Utdanning for oversettere – en guide

Det er mange veier inn i språkbransjen, og veien til å bli oversetter er forskjellig for hver lingvist. Derfor er det vanskelig å oppgi en sjekkliste over ting du må gjøre for å bli oversetter. Vi kan imidlertid føre opp de vanligste. Fremfor alt må du ha en genuin interesse for språk, en grundig måte å jobbe på og et blikk for detaljer.

Hvordan bli man oversetter

Akademisk grad innen oversettelse

Den akademiske veien inn i oversettelsesbransjen er å ta enten en bachelorgrad i oversettelse alene, eller å bygge på med en mastergrad i oversettelse. Oversettelsesstudier har forelesninger i språkproduksjon og ulike sjangre (for eksempel teknisk, økonomisk og juridisk), terminologi, CAT-verktøy, forskningsmetoder og oversettelsesstrategier.

Akademisk grad fra andre fag og erfaring med oversettelse

Det finnes andre måter å bli oversetter på i tillegg til å ta en grad i oversettelse. For noen klienter eller innenfor visse fagområder kan det være relevant at du er svært spesialisert og har en grad i et annet felt før du går inn i språkbransjen. Eksempler på dette kan være juridiske lingvister som er i stand til å oversette og kommunisere tunge juridiske tekster takket være den juridiske bakgrunnen. Disse lingvistene er vanlige i organisasjoner som EU-kommisjonen. Andre eksempler kan være leger, sykepleiere og annet helsepersonell, som er dyktige på medisinsk oversettelse.

Oversettelsesutdanning og -programmer

Nedenfor finner du en liste over programmer som vil gi deg en god start i språkbransjen hvis du ønsker å bli frilansoversetter.

Danmark

BA i internasjonal forretningskommunikasjon: en treårig bachelorgrad.

Cand.ling.merc (CLM): en toårig mastergrad med elementer av oversettelse i en forretningssammenheng.

Det finnes også forskjellige kurs du kan tilføye til graden din. Se for eksempel: «Oversættelse og tværkulturel formidling» ved Københavns Universitet.

Du kan også søke om å bli medlem av Translatørforeningen, som tilbyr medlemmene kurs og aktiviteter for å støtte dem i arbeidet som oversettere.

Sverige

Hvis du bor i Sverige, kan du ta flere forskjellige programmer for å få en akademisk grad innen oversettelse.

Her er en lenke til Oversettelsesstudier i Stockholm (bachelor og mastergrad ved Stockholms universitet).

Du kan også ta en master i oversettelse ved Lunds universitet.

Norge

Mastergrad i oversettelse og fagspråklig kommunikasjon, Universitetet i Agder: dette er et ganske nytt program som er åpent for studenter med bachelorgrad i språk eller oversettelse, eller bachelorgrad i et annet felt som tilsvarer 60 studiepoeng.

Finland

I Finland har du flere muligheter hvis du vil studere for å bli oversetter. Følgende universiteter tilbyr akademiske grader i oversettelse: Universitetet i Helsinki, Universitetet i Turku, Universitetet i Tampere og Universitetet i Øst-Finland. Du kan også ta en mastergrad i språk på svensk ved Åbo Akademi.

Når det gjelder mer eksotiske språk, kan du studere en bachelorgrad i tolking. University of Applied Sciences Diak tilbyr en grad i myndighetstolking i språk som arabisk, kinesisk, dari, farsi og tyrkisk, som også omfatter grunnleggende studier i oversettelse.

Hvis du ønsker å kontakte Semantix om et mulig samarbeid, kan du sende inn en søknad.