Keskustelujen litterointi

Opimme puhumaan paljon aiemmin kuin kirjoittamaan. Puhetta voi siis kutsua ensisijaiseksi viestintämuodoksemme. Ääneen sanottuja sanoja ei kuitenkaan saa pysyvästi muistiin, ellei niitä tallenneta tavalla tai toisella. Keskustelun litterointi luo puheesta kirjallisen dokumentin. Lue lisää keskustelujen litteroinnista alta.

Sisällys
  Sisällys

   Mikä on litteroitu keskustelu?

   Litteroinnin avulla keskustelu kirjataan tarkasti muistiin. Keskustelu tallennetaan ensin joko ääni- tai videotiedostona, jonka jälkeen se muunnetaan tekstiksi. Litterointi voidaan tehdä joko manuaalisesti tai automaattisesti siihen erikoistuneiden sovellusten avulla.

   Miksi keskustelu kannattaa litteroida?

   Keskustelun litterointi kannattaa, koska näin käydystä keskustelusta saadaan pysyvät tiedot, joihin voidaan palata myöhemmin. Tietoja voidaan tämän jälkeen hyödyntää esimerkiksi tutkimustarkoituksiin tai käyttää oikeudenkäynneissä tai muissa tehtävissä, jotka edellyttävät tarkkoja tietoja käydyistä keskusteluista, joita ei voi parhaalla tahdollakaan muistaa sanatarkasti.

   Keskustelujen litterointi parantaa myös sisältöjen saavutettavuutta kuulovammaisille ja kognitiivisen toimintakyvyn häiriöistä kärsiville henkilöille.

   Kattavat audio- ja videolitterointipalvelut

   Esimerkki keskustelun litteroinnista

   Tässä on yksinkertainen esimerkki litteroidusta keskustelusta. Huomaa, että sanaton viestintä näkyy hakasulkeissa. Tässä keskustelussa puhujia ei ole nimetty, mutta tarvittaessa heidät voidaan nimetä omilla tunnisteillaan.

   Puhuja 1: Hei! Mitä kuuluu?

   Puhuja 2: Hei! Kiitos, minulle kuuluu hyvää. Entä sinulle?

   Puhuja 1: Melko hyvää. Työskentelen parhaillaan ostotottumuksia koskevan tutkimuksen parissa, joka on minun mielestäni tosi mielenkiintoinen.

   Puhuja 2: Oho, se kuulostaa siistiltä. Mitä olet saanut selville tähän mennessä?

   Puhuja 1: No, olen tarkastellut sitä, miten ihmiset tekevät ostopäätöksiä, ja on ollut kiehtovaa nähdä, miten iso vaikutus tunteilla ja sosiaalisilla tekijöillä on.

   Puhuja 2: Joo, se on tosi mielenkiintoista. Oletko perehtynyt mainonnan ja markkinoinnin vaikutuksiin?

   Puhuja 1: Ehdottomasti. (tauko) On hämmästyttävää, kuinka paljon esimerkiksi tuotesijoittelu ja julkkisten suositukset voivat vaikuttaa käyttäytymiseemme.

   Puhuja 2: Niinpä. (tauko) Oletko tehnyt yllättäviä havaintoja?

   Puhuja 1: Itse asiassa kyllä. (naurua) Huomasin, että ihmiset ostavat usein asioita, joita he eivät tarvitse vain siksi, että ne ovat alennuksessa tai tarjous on voimassa vain rajoitetun ajan.

   Puhuja 2: Vau, tuohon voin samaistua. (naurua) Hyvää tarjousta on vaikeaa vastustaa.

   Puhuja 1: Ehdottomasti. (tauko) Mutta on myös mielenkiintoista nähdä, kuinka jotkut ihmiset tekevät ostoksia todella harkitusti ja pyrkivät huomioimaan esimerkiksi kestävyyden ja tukemaan paikallisia yrityksiä.

   Puhuja 2: Joo, luulen, että siitä on tulossa aina vain tärkeämpää. (tauko) No, kiitos, että kerroit minulle tutkimuksesta. Se kuulosti todella kiehtovalta.

   Puhuja 1: Eipä kestä, juttelen siitä aina mielelläni. (naurua)

   Litterointimallit

   Lataa oma pikaoppaasi! Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.

   Eri tapoja litteroida keskusteluja

   Keskusteluja voidaan litteroida eri tavoin. Eri litterointityypit sopivat erilaisiin tarpeisiin ja käyttötarkoituksiin. Tässä muutamia esimerkkejä:

   1. Täysi litterointi: Täyteen litterointiin sisällytetään kaikki tauot, toistot, taustamelu ja puhujan käyttämät täytesanat (öö..mm..niinku). Myös nauru ja huokaukset kirjoitetaan muistiin. Tämän tyyppinen litterointi on erityisen hyödyllinen muun muassa oikeudenkäynneissä, tutkimushaastatteluissa tai muissa tilanteissa, joissa jokaisella pienellä yksityiskohdalla on merkitystä.
   2. Osittainen litterointi: Osittainen litterointi on täyttä litterointia muokatumpi versio, jossa tekstiin ei sisällytetä täytesanoja, taukoja tai muuta tarpeetonta sisältöä. Näin saadaan aikaan helpommin luettava ja tiiviimpi teksti esimerkiksi mediahaastatteluja ja podcasteja varten.
   3. Älykäs litterointi: Älykkäässä litteroinnissa haastattelusta on poistettu kaikki epäolennaiset täytesanat ja toisto. Tämän tyyppinen litterointi on hyödyllinen silloin, kun halutaan tallentaa vain keskustelun tärkein sisältö, ei kaikkea sanottua.
   4. Diskurssilitterointi: Diskurssilitterointi on kielellisen analyysin muoto, jossa tallennetaan keskustelun rakenne vuorotteluineen, keskeytyksineen ja puhujan aikomuksineen. Tämän tyyppistä litterointia käytetään sosiolingvistisessä tutkimuksessa ja ryhmien viestintämallien analysoinnissa.
   5. Puolisanatarkka litterointi: Puolisanatarkassa litteroinnissa kirjoitetaan ylös keskustelun pääkohdat ja poistetaan täytesanat ja muut elementit, jotka eivät ole tärkeitä. Näin ei kuitenkaan välttämättä toimita toistojen kohdalla. Tällainen litterointi sopii erityisesti liiketapaamisiin, joissa tarvitaan yhteenveto keskustelusta ja sovituista toimenpiteistä, mutta täydelle litteroinnille ei kuitenkaan ole tarvetta.

   Miten keskustelu litteroidaan?

   Keskustelun litterointi voi olla hidasta, ja on tärkeää tehdä se oikein. Jos haluat litteroida keskustelut saadaksesi ne pysyvästi talteen, kannattaa toimia seuraavasti:

   1. Kuuntele ennen litteroinnin aloittamista huolellisesti koko ääni- tai videotallenne, jotta saat esimakua puhujien äänistä, aksenteista ja taustaäänistä, jotka saattavat häiritä litterointia.
   2. Mieti, onko sinun litteroitava jokainen sana, täytesanat ja myös sanaton viestintä, vai riittääkö tarpeisiisi pelkkä yhteenveto keskustelusta. Tämä auttaa päättämään litterointityypin.
   3. Mieti, voitko nopeuttaa litterointiprosessia litterointiohjelmistolla tai -työkaluilla. Alla on luettelo keskustelun litterointiin sopivista sovelluksista iPhonelle ja Androidille.
   4. Aloita keskustelun litterointi joko tekstinkäsittely- tai litterointiohjelmistolla. Jos et ole varma joistakin osioista, valmistaudu kuuntelemaan niitä muutaman kerran uudelleen, kunnes saat selville, mitä niissä sanotaan.
   5. Kun olet litteroinut keskustelun, oikolue se huolellisesti kielioppi- ja kirjoitusvirheiden varalta.

   Sovellukset äänitallenteiden litterointiin

   Tässä on joitain esimerkkejä suosituimmista iPhone-litterointisovelluksista sekä parhaista Android-sovelluksista, joilla voit tallentaa ja litteroida äänikeskusteluja. Saatavilla on sekä ilmaisia että maksullisia vaihtoehtoja. Jokaisella sovelluksella on omat ominaisuutensa, joten löydät alta myös linkit sovellusten vertailemiseen. Näin voit valita tarpeisiisi parhaiten vastaavan työkalun keskustelujen litterointiin.

   iPhone-sovellukset keskustelujen litterointiin

   1. Otter Voice Meeting Notes (ilmainen, sovelluksen sisäiset ostot)
   2. Temi - Record and Transcribe (ilmainen, maksulliset litterointipalvelut)
   3. Rev Voice Recorder (ilmainen, maksulliset litterointipalvelut)

   Parhaat Android-sovellukset äänikeskustelujen tallentamiseen ja litterointiin

   1. Phillips SpeechLive (ilmainen kokeiluversio ja maksulliset vaihtoehdot)
   2. Transkriptor (ilmainen, sovelluksen sisäiset ostot)
   3. Live Transcribe (ilmainen)

   Kuinka podcasteja litteroidaan?

   Litteroimalla podcastisi saat kirjallista sisältöä, joka täydentää verkkosisältöäsi ja tuot podcastin laajemman yleisön ulottuville. Podcastien litteroinnissa kannattaa huomioida seuraavat asiat:

   1. Valitse litterointityyppi, jonka avulla saat haluamasi tulokset. Katso edellä kohta ”Eri tapoja litteroida keskusteluja”.
   2. Kuuntele podcast-jakso huolellisesti, jotta saat esimakua puhujien äänistä ja mahdollisista häiritsevistä taustaäänistä.
   3. Harkitse litterointisovelluksen käyttöä. Katso edellä kohta ”Sovellukset äänitallenteiden litterointiin”.
   4. Jaa podcast segmentteihin joko ajan, jakson tai aiheen mukaan. Näin litterointiprosessia on helpompi hallita.
   5. Litteroi podcast. Katso edellä oleva kohta ”Miten keskustelu litteroidaan?”.

   Kuinka keskustelu litteroidaan akateemisessa esseessä?

   Kun keskustelu litteroidaan akateemista esseetä varten, keskustelusta on luotava kirjalliset tiedot, jotka ovat tarkat, ytimekkäät ja esseen aiheen kannalta merkitykselliset. Jos keskustelu on tallennettava tarkkaan, siihen kannattaa käyttää täyttä litterointia. Miettimällä etukäteen, kuinka yksityiskohtaisesti keskustelu on tallennettava, litterointityyppi on helpompi valita.

   Muotoile litterointi oppilaitoksesi edellyttämällä tyylillä, ja sisällytä litterointi liitteeksi tai viitteeksi leipätekstiin. Myös viittaukset on tehtävä oikein käyttämällä oikeaa viittausjärjestelmää, kuten Harvardin viittausjärjestelmä, APA- tai MLA-järjestelmää jne. Lue lisää akateemisista viittaustyyleistä.

   Yhteenveto

   Semantixin käännöslitteroijat voivat litteroida keskustelusi ja äänitallenteesi projektiisi parhaiten sopivalla litterointityypillä ja yli 170 eri kielellä. Saat meiltä aina nopeat toimitukset aikavyöhykkeestäsi riippumatta. Jos haluat lisätietoja luottamuksellisista litterointipalveluistamme, täytä alla oleva lomake, niin otamme sinuun yhteyttä.

   Tarvitsetko litteroinnin?

   Lataa oma pikaoppaasi

   Täältä löydät malleja sekä yksityiskohtaiselle litteroinnille että vakiolitteroinnille. Voit käyttää muotoiluja ja esimerkkejä omassa työasiakirjassasi.