Syv tips for en god tolkesamtale

Ved hjelp av en tolk kan du føre en samtale med en person som ikke snakker samme språk som deg. Her gir vi deg sju tips til hva du kan gjøre for at tolkesamtalen skal bli så bra som mulig.

To smilende kvinner og en mann på et kontor, som diskuterer oversettelsesbehovene sine

1. Plasser dere i en trekant

Hvis dere er tre personer, setter dere dere i en trekant. Tolken skal sitte i spissen av triangelet, og du og den du snakker med, skal sitte midt imot hverandre for å kunne ha øyekontakt under samtalen. Tolken er bare til stede for å gjøre det mulig for to personer å snakke sammen, selv om de i utgangspunktet ikke snakker samme språk.

2. Snakk direkte til den du møter

Tolken oversetter det du og samtalepartneren din sier, i jeg-form. Snakk derfor direkte til den du møter, og ikke til tolken.

3. Snakk rolig og i passelig korte setninger

For at tolken skal kunne oversette, er det viktig at du snakker rolig og tydelig, og at du ikke bruker for lange setninger om gangen. La tolken snakke ferdig, og ikke avbryt unødvendig.

4. Gi tolken tid til å finne riktig oversettelse

Det er du som er emneeksperten, og tolken som er språkeksperten. Du må kanskje forklare innimellom. Tolken kan også få behov for å bruke ordboken eller rådspørre noen andre, så vær forberedt på å gi tid til dette.

5. Husk at tolken oversetter alt

Tolken oversetter alt som sies i rommet under samtalen – husk det ved eventuelle telefonsamtaler eller andre avbrudd.

6. Still kontrollspørsmål, gjenta og skriv ned

Det er din oppgave å få samtalepartneren din til å forstå hva du mener. Still kontrollspørsmål, slik at du ser at budskapet har kommet frem. Skriv ned tall, navn og datoer for å være helt sikker på at det blir riktig.

7. Planlegg samtalen godt

Det tar lengre tid å snakke sammen via en tolk – planlegg derfor samtalen godt. Ta en pause hvis samtalen varer lenger enn en time.

Book en tolk