Vanlige spørsmål og svar

Innhold
  Innhold

   Hvordan blir jeg tolk hos Semantix?

   Alle som vil søke om å bli tolk hos oss, må ta kontakt med oss og melde sin interesse. Det kan du gjøre her.

   Må jeg ha tolkeutdanning for å arbeide som tolk hos Semantix?

   Vi vil helst at våre søkere skal ha tolkeutdanning. Hvis du ikke har tolkeutdannelse, men snakker et såkalt «mangelspråk» eller bor i et område hvor vi mangler tolker, kan du få tilbud om å delta på Semantix’ tolkeopplæringskurs, hvor du får opplæring i tolkeetikk og tolketeknikk. Invitasjonen til kurset sendes på e-post, og du må svare på denne e-posten hvis du ønsker å delta. Du vil bli bedt om å gjennomføre en skriftlig språktest på norsk. På noen språk må du også ta en muntlig test i det språket du ønsker å tolke på.

   Hvor lang tid tar det før jeg får svar?

   Vi prøver å svare på alle henvendelser så fort som mulig, som regel får du svar innen to dager. Du vil først få en bekreftelse på om du har blitt godkjent eller ikke. Har du blitt godkjent, vil du etter ca. én uke bli invitert til et intervju eller få tilbud om å delta på vårt tolkekurs. Det er viktig at du holder et øye med e-posten din, siden alle henvendelser fra oss vil bli sendt dit. Du kan lese mer om rekrutteringsprosessen vår her.

   Hvor mye tjener man som tolk?

   Hvis du jobber som frilanstolk for Semantix, får du timelønn for hvert oppdrag du utfører. Satsen avgjøres av kompetansen du har i tolking. Du får lønn for tolketid, og i tillegg kommer reisetid, kilometergodtgjørelse og eventuelle utlegg.

   Hvordan kan jeg kontakte de som behandler søknaden min?

   Hvis du har spørsmål om å jobbe som frilanstolk, kan du sende en e-post til tolkrekruttering@semantix.no.

   Vil du vite mer om å jobbe som tolk for Semantix?