COVID-19 OPPDATERING: Semantix opprettholder normal drift, og er som alltid klar for å hjelpe din virksomhet med oversettelse- og tolkeoppdrag.

Trygghet for alle involverte

Enkelte bransjer og tolkesituasjoner krever at tolkene overholder visse standarder og sertifiseringer. Siden Semantix’ enorme kontaktnettverk dekker alle krav og behov, finner vi tolker med stemmen og ferdighetene du trenger.

Certified interpreters 1920x860

Opplært tolk

Disse tolkene har fått opplæring i tolking. De er allsidige og egner seg godt for mange ulike scenarier.

Statsautorisert tolk

Med litt mer utdanning og erfaring enn opplærte tolker kan de håndtere utfordringene i stressende tolkesituasjoner.

Medisinsk spesialist

Spesialister på medisinsk terminologi og teknikk.

Juridisk spesialist

Juridisk kompetanse gir disse tolkene en inngående innsikt i juridiske systemer og viktige nyanser.

Vil du vite mer?