e-læringskurs?

Mange opplæringsansvarlige synes det kan være utfordrende å utvikle et e-læringskurs på kort tid. Det blir stadig viktigere å få produkter raskt ut på markedet, og markedsbetingelsene endres stadig. Derfor er det veldig viktig at medarbeiderne har den nødvendige kompetansen, og at bedriften hele tiden overholder alle regler og krav.

Her kan du lese litt om hvordan du kan gjennomføre e-læring på flere språk på en god måte. Følg disse fem trinnene for å utvikle gode nettkurs som er engasjerende og tilpasset hver enkelt.

Hvordan lager du et e-læringskurs

1. Fastsett mål for opplæringen og finn ut hvilke ressurser du har

Det er viktig å starte med en vurdering av formålet med opplæringen for å sikre at innholdet er egnet og at resultatet kan måles mot godt definerte kriterier. Andre ting det er viktig å tenke på før du begynner å lage kurset, er hvilke opplæringsressurser du har, og hvor stort budsjettet er.

Budsjettet kan sette begrensninger for gjennomføring av e-læring, spesielt når kurs lages internt. Når opplæring er nødvendig for å oppfylle krav fra et eksternt organ eller et regelverk, må innholdet oppfylle disse kravene, og ofte innen en tidsfrist. Når en bedrift velger å sette ut e-læring, ligger dette ansvaret hos tredjepartsleverandøren.

2. Lag et utkast

Lag en kursdisposisjon med planlagt opplæringsmateriell. Velg utforming, og beregn kostnadene. Test utkastet i et styringssystem for opplæring, et program som brukes til administrasjon, dokumentasjon, sporing, rapportering, automatisering og gjennomføring av opplæringen.

3. Utform kurset i et redigeringsverktøy

Når utkastet er gjennomgått og godkjent av alle relevante parter, kan du begynne å utforme kurset i et redigeringsverktøy. Her setter du sammen grafikk, animasjoner, video, lyd og annet medieinnhold til et komplett kurs.

4. Test kurset i praktisk bruk

Få personer som ikke har kjennskap til e-læringskurset fra før, til å teste det i praktisk bruk. To områder må vurderes: om språket er forståelig, og om teknologien er lett å bruke.

Det er viktig å teste nettkurset grundig. Identifisering av svakheter, implementering av løsninger og ny testing av endret materiale gir deg mulighet til å optimere e-læringskurset. Jo høyere kvaliteten på materialet er etter dette trinnet, desto raskere og enklere vil det være å gjennomføre det neste trinnet.

5. Tilpass opplæringen for hvert enkelt marked

Språk og kulturelle faktorer kan påvirke en persons evne til å lære. Det er ikke nok å bare oversette innholdet i e-læringskurset til brukerens språk. Innholdet må også lokaliseres.

Det innebærer at opplæringsinnholdet tilpasses slik at det virker som om det opprinnelig er laget av og for lokale brukere. Tekst, lyd og visuelt innhold tilpasses kultur, skikk og bruk, lover, regler og standarder i det enkelte landet. Lokalisering omfatter også tilsynelatende små, men likevel viktige endringer i måten innholdet presenteres på, for eksempel måleenheter og datoformat.

Hvorfor lokalisere nettopplæring?

Lokalisering av e-læringsinnhold forbedrer nettopplæringen på flere måter. Her er fire viktige fordeler:

Hvorfor lokalisere nettopplæring

Medarbeidernes sikkerhet

Studier antyder at språkproblemer bidrar til 25 prosent av alle sikkerhetsrelaterte hendelser på arbeidsplassen. Det er veldig viktig at misforståelser unngås, uansett om det dreier seg om opplæring i bruken av en ny maskin, brannverninstruksjoner eller fareadvarsler.

Engasjerte medarbeidere

Alle nye medarbeidere, spesielt de som ikke jobber på hovedkontoret, trenger å føle seg engasjert i arbeidet og bedriften de nettopp har blitt ansatt i. Hvis ikke synker motivasjonen, personalomsetningen øker og produktiviteten går ned. Lokalisering bidrar til å sikre at alle medarbeidere føler at de blir sett.

Oppfyllelse av krav

Opplæring i regler og krav koster bare en brøkdel av det et brudd på regelverket kan koste en bedrift. Til forskjell fra en ren oversettelse, tas det ved lokalisering hensyn til reglene og kravene som gjelder i det enkelte landet.

Økt omsetning

Den potensielle avkastningen på investeringer i lokalisering av opplæring er høy. Studier har vist at for hver krone som brukes på lokalisering av e-læringsinnhold, kan bedriften i gjennomsnitt forvente å få 250 kroner tilbake.

Gjør det enkelt for medarbeiderne dine å oppnå læremålene

For å engasjere medarbeiderne og få høyest mulig avkastning på investeringen må innholdet i et e-læringskurs lokaliseres. Lokalisering gjør innholdet i nettkurs mer interessant, relevant og lettere å forstå, uansett hvilket språk medarbeiderne snakker, og i hvilket land medarbeiderne jobber.

Mange bedrifter velger å sette ut e-læring til en leverandør som kan levere lokaliserte e‑læringsmoduler og gjøre opplæringen mest mulig effektiv. Da drar bedriften fordel av ekspertise som gjør at bedriften sparer tid, får utnyttet tilgjengelige ressurser best mulig og enkelt kan oppdatere innholdet.

Lokaliserte kurs hjelper bedrifter å nå ut til alle medarbeiderne i alle land, senke personalomsetningen og øke produktiviteten. Lokalisering er imidlertid komplisert og tidkrevende. Det er lurt å ha lokalisering i tankene allerede under utarbeidingen av kildemateriellet.

Kontakt oss for å komme i gang eller hvis du har spørsmål om tjenestene.