Fremtidens arbeidsmarked for oversettere

Maskinoversettelse, cybersikkerhet og tekniske fremskritt skaper nye krav til oss som oversettere. Som en ledende leverandør av språktjenester er vi i Semantix her for å hjelpe deg med å navigere i endringene. Denne artikkelen ser på hvordan det fremtidige arbeidsmarkedet ser ut for oversettere, og noterer seg viktige trender og teknologi som vil bli mer relevant på denne spennende arenaen.

Innhold
  Innhold

   Global – lokal

   Vi ser en betydelig økning i lokaliserte oversettelser – tekster tilpasset bestemte og kvalitetsfølsomme målgrupper. Det er der du kommer inn. Å finne din egen kreative nisje er nøkkelen til å blomstre i denne bransjen. Oversettelse som vi en gang kjente det, er borte. Fremtiden er imidlertid vår hvis vi vil ha den. Hos Semantix er oppdraget vårt å hjelpe klientene våre med å kommunisere mer, og bedre – og med mindre innsats. Vi er stolte av å se deg som medlem av teamet vårt.

   Maskinoversettelse

   Oversettelsesbransjen er allerede transformert av maskinoversettelse. Ved å bruke teknologi for forhåndsoversettelse med oversettelsesminner kan vi oversette store mengder tekst på kort tid. Det maskinene gjør, er å kopiere og fylle ut tomme felt – det er mennesker som får teksten til å bli levende. Din stilsans og forståelse av kontekst og mening skaper innholdet som klientene våre trenger.

   Redigering

   Ikke det samme som oversettelse fra kilde- til måltekst, redigeringsevne krever blikk for hva som kan modifiseres, og hvordan. Maskinoversettelse er som skissen og paletten – men det er du som er kunstneren.

   Spesialiseringer

   Hva er dine kompetanseområder? Finans, medisin, jus eller markedstilpassing – finn din nisje og gjør den til din lidenskap. Kjenn målgruppen din. Hva er det som gjør målleserne dine spesielle? Hva vil de ha, hva drar de nytte av? Solid kompetanse innen innholdsfeltet du har valgt – å forstå de kulturelle kontekstene og implikasjonene på feltet – vil gjøre språktjenestene dine til en unik ressurs for klientene våre.

   Fremvoksende markeder

   Nye markeder dukker opp hele tiden – teksting er ett eksempel. I stedet for å lese håndbøker, foretrekker mange nå å se instruksjonsvideoer på nettet. Etter hvert som seeropplevelsen vokser, øker også etterspørselen etter teksting av høy kvalitet. Påvirkere og strømmere på sosiale medier er avhengige av oversettere som kan hjelpe dem med å nå den globale fanbasen og bygge merkevaren. Ved å oversette tale kan oversettere jobbe med spontant talespråk – noe som er et eksempel på et økende behov for lokalisert innhold av høy kvalitet.

   Teknologi

   Teknologien gjør at livene våre og bransjen vår utvikler seg kontinuerlig. Vi kan bli mer effektive, mer produktive – og fokusere på kjerneferdigheten vår: å speile betydningen av en fremmed tekst på vårt eget språk. Teknologi kan få frem det beste av ferdighetene og innsatsen din. Med sikker tale til tekst-teknologi kan vi se at bransjens grunnleggende behov skifter – og fører med seg interessante nye belønninger, og kanskje utfordringer, til hvordan vi konseptualiserer personlig helse og velvære.

   Cybersikkerhet og personvernforordningen (GDPR)

   De fleste oversettere jobber hjemmefra. Eller på kafeer, i midlertidige kontorlokaler eller – kanskje – mens du går i skogen. Teknologiske fremskritt har ført til nye bekymringer når det gjelder informasjonssikkerhet og personvern. Som oversettere har vi ofte direkte tilgang til klientenes konfidensielle og sensitive materiale – det er både et privilegium og et ansvar. GDPR-bevissthet, samvittighetsfull bruk av teknologi, proaktive holdninger til personvern og sikkerhet – alt dette er viktige komponenter i profilen til den profesjonelle oversetteren.

   Kvalitet

   En oversettelse av høy kvalitet kjennetegnes av nøyaktighet, flyt og formål, og en forståelse av målgruppen.

   Semantix tilbyr mentorprogrammer, tilgang til de nyeste teknologitrendene, mange tiår med bransjeerfaring og et flott team av fagfolk. Vi kan bidra til å styrke veksten og innovasjonen din. Vi vet at stemmen din betyr noe. Din oppfatning, kreativitet og ditt individuelle uttrykk er det klientene våre trenger og verdsetter.

   Uansett hva fremtiden bringer – la oss «oppgradere oss» sammen med den.

   Hvis du ønsker å kontakte Semantix om et mulig samarbeid, kan du sende inn en søknad.