Språk som strategisk tillgång: Språkets betydelse för att nå ut till nya marknader

Rototilt Group AB är ett globalt företag med dotterbolag i Nordamerika och Europa. Företaget har sin bas i norra Sverige med forskning och utveckling, samt tillverkning i den lilla orten Vindeln. Därifrån levererar de världsledande tiltrotatorsystem som förvandlar grävmaskiner till flexibla redskapsbärare.

Grävskopa i solsken

Globala företag måste säkerställa lokal närvaro och relevans genom språkanpassning. Rototilts produkter är unika och specialiserade, och det behöver även kommunikationen vara. Med Semantix hjälp översätter de marknadstexter som webbinnehåll och broschyrer, men även teknisk dokumentation och bruksanvisningar som kräver hög språklig precision.

”Språk är en viktig tillgång för oss – vi måste vara flerspråkiga. Våra produkter är helt nya, och det är därför otroligt viktigt att kunderna förstår hur de fungerar. Det ställer höga krav på översättarna.”

Samarbetet med Semantix sträcker sig långt bak i tiden och har successivt utvecklats till att omfatta mer tekniska och mervärdesskapande språktjänster som terminologihantering och språkvalidering för att förbättra processen. Rototilt Group är dessutom tidiga med att börja använda nya språkteknologiska lösningar. För sitt webbpubliceringssystem Episerver använder de Semantix lösning AutoConnect Episerver, ett insticksprogram som gör att de kan skicka och hämta översättningsinnehåll utan att lämna Episerver-miljön.

”Det är effektivt. Vi behöver inte klippa och klistra längre och kan göra allt i ett och samma system. Risken för fel minimeras, och det är till stor hjälp för våra webbredaktörer i hanteringen av främmande språk.”

Förutom att arbeta med AutoConnect Episerver för webblokalisering använder Rototilt även Semantix Language Hub för andra översättningsjobb. I Semantix Language Hub får användarna bättre översikt över projekten och kommer åt alla språktjänster, oavsett innehållstyp.

”Semantix Language Hub är användarvänlig och vi planerar att dra nytta av den mer och mer, till exempel för att komma åt vår terminologi och våra översättningsminnen.”

Vill du veta mer om Semantix Language Hub?

Samarbetet mellan Rototilt Group och Semantix utvecklas hela tiden.

”Det känns tryggt att jobba med Semantix. Vi har nära kontakt med vår projektledare på Semantix och kommunikationen kring olika projekt fungerar bra. När vi behöver hjälp med något får vi snabbt tag på rätt person.”

Rototilts behov av språk och språktjänster kommer sannolikt öka. Det blir allt viktigare att erbjuda ett riktat och lokaliserat innehåll, oavsett om det handlar om marknadstexter eller tekniska bruksanvisningar.

”Vi växer på nya marknader och exporten ökar med mer produkter och material. Därför ökar även behovet av översättningar och nya språk.”