Det finnes ingen språkbarrierer i kunst og musikk

Vi hjalp Utdanningsdirektoratet med å bryte ned språkbarrierer ved hjelp av undertekster og voice-over, slik at barn får bedre tilgang til kunst.

Det viktigste målet vårt er å bryte ned språkbarrierer og gi alle tilgang til informasjon, uansett hvilket språk de snakker. Derfor satte vi stor pris på muligheten til å samarbeide med Utdanningsdirektoratet og Kulturskolen for å utvikle medier som gjør det enklere for barn å delta i kunst- og musikkopplæring.

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for utdanningssektoren, inkludert barnehager, grunnskoler og videregående skoler, og for å sikre at lover og krav fra myndighetene overholdes.

Utdanningsdirektoratet arbeider også med å innhente og analysere nasjonal statistikk om all utdanning ved barnehager, grunnskoler og videregående skoler. Direktoratet bruker denne informasjonen til å gjennomføre forsknings- og utviklingstiltak og finne nye måter å utvikle og kontrollere retningslinjer og praksis for utdanning.

Direktoratets overordnede mål er å sikre at hver elev, student og lærling får utdanning av best mulig kvalitet, og det er noe Semantix er stolte over å kunne bidra til.

Semantix satte stor pris på å kunne samarbeide med direktoratet for å levere voice-over- og tekstetjenester til Kulturskolen. Prosjektet inkluderte en informasjonsvideo som forklarer hvordan man melder seg på skolen der barn og ungdom får undervisning fra fagfolk innen kunst, musikk og dans.

Semantix leverte voice-overs og undertekster på ukrainsk, spansk og kantonesisk for disse videoene

Norsk

Ukrainsk

Spansk

Kantonesisk

Mari Johansen fra Utdanningsdirektoratet sier følgende om prosjektet:

«Det er et mål for oss i Udir at alle foreldre skal kunne få informasjon om at Kulturskolen er et sted der barna deres kan oppdage nye interesser, teste ut nye kunstutrykk og utvikle sine talenter. Vi vil også formidle at kulturskolen kan bidra til å utvikle et godt skole- og lokalmiljø og bidra til at elever får utfolde seg kulturelt i lokalsamfunnet. 

Med hjelp fra Semantix kan vi i dag nå ut til enda flere med informasjon om kulturskolen og støtte kommunene i arbeidet med å utvikle kulturskolen lokalt. Gjennom teksting og dubbing av informasjonsfilmen til flere språk kan enda flere foreldre få enkel informasjon om hva kulturskolen er og hva den kan være for barna.»

Klikk på lenken under for å finne ut hvordan Semantix kan hjelpe organisasjonen din med multimedietjenester på mer enn 200 språk.

Skreddersydde flerspråklige multimedietjenester