Fordelene ved å samarbeide med en profesjonell språkleverandør.

Subaru Nordic selger biler i de nordiske og baltiske markedene, og gode oversettelser er avgjørende for aktivitetene deres siden de produserer mye dokumentasjon om bilene i form av brukerhåndbøker og trykt markedsføringsmateriell.

Subaru Forrester

Semantix hjelper Subaru Nordic med å lokalisere dette materialet og klargjøre det for trykking. Petra Kalholm er serviceassistent hos International Motors Nordic AB, morselskapet til Subaru Nordic. Kalholm samarbeider med Semantix om Subaru-oversettelser til de baltiske og noen av de skandinaviske språkene.

«For oss er oversettelse helt nødvendig for å kunne kommunisere med de ulike markedene på deres lokale språk. Vi tror også at kundene i dag forventer en korrekt oversettelse av bilens brukerhåndbok.»

Subaru Nordic har samarbeidet med Semantix siden 2011 om oversettelsestjenester. I begynnelsen var denne oversettelsesprosessen desentralisert. I tillegg til Semantix samarbeidet Subaru Nordic med tredjepartsleverandører som også var engasjert i lokaliseringsprosessen. For å styrke arbeidsflyten mellom alle de involverte partene, har Semantix koordinert og sentralisert prosessene rundt oversettelsen. Styrket håndtering av arbeidsflyten og økt gjenbruk ved hjelp av oversettelsesminner har senket kostnadene og leveringstiden.

«Semantix skjønner hva vi trenger og er proaktive og lydhøre. De tar raskt kontakt hvis det er noe vi kan gjøre for å forenkle og fremskynde oversettelsesprosessen.»

Subaru Nordic verdsetter Semantix som en språkleverandør med lokal tilstedeværelse. Fysiske møter og evnen til å finne raske løsninger er viktig for en god relasjon.

«Det er en stor fordel at Semantix har kontor i Malmø, i tillegg til at de ved behov kan levere oversettelser svært raskt.»

Subaru Nordic ser at de også i fremtiden vil trenge oversettelse til mange språk. Behovet vil sannsynligvis endres siden den økte digitaliseringen reduserer behovet for tykke brukerhåndbøker.

«Det vil fortsatt være viktig å levere på flere språk for å kommunisere med leverandørene og kundene våre. Vi vil alltid trenge oversettelser for ulike behov, og vi tror at lydhørheten, den raske leveringen og gode kommunikasjonen ligger til grunn for det produktive samarbeidet vi har med Semantix.»

Vil du vite mer om å forbedre lokaliseringsprosessen din?