Transkripsjon – transkribering?

Transkripsjon, eller transkribering som mange omtaler det som, er kunsten å få overført tale fra lyd- eller videoopptak til skrift.

Smilende kvinne iført hodetelefoner, som skriver

Transkripsjon innebærer mer enn å bare lytte til opptak. Innholdet må forstås, både med tanke på innhold og lyd, og det må transkriberes uten å utelate noe. Det tar tid å lære seg å transkribere raskt og korrekt. Derfor kan du spare tid og penger ved å la en av våre erfarne eksperter ta seg av det for deg. Våre transkribenter har lang erfaring i å overføre lyd til tekst, enten det er i forbindelse med politi- og advokatavhør, intervjuer i forskningsprosjekter, foredrag eller lignende.

Hva er transkripsjon?

Transkribering er ikke det samme som å skrive. Uavhengig av om transkripsjonen er et avhør av en part i en rettssak eller en deltaker i en undersøkelse, forskningsprosjekt og lignende, holder det ikke å bare skrive ned ordene som blir sagt. Ut fra formålet og fokuset til oppgaven, kan det være nødvendig å markere alt fra trykksterke stavelser til nølende lydforlenginger. Det bør likevel noteres bak øret at enhver transkripsjon av en muntlig samtale er en reduksjon av samtalen siden det er tilnærmet umulig å få med alle detaljene fra en samtale på et papir.

Transkribere lyd til tekst?

Vi kan transkribere fra nesten alle de vanligste lyd- og videoformatene, og vi leverer transkripsjonen med så enkel formatering som mulig i ett av standardformatene for tekstbehandling, for eksempel Word. Om du ønsker det transkriberte materialet oversatt til et annet språk i etterkant, kan Semantix bistå med transkripsjon til omtrent alle skriftspråk.

Da det er mange faktorer som spiller inn på tidsbruken på en transkriberingstjeneste, tar vi betalt pr. arbeidstime, ikke pr. minutt i opptaket.

Bestill transkripsjon nå

Våre fem beste tips for å sikre god kvalitet på lydopptak

Et lydopptak med god kvalitet kan gjøre det mye enklere å gjennomføre transkripsjonen, og det vil sannsynligvis også føre til at du får en bedre pris1. Unngå bakgrunnsstøy. Mikrofoner fanger enkelt opp bakgrunnsstøy. Lukk dører, og sørg for at mennesker i nærheten snakker så lite som mulig.2. Ikke snakk i munnen på hverandre, og ikke avbryt hverandre.3. Plasser mikrofonen slik at den kan fange opp lyd fra alle som snakker.4. Snakk sakte og tydelig.5. Bruk godt utstyr. Hvis du bruker en diktafon med innebygd mikrofon eller analogt opptaksutstyr kan sluttresultatet bli dårligere.

Faktorer som spiller inn

Det er vanskelig å på forhånd gi en fastpris på transkribering. Det er mange faktorer som spiller inn på hvor utfordrende jobben er for våre språkkonsulenter.

  • Fagområde. Det går raskere å transkribere intervjuer om generelle og hverdagslige emner, enn f.eks. avanserte kliniske studier. Transkribenten må i det siste tilfellet bruke ekstra tid på å søke opp de medisinske uttrykkene for å sikre at de er stavet riktig.
  • Flere som snakker. Jo flere som snakker på opptaket, jo lenger tid tar oppdraget. I gruppestudier er det ikke unormalt at 5-10 deltar, og da kan det ofte bli at noen snakker i munnen på hverandre. En av oppgavene under transkripsjon er også å koble tale/tekst til riktig deltaker.
  • Lydkvalitet. Opptak gjort utendørs, eller opptak tatt uten ekstern mikrofon har vanligvis bakgrunnsstøy eller «ekko» som gjør det verre å få med seg det som blir sagt.
  • Dialekter/aksent. Hvis de som snakker bruker dialekt og aksent, kan det bli nødvendig å høre opptaket flere ganger for å få med seg det som blir sagt.
  • Transkripsjonsstil. Stilen definerer hvor detaljert transkriberingen blir.

Verbatim transkripsjon er ord-for-ord transkribering av lyden, og den vanligste metoden.

Eks: «… fordi jeg tror at det er så mange… eh… ulike krav… og.. eh.. ulike segmenter.. at om du kan peile deg inn på ett av dem, så.. og ja, det er så mye behov i aldersgruppen mellom 25 og 50.. eller 55 egentlig.»

Sann verbatim transkripsjon er den mest detaljerte metoden, hvor alle lyder og ikke-verbal kommunikasjon (som latter og pauser) også inkluderes.

Eks: «… fordi jeg tror at det er så mange… eh… ulike krav… og.. eh.. ulike segmenter.. at om du kan peile deg inn på ett av dem [ler], så.. og ja, det er så mye behov i aldersgruppen mellom 25 og 50.. [hoster] eller 55 egentlig.»

Intelligent verbatim transkripsjon er en stil som redigerer og korter ned på teksten for å skape en lettlest transkripsjon. Pauseord og ufullstendige setninger er tatt bort.

Eks: «Det er så mange ulike krav og segmenter, at om du kan peile deg inn på ett av dem, så er det jo mye behov i aldersgruppen mellom 25 og 55.

Ta kontakt for å finne ut mer