Vad innebär globalisering?

Till skillnad mot internationalisering och lokalisering inkluderar globalisering alla steg som krävs för att nå en global marknad. Den allmänna definitionen av globalisering brukar uttryckas ungefär så här: en process som innebär att världens länder knyts närmare varandra.

Globalisering

Definition

Globalisering är allt det arbete som görs för att kunna nå marknader med andra språk och kulturer. För att globalisering ska fungera effektivt krävs både internationalisering och lokalisering.

Vad krävs för att kunna globalisera en produkt?

För att kunna globalisera måste man som producent inkludera alla de steg som behövs för att uppnå målet, det vill säga en produkt som är anpassad och begriplig för alla de marknader man identifierat. Det man eftersträvar är en produkt, exempelvis en programvara, en handbok eller ett marknadsmaterial, som är tekniskt och kulturellt neutral, alternativt lättanpassad samt allt annat som behövs för en lansering. Det kan exempelvis innefatta säljare på plats, betalningssystem, lager- och leveranssystem, marknadsföring och så vidare.

För en lyckad globalisering behöver du fundera över ovanstående tidigt i processen, men självklart varierar insatsen enormt mycket mellan olika produkter och önskade målmarknader. Vi kan gärna hjälpa till att hitta vad just du behöver.

Osäker på var du ska börja? Semantix har bred erfarenhet av lokalisering för internationella marknader – vi hjälper dig att identifiera vad som måste göras.

Funderar du på att expandera globalt?