13 anledningar att investera i en professionell översättning för din årsredovisning

Ta reda på varför du bör investera i en professionell översättning av din årsredovisning så att den når dina intressenter över hela världen.

Årsredovisningen är ett avgörande dokument som ett företag måste lämna in under året. Den behöver skildra företagets budskap på ett sätt som är tydligt och begripligt för alla intressenter.

Alla ska kunna förstå årsredovisningens innehåll, oavsett vad de har för bakgrund eller modersmål.

Läs mer om våra översättningstjänster för årsredovisningar

Vi har sammanställt en lista med 13 starka skäl till att få din årsredovisning professionellt översatt:

1. Användning av korrekt finansiell terminologi

Sedan 2005 är alla börsnoterade företag skyldiga att använda de uppdaterade redovisningsreglerna IFRS (International Financial Reporting Standards). Därför kräver översättning av årsredovisningar att översättaren har lämplig erfarenhet av finansiell rapportering enligt IFRS-standard.

2. Kunskap om företaget

Årsredovisningar görs inom ett närapå obegränsat antal branscher, var och en med sina egna distinkta egenskaper. Översättningsföretaget behöver därför vara väl införstått med branschspecifika definitioner och termer, såväl som att ha förståelse för hur företaget uttrycker sig i bokslut och finansiella rapporter.

3. Användning av rätt tonalitet

Valet av ord och fraser måste spegla en lämplig nivå av formalitet för din bransch. Årsrapporter som publiceras av stora oljebolag är till exempel skrivna på ett mer formellt språk än rapporter från en restaurang och pub.

4. Perfekt timing

När årsredovisningar ska översättas är timing avgörande. Redovisningarna sammanställs i slutet av räkenskapsåret och översättningsbyrån måste då se till att översättningen slutförs snabbt för att undvika att publiceringen försenas.

5. Auktoriserad översättning

Auktorisering kanske inte alltid krävs enligt lag, men en auktoriserad översättning inger läsaren ytterligare förtroende för att informationen i dokumentet är tillförlitlig. En översättningsbyrå kan hjälpa ditt företag att avgöra om årsredovisningen ska vara auktoriserad. Detta kan innebära att det totala priset för översättningen ökar något.

6. Bred målgrupp

Årsredovisningens läsare kommer från ett brett spektrum av yrken och bakgrunder: De kan vara allt från statsminister och president till rörmokare och allt däremellan. Dessutom kan företaget ha internationella intressenter med väldigt olika bakgrund. Det är viktigt att rapporten är begriplig och informativ för alla läsare, utan att originalinnehållet ändras eller förvrängs.

7. Kvalitetssäkring

Årsredovisningen kan hjälpa ett företag att etablera och bevara sitt rykte, då den påverkar såväl marknadens som läsarnas uppfattning om företaget. Dessutom visar en investering i årsredovisningen att företaget på olika sätt engagerar sig i sina kunder och investerare. Årsredovisningen är alltså ett utmärkt instrument för att utveckla och upprätthålla affärsrelationer.

8. Sekretess och datasäkerhet

Sekretess och datasäkerhet är två ständigt lika aktuella teman för ett företag och något som även översättaren och översättningsbyrån måste ge högsta prioritet: Kunden måste helt och hållet kunna förlita sig på översättningsbyrån. Översättaren och byrån måste tillvarata kundens intressen och alltid säkerställa fullständig sekretess.

9. Faktagranskning och kontroll av siffror

Det är en sak att se till att definitioner och termer är korrekta och konsekventa. Men det är minst lika viktigt att säkerställa att siffrorna stämmer. I ekonomiska dokument får inte en siffra ändras, raderas eller läggas till – det skulle göra hela dokumentet inkorrekt och ge felaktiga uppgifter. Översättningsföretaget måste därför veta exakt hur decimaltecken, datum och valutakoder används, så att hela rapporten förblir konsekvent och samtidigt anpassad till den lokala kulturen.

10. Bred kompetens

En översättningsbyrå har stor erfarenhet och kunskap. Här vet man till exempel hur man tar reda på mer om internationella redovisningsprinciper och normer och kan tipsa om bästa praxis för finansiell rapportering. Dessutom är byrån bekant med nyckeltermerna inom den aktuella branschen.

11. Perspektiv på resultat

Årsredovisningen är företagets nyckel till att skildra dess framgång för året. Och eftersom den presenterar ett holistiskt perspektiv måste översättningen ge en fullständig och grundlig bedömning. Här finns en mängd olika aspekter att ta hänsyn till: Hur ser en balanserad budget ut? Hur bedömer man en framgångsrik strategi? Vad kan konsumenter lära sig av rapporten?

12. Återkommande affärsrelation

Att låta en professionell översättningsbyrå sköta lokaliseringen av en årsredovisning kan vara den idealiska introduktionen till ett företag och dess arbete. Relationen mellan uppdragsgivaren och översättningsföretaget kan utvidgas till andra områden, så som översättningar av marknadsföringsmaterial och texter på företagets hemsida.

13. Lokalisering och kultur

En annan viktig anledning för ett företag att överlåta översättningen av sin årsredovisning till en professionell byrå är att byrån kan anpassa kulturella faktorer, språk och koncept till olika lokala marknader. Genom att årsredovisningen översätts direkt till de olika målspråken kan den möta olika läsares förväntningar i det aktuella landet.

Nästa steg?

En professionell översättning av din årsredovisning är en värdefull investering. Du kan känna dig trygg med att din information presenteras på ett korrekt och konsekvent sätt. En dålig översättning kan å andra sidan skapa problem och ha en rent skadlig effekt på ditt företags rykte.

När du väljer en professionell översättningsbyrå, som Semantix, kan du lita på att resultatet kommer att bli bra.