Hvordan velger vi riktig oversetter for ditt oppdrag?

Siden vi håndterer mer enn 45 000 oppdrag per år, i nesten 700 ulike språkkombinasjoner, samarbeider vi med et stort antall oversettere. Dessuten har vi mer enn 300 partnere i form av store og små oversettelsesbyråer verden rundt.

Smilende kvinne

Oversetterne våre oppfyller alltid følgende grunnkrav:

  • oversetteropplæring og minst to års dokumentert oversettelseserfaring, eller
  • tilsvarende språklig kompetanse og minst to års dokumentert oversettelseserfaring, eller
  • minst fem års dokumentert oversettelseserfaring.

I de fleste tilfeller krever vi at oversetteren har målspråket som morsmål, og bor i landet der oversettelsen skal brukes. Noen ganger avviker vi imidlertid fra morsmålskravet og sørger i stedet for at oversettelsene blir kvalitetssikret gjennom at teksten blir gjennomgått to ganger. I disse tilfellene er det mer verdifullt at oversetteren har kunnskap om det norske samfunnet og ulike myndigheter enn at de har norsk som morsmål.

Krav til teknisk kompetanse og spesialisering på eget fagområde

Oversetterne vi jobber med må også ha teknisk kompetanse. Kravene vi stiller varierer i henhold til formatet til kildefilen, med andre ord originaldokumentet som skal oversettes, og programvaren oversettelsen skal fullføres i. Til og med et dokument som ser ut til å bestå av ren tekst, inneholder sannsynligvis formattering med forskjellige typer av koder med informasjon. Det er viktig at disse bevares – og tilpasses om nødvendig – også i oversettelsen. Det er også viktig at språkspesifikke tegn er korrekte.

Oversetteren må også ha den fagkompetansen som kreves for oppdraget. Hver oversetterprofil i databasen vår inneholder informasjon om hens spesialkompetanse, for eksempel fagområder der oversetteren har en grad eller omfattende yrkeserfaring, eller hvor oversetteren tidligere har oversatt minst 100 000 ord. For eksempel har flere av våre oversettere en juridisk eller medisinsk grad, og mange av dem har gjennomført grundige språkstudier. Vår database inneholder også detaljer om våre oversetteres interesser, for eksempel mote, fekting, opera, håndarbeid, konkurranse i triatlon eller «gaming» – alt vi trenger for å finne riktig oversetter for hver oversettelse.

Når vi har vært i kontakt med en ny potensiell ny oversetter, og blitt enige om priser og andre forutsetninger for samarbeidet, gjør oversetteren en prøveoversettelse. Prøveoversettelsen blir deretter vurdert, og det blir fylt ut en evalueringsprotokoll. Deretter gir vi oversetteren tilbakemelding på om hun eller han er godkjent eller ikke.

Viktigheten av gode relasjoner

En annen viktig fordel ved tildeling av oppdrag er om oversetteren har erfaring med kunden. Her prøver vi å ha et team med oversettere for alle kunder med regelmessige behov for å sikre at vi alltid har oversettere tilgjengelig.

Semantix' leverandøransvarlige jobber utrettelig for å rekruttere oversettere til nye behov når de oppstår, for eksempel gjennom avtaler med større kunder eller anbud. Vi sørger også for at informasjonen i databasen vår kontinuerlig blir oppdatert, slik at våre prosjektledere enkelt kan finne de rette oversetterne for oppdragene. Vi sørger for at oversetterne våre mottar informasjon om utviklingen i bransjen, for eksempel i forbindelse med teknologi og konfidensialitet, og arrangerer ulike aktiviteter for å styrke kompetansen. Vi gir også tilbakemeldinger fra våre kunder.

Nå og da møtes vi på kaffe eller sosiale arrangementer fordi vi verdsetter den personlige kontakten med leverandørene våre, og fordi gode forhold er en forutsetning for at vi alle skal være engasjerte, kundeorienterte og profesjonelle i alt vi gjør.

Vi vil gjerne ha et vinn-vinn-samarbeid med oversetterne våre. De som har ettertraktet kompetanse og tilbyr konkurransedyktige priser, vil vi ofte kunne tilby store volumer og fleksible arbeidsmåter. Oversetterne våre skal føle at samarbeidet gir dem noe, og at de ikke bare er et navn i en database.

Er du oversetter og interessert i å jobbe for oss? Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe for oss, og fylle ut en interessemelding. Semantix engasjerer først og fremst fagoversettere på frilansbasis.

Vil du lære mer om våre språkløsninger?