Statistikk og kostnadsbesparelser

Grundig informasjon om prosjekter og prosesser gjør det enklere å ta gode avgjørelser, samtidig som det styrker samarbeidet og sikrer at du får så gode resultater som mulig.

Du finner mye nyttig informasjon i vår kundeportal, Semantix Language Hub.

Det kan være lurt å kikke nærmere på bruk av oversettelsesminner og termlister. For eksempel er det en fordel for deg å få mange treff fra oversettelsesminnene dine, der tidligere oversettelser lagres for fremtidig bruk. Hvis du får ikke får så mange treff, kan det være lurt å ta en gjennomgang av hvordan du skriver kildeteksten.

Det lønner seg alltid å lage nytt innhold for å holde på publikums interesse, men når du skal oppdatere eksisterende innhold, for eksempel en bruksanvisning, får du en raskere og bedre prosess hvis du redigerer den opprinnelige teksten.

Når det gjelder tolking, forsøker vi alltid å finne den riktige tolken til oppgaven. Vi forsøker alltid å tilby den riktige balansen mellom pris og kvalitet.

Språk kan være vanskelig, og gode løsninger er sjelden hyllevare. Derfor finner vi gjerne frem til den beste løsningen for akkurat deg basert på dine strategier, forventninger og målgrupper.

Would you like to optimise your spendings?