Slik støtter vår AI-løsning EUs direktiv om krav til åpenhet

Alle offisielle tekniske forskrifter i EU vil bli oversatt med en AI-basert løsning levert av Semantix og samarbeidspartneren ESTeam. Chief Business Officer i Semantix, Britta Aagaard, deler sine tanker om EUs direktiv om krav til åpenhet og tjenestekontrakten GROW/2020/OP/0002, som er en av de største oversettingskontraktene som er tildelt i Europa.

Språkintelligens til det riktige formålet

For å sikre åpenhet i et demokratisk og fremgangsrikt Europa er det avgjørende at digitale ressurser er tilgjengelig på alle EU-språk innenfor rammene av lovverket. Derfor var EU-kommisjonen primært ute etter en partner som kan håndtere en svært kompleks flerspråklig prosess der det overordnede målet er å gjøre EU til en smart, bærekraftig og inkluderende økonomi.

Omfang

Semantix leverer en totalløsning for oversettelse av alle offisielle tekniske forskrifter i EU. Tjenestekontrakten har en samlet verdi på 34 millioner euro, og er dermed blant de aller største i Europa. Semantix skal levere oversettelser mellom alle de 23 europeiske språkene – totalt 506 mulige språkkombinasjoner.

Innholdet er svært teknisk og juridisk, med en rekke spesialiseringer. Det er snakk om 13 forskjellige områder, fra anleggsbransjen og jordbruk til legemidler, energi, varer og produkter.

Utfordringen

I utformingen av tilbudet hadde Semantix fokus på det primære formålet – gjennomføring og håndheving av det som kalles Single Market Transparency Directive.

Denne typen innhold er både komplekst og krevende, og lovgivningsprosessen for tekniske forskrifter gjør oppdraget enda mer komplekst. For hver tekniske forskrift som vedtas av medlemslandene i Europa, går innholdet i dokumentet gjennom forskjellige trinn, fra utkast til endringer og kommentarer, før en endelig utgave vedtas av EU. For å utføre dette oppdraget kreves det derfor grundig forståelse av omfanget og kompleksiteten, noe som handler om mye mer enn «bare oversettelse». Det svært tekniske og juridiske innholdet krever presisjon og tydelig definert terminologi. Det sier seg selv at kompleksiteten økes eksponentielt i et scenario med 506 mulige språkkombinasjoner.

Takket være flere tiår med samarbeid med globale selskaper og store institusjoner har Semantix tilgang til de menneskelige ressursene og den ekspertisen som kreves for disse spesialiserte fagområdene. Men det er ikke nok. Det er umulig for mennesker å behandle den store mengden flerspråklige data og alle de formelle kravene på en forsvarlig måte. Intelligent og effektiv bruk av språkteknologi kombinert med en effektiv og svært spesialisert serviceorganisasjon utgjør selve hjørnesteinen i løsningen vår.

En datadrevet løsning

Semantix har i mange år samarbeid med ESTeam, et programvareselskap som har spesialisert seg på kunnskapsstyring og flerspråklige big data. Visjonen bak det langvarige samarbeidet er å revolusjonere oversettelse ved å erstatte tradisjonelle prosesser og verktøy med en arbeidsflyt som er basert på automatisert oversettelse og manuell kontrollesing. En AI-løsning sikrer konsekvens og nøyaktighet og gjør det mulig å bruke alle relevante datapunkter og klassifiseringer for å matche kompetanse og kapasitet. Maskinlæring brukes ikke bare som et produktivitetsverktøy for oversettelse, men sikrer også at språkspesialistene matches med riktige fagområder.

Data har blitt helt avgjørende for kontinuerlig innovasjon. I takt med den økende digitaliseringen kan vi bruke data til å transformere vår egen bransje og bransjene vi betjener. Løsningen som brukes i dette prosjektet, og som er basert på kunstig intelligens, gir sikker, nøyaktig og intelligent behandling av store mengder flerspråklige data kombinert med menneskelig ekspertise for innhold som har reell innvirkning på alle borgere i Europa.

Semantix så tidlig de store mulighetene ved kunstig intelligens og maskinlæring, og selskapet bygde en solid strategi for oversettelse av data som er tilpasset nye måter å arbeide på. Semantix kan skreddersy løsninger for både komplekst innhold og komplekse prosesser.

Vil du ha en tilpasset løsning?