Hvorfor bruke tolk?

«Alle snakker engelsk, ikke sant? Så hvorfor skal vi bruke tolk?» Dette spørsmålet hører vi ofte.

Why interpreter 1920x860

Det enkle svaret er at viktige avgjørelser blir enklere når du får informasjonen på morsmålet ditt uten rom for misforståelser.

For eksempel vil engelskferdighetene til delegatene på en konferanse som regel variere. I tillegg fører en konferanse gjerne med seg ekstra press, og til sammen gjør dette at det blir vanskeligere å ta til seg viktig informasjon, læring og innsikt. Derfor er det lønnsomt å bruke en profesjonell tolketjeneste.

Ikke alle konferanser og arrangementer har mange gjester, deltakere eller besøkende. Mange av partnerne våre trenger en enklere tolketjeneste, som å bistå med en telefonsamtale. På samme måte som ved større arrangementer er Semantix’ tolker alltid svært profesjonelle i disse tilfellene – og dyktige på fagfeltene der tjenestene deres trengs.

Hva slags tolk trenger jeg?

Konferansetolking

Ved simultantolking på konferanser gjøres tolkingen samtidig som foreleseren snakker, med noen sekunders forsinkelse.

Tolking på forretningsmøter

Tolken blir med deg på møtet og tolker under f.eks. en forhandling. Tolken tolker et par setninger av gangen.

Fremmøtetolking

Når en tolk sitter på samme sted som dem som skal tolkes, kaller vi det fremmøtetolking. Husk at det kan tilkomme transportkostnader ved bestilling av fremmøtetolking.

Avstands-/telefontolking

Når det ikke er like nødvendig å ha oversetteren til stede, kan du velge avstandstolking. Da lytter tolken på en telefonsamtale eller er til stede via et digitalt grensesnitt.

Videotolking

Ved videotolking er tolkebrukeren og klienten i samme rom, mens tolken er med på video. 

Avista-tolking

Avista-tolking er en kombinasjon av skriftlig og muntlig tolking. Kanskje trenger du for eksempel å få en skriftlig tekst lest høyt for en klient som del av en forretningsdiskusjon.

Uansett hvilken tolkeform du trenger, anbefaler vi at du tar en rask prat med Semantix, slik at vi kan vurdere behovene dine og komme med en anbefaling. Vi hjelper deg med å finne den beste løsningen for akkurat deg.

Vil du vite mer?