Hur prioriteringstriangeln påverkar ditt val av maskinöversättning

Om du snabbt vill få stora mängder text översatt eller snabbt få förståelse för ett dokument kan maskinöversättning vara ett bra alternativ – men det kan vara svårt att välja rätt maskinöversättningslösning.

Prioriteringstriangeln hjälper dig att förstå skillnaden mellan olika maskinöversättningsmetoder och vilken typ av översättningar de producerar.

Vad är prioriteringstriangeln?

Prioriteringstriangeln är en grafisk representation av de tre faktorer som avgör valet av maskinöversättning: kvalitet, snabbhet och kostnad. Även känd som ”Paretoprincipen” efter den italienske ekonom som först beskrev den 1897.

Prioriteringstriangeln har använts inom forskningen om maskinöversättning i många år, men man missar ofta dess praktiska aspekter. De flesta utvärderingar av maskinöversättning använder standardiserade testsamlingar, som genererar poäng för en specifik prioritering (vanligtvis snabbhet), medan triangeln visar alla tre faktorer samtidigt.

Vill du prova maskinöversättning?

Maskinöversättning och prioriteringstriangeln 

När du ska bestämma vilken maskinöversättningslösning ditt företag behöver är det flera frågor du behöver ställa dig. Är du ute efter en lågkostnadslösning? Ett snabbt resultat? Eller hög kvalitet?  

Det är inga lätta frågor att besvara. För att få den maskinöversättning som bäst motsvarar dina behov kan du tänka utifrån prioriteringstriangeln. Det är ett bra sätt att visualisera tre motsatta krafter eller element, även känt som projektledningens ”trippelbegränsning”. 

Om du fattar ditt beslut till förmån för ett element, kommer de andra två elementen att påverkas av ditt val. Det går att fokusera på två åt gången, men inte alla tre samtidigt. Vilka är ditt företags prioriteringar? Ditt svar vägleder dig till ditt val.

maskinöversättningstriangeln

Bilden ovan visar prioriteringstriangeln för maskinöversättning. Följande avvägningseffekter påverkar ditt beslut. 

Snabbt och billigt

Vid det här valet utvecklas något snabbt och billigt. Ett exempel är sömlös maskinöversättning, där maskinöversättningsmotorer som drivs av säker artificiell intelligens (AI) (läs mer om maskinöversättning med Semantix) integreras i den lokala miljön. De kan nås via ett slutet webbaserat gränssnitt. Översättningar utförs i stora mängder med en enkel knapptryckning.

Med sömlös maskinöversättning får du omedelbart sökbara textfilsöversättningar. De är billiga att bearbeta och idealiska för en första granskning.

Snabbt och bra

Vid det här valet skapas maskinöversättningsmotorer av högre kvalitet, samtidigt som snabbheten med maskinöversättning fortfarande utnyttjas. Det ingår mycket efterforskning och produktutveckling under projektinledningsfasen. 

Ett exempel är förbättrad maskinöversättning, som låter dig komma åt nyckelinformation på ett främmande språk med hastigheten hos en maskin, men med fördelarna av sökordslistor och branschterminologi. Det går lika snabbt som vanlig maskinöversättning, men gör det också möjligt att träna upp skräddarsydda maskinmotorer med termlistor och ordböcker som förbättrar den övergripande kvaliteten och konsekvensen i det översatta materialet genom bättre matchning med ditt företags ordförråd.

Förbättrad maskinöversättning gör det möjligt att bearbeta större inbyggda filformat för förbättrad läsbarhet och exaktare formatering.

Bra och snabbt

Det här alternativet utnyttjar maskinöversättning för resultat av högsta kvalitet.

För företag är det avgörande att förstå följande egenskaper för maskinöversättningar.

Ett exempel är efterredigerad maskinöversättning. Då reviderar en mänsklig översättare maskinredigerad text. Efterredigering av den maskinöversatta texten minskar lingvistens arbetsbörda genom att maximera den tekniska hjälpen. Alternativen kan variera från enkel till fullständig redigering, beroende på produktionskraven.

Denna maskinöversättningsprocess använder sig av översättningsminnets programvara. Den håller reda på företagets eller ämnesspecifika preferenser och sparar färdiga översättningar för framtida referens och utbildning.

Om du planerar att publicera texten är det viktigt att anlita en mänsklig översättare för efterredigering.

Slutsatser

Sammanfattningsvis är prioriteringstriangeln ett viktigt verktyg vid valet av maskinöversättningsprocess, men det är inte det enda. Andra faktorer som tidsåtgång, behov av mänsklig resurs och vilka språk som stöds kan alla spela en roll.

Det är också viktigt att komma ihåg att prioriteringstriangeln tvingar dig att välja endast två av de tre alternativen. Ditt val ska också påverkas av ditt mål. Behöver du bara förstå vad det står på det andra språket, eller vill du använda texten för att kommunicera med andra? Det är den typen av frågor som hjälper dig att fatta ett beslut.

Vad ska du välja? 

Om du vill veta mer om prioriteringstriangeln för maskinöversättning eller om du behöver hjälp att bestämma vilket system du ska välja, tveka inte att kontakta oss. Vi hjälper gärna till.