Bevar stemmen, uansett språk

Ord er viktige. For deg, for kundene, men også for oss. Hva du sier og hvordan du sier det er avgjørende for om du vil nå målene dine og engasjere tilhørerne.

Når man kommuniserer på flere språk, er det viktig ikke bare å holde på tonen og stilen, men også den unike terminologien som gjør at målgruppene kjenner deg. Det å bevare og videreføre disse elementene er svært viktig for leverandører av språktjenester. Heldigvis er det noe vi er gode på.

Vi har i tillegg mange tjenester som kan heve innholdet til et høyere nivå, uansett språk og marked. Alt fra å lage en stilguide og bevare eller tilpasse tonen på tvers av språk, til konsekvente globale produktlanseringer gjennom våre tjenester for terminologihåndtering. Med Semantix som partner kommuniserer du godt i alle markeder.

En aktiv partner i oversettelsen

I starten av hvert prosjekt kan du gi instrukser for oversettelsen og be om prøveoversettelser for å sikre et resultat som står i stil med forventningene.

Noen ganger vil du ønske å spille en mer aktiv rolle i oversettelsesprosessen gjennom en markedsvalidering. Vi har nettbaserte verktøy som raskt og enkelt gir deg innsyn i samt mulighet til å redigere og korrekturlese oversettelsene.

Her er oversettelsestypene som brukes mest blant kundene våre for å sikre riktig budskap og terminologi:

Maskinoversettelse: La maskinen gjøre jobben slik at du raskt og enkelt kan forstå kjernen i teksten.

Oversettelse: Vårt nettverk av profesjonelle oversettere gir deg tekstene du trenger, inkludert din foretrukne terminologi.

Språkvask: Enten teksten er oversatt av menneske eller maskin, sørger vår språkvask for riktig terminologi og god stil, tone og flyt i det skriftlige materialet. Les mer.

Markedstilpassing: Hvis du ønsker en markedstilpasset oversettelse som er tilpasset til lokale forhold og nyanser, kan du få det uten at kjernen i kildeteksten går tapt. Les mer.

Copywriting: Noen ganger trenger man noe mer enn en oversettelse, hvor målteksten skrives spesielt for det aktuelle formålet. Våre lingvister kan skrive teksten fra grunnen av basert på ditt referansemateriell og dine instrukser.

Vil du vite mer?