Global närvaro: Hitta rätt partner för lokalisering

Som ledande tillverkare av hörapparater verkar Widex på en global marknad.

Flicka i rosa jacka med gosedjur

Det innebär att de regelbundet översätter allt från marknadsmaterial till bruksanvisningar, appar och programvaruinnehåll. Företagets webbplats finns i 81 olika språkversioner, varför en effektiv översättningsprocess är ett absolut måste.

”Semantix är en perfekt språkpartner för oss eftersom de har ett stort nätverk av översättare. Det ger oss den skalbarhet vi behöver och garanterar kortast möjliga leveranstid för våra översättningar.”

För Widex är lokaliseringen endast en liten del av processen, eftersom innehållet också måste kontrolleras och godkännas lokalt på varje enskild marknad.

”Semantix hjälper oss på ett smidigt sätt, inte bara genom samordning med våra lokala representanter, utan också genom att själva fungera som ställföreträdande, utbildade experter på hörselhjälpmedel. På så sätt får vi snabbare ut våra produkter på marknaden.”

Sedan har vi den tekniska biten. När Widex och Semantix inledde sitt samarbete 2017, hade Widex investerat i ett kostsamt Translation Management System (TMS) som inte passade deras lokaliseringsprocesser. Widex behövde en partner med stort tekniskt kunnande, någon som kunde länka samman alla delar av den globala organisationen och strukturen. Semantix uppfyllde dessa krav.

”Vi ville ha ett avancerat TMS som inte bara gjorde det möjligt att dela flerspråkigt material, utan som också kunde användas för automatiserad integration med våra olika interna system och program. Semantix hjälpte oss med detta.”

Semantix samarbetade med Widex från idé till färdigimplementerad lösning. Därefter har lösningen kompletterats med olika tjänster för hantering av flerspråkiga arbetsflöden, teknisk och språklig rådgivning samt lokaliseringstjänster. När Widex gick samman med Sivantos i slutet av 2018 och bildade WS Audiology A/S fördubblades lokaliseringsbehoven praktiskt taget över en natt. Att Semantix var rätt partner även för det sammanslagna företagets framtida lokaliseringsresa rådde det dock ingen tvekan om.

”Semantix valdes som vår gemensamma föredragna lokaliseringspartner, och de har fortsatt att tillhandahålla stort kunnande, välbeprövad teknik och skalbara lösningar. Vi är övertygade om att Semantix är rätt partner som kan ta oss dit vi vill i framtiden.”

Letar du efter ett långsiktigt samarbete?