Optimera processen från A-Ö

Lokaliserat innehåll handlar inte bara om ren översättning utan lika mycket om bearbetningstiden för hela jobbet.

Man och kvinna på vespa på en trafikerad gata

En kort marknadsledtid är en stor framgångsfaktor för alla produkter, varumärken eller tjänster. Förseningar kan leda till att tidsplaner inte kan hållas och till ökade logistikkostnader, för att inte tala om hur det påverkar din konkurrenskraft.

Innehåll med konsekvens och tydlighet

Troligtvis har du vid tillfällen använt interna resurser i företaget för lokalt eller regionalt innehåll. Någon på ekonomiavdelningen pratar spanska, eller så känner du någon, som känner någon ... Det är en metod som fungerar för att spara lite pengar från tid till annan, men i det långa loppet är det sällan hållbart.

Den som hjälper till är sällan översättare och textredigerare till yrket, vilket innebär att ett projekt inte får den fulla uppmärksamhet det förtjänar. Du får inte heller den servicenivå som gör hela skillnaden för dig som kund. Deadlines spricker ofta och innan du vet ordet av måste du leta efter en annan lösning och försöka komma ikapp.

Så även om du kanske till en början sparar lite pengar kan du hamna i en ohanterlig situation. Du står också inför ett scenario där kontinuiteten i ditt budskap blir lidande eftersom innehållet alltid översätts av flera personer utan ordentlig genomgång av tonalitet och din terminologi.

En lösning är en professionell extern granskning. Semantix specialutbildade språkexperter kontrollerar att ditt material passar för marknaden och kommunicerar med dina lokala marknadsföringsteam. Du kan även ta med hela översättnings-och lokaliseringspaketet till Semantix och dra nytta av en mängd andra fördelar och lösningar.

Kopiera, klistra in, radera, upprepa

Människor är naturliga problemlösare, det ligger i vårt DNA. Vi har dock även en naturlig benägenhet att begå enkla fel här och där. De vanligaste felen som görs i översättningsprojekt uppkommer vid manuell export eller import av innehåll till dina appar, digitala plattformar eller webbplatser. Dessutom är de åtgärder som krävs för att extrahera och infoga innehåll sällan så enkla som att kopiera och klistra in, utan omfattar många tråkiga steg.

Ärligt talat vore det väl skönt att slippa hela processen? Användningen av konnektorer innebär att den här typen av fallgropar inte längre är ett problem när du jobbar med en partner som Semantix. Semantix lösningsarkitekter visar vägen till en tillvaro där du aldrig behöver bry dig om den här processen igen. Du får tillbaka din tid.

Tänk stort

Du investerar tid och pengar i ditt företag och dina varumärken och produkter. Men hur mycket investerar du egentligen i de språk du använder på dina marknader? Och ger dig denna investering ett resultat som du kan mäta och använda för att förkorta marknadsledtider?

Som nämnts tidigare handlar det inte bara om hur snabbt översättningen blir klar utan även om processer och arbetsflöden på båda sidor är optimerade.

Semantix för en löpande dialog med sina kunder och analyserar områden och uppgifter som kan hanteras snabbare, smidigare och effektivare. Det gemensamma målet är en harmonisk, holistisk översättningsresa från A–Ö.

Vill du veta mer?