Hva koster det å oversette en hjemmeside?

David Karlsson arbeider i salgsstøtteavdelingen vår. Her lager han tilbud og forbereder oversettingsarbeid sammen med kundene våre.

Datamaskintekst i neon

Når han får inn en forespørsel om oversetting av en hjemmeside, forsøker han å få frem så mye informasjon som mulig og finne beste mulige arbeidsmåte sammen med kunden. Jeg satte meg ned med David for å finne ut hvordan han går frem når en kunde har behov for å oversette nettstedet sitt.

Hva koster det egentlig å oversette en hjemmeside?

– For å kunne svare på det spørsmålet må jeg først få litt mer informasjon. Hvor mye tekst dreier det seg om? Hvor stort er nettstedet? Hvor mange språk skal det oversettes til? Hvilket webpubliseringssystem er hjemmesiden laget med? Når du som kunde vurderer kostnadene for oversetting av en hjemmeside, er det viktig at du også regner med den tiden du selv bruker på arbeidet. Hvis du er godt forberedt, er det nemlig mye penger å spare, særlig hvis vi kan jobbe på en måte som gjør at du slipper å klippe og lime for å få inn de oversatte tekstene på hjemmesiden.

Hvilke spørsmål pleier du å stille til kunden?

– Jeg pleier å begynne med å spørre hvilket webpubliseringsverktøy bedriften har. Vi har løsninger for enkelt å importere og eksportere tekster for oversetting for mange av de største verktøyene, for eksempel WordPress eller EPiServer. Men uansett hvilket system du som kunde bruker, forsøker vi alltid å finne den mest tids- og kostnadseffektive løsningen for nettopp din bedrift.

Er det mulig å eksportere teksten fra webside?

– Ja, mange ganger er det mulig å finne en smidig løsning som gjør at kunden kan eksportere tekstene som skal oversettes, og deretter like enkelt importere den ferdige oversettelsen. Dette er særlig verdifullt på store nettsteder, eller hvis du vil oversette til mange språk, der du ellers ville ha vært nødt til å bruke svært mye tid på å håndtere tekstene.

For flere av de største webpubliseringsverktøyene har vi som sagt allerede ferdige løsninger. For andre systemer hjelper den tekniske avdelingen vår til med å finne den løsningen som passer best for kunden.

Hvordan lager du et tilbud på oversetting av en hjemmeside?

– Det gjør vi ut fra kostnad per språk. Vi analyserer filene for å se om det finnes tekst som forekommer flere ganger, såkalte repetisjoner. Hvis det gjør det, får du rabatt, siden tekstene bare oversettes én gang og deretter gjenbrukes ved hjelp av oversettingsverktøyene våre. Hvis siden er stor og du som kunde ikke selv vet hvordan du skal få ut teksten og deretter importere den uten å behøve å bruke ukevis på jobben, har vi en teknisk avdeling som hjelper deg. Ta kontakt, så snakker vi gjerne med IT-avdelingen eller webbyrået deres om hvordan vi kan legge opp jobben.

Vil du ikke vite hvilke søkeord bedriften bruker?

– Jeg spør alltid om hvilke søkeord bedriften bruker i sin SEO (søkemotoroptimalisering). Hvis bedriften har en SEO-ansvarlig, kan denne sende den SEO-validerte listen over søkeord til oss for oversetting. Når listen er ferdig oversatt, validerer bedriftens SEO-kontakt den oversatte teksten, slik at målgruppene dine i andre land finner bedriften når de søker på Google.

Hvordan avsluttes prosjektet når selve oversettingsarbeidet er ferdig?

– Når vi har levert tekstene til deg som kunde, ber vi deg gå gjennom oversettelsen og gi oss tilbakemeldinger om stil, tone og terminologi. Vi vil ha en tett dialog med kundene våre, og prisen inkluderer at vi oppdaterer oversettelsen og leverer på nytt etter at vi har fått relevant tilbakemelding. All informasjon vi får, tar vi med oss i fremtidige prosjekter.

Hvis du mot formodning ikke skulle være fornøyd med leveransen, har vi dessuten en fornøyd kunde-garanti.

Vurderer du å oversette nettstedet ditt?