Få enda større nytte av lyd- og videofilene dine ved hjelp av transkribering

Slik kan du transkribere lyd- og videofilene dine til tekst for å øke produktiviteten.

Innhold
  Innhold

   Det er mange fordeler med å transkribere tale fra en lyd- eller videofil til et tekstdokument som du kan redigere.

   Det betyr at du kan korrigere, endre og skrive notater i teksten, noe som ville vært lite praktisk eller kanskje til og med umulig i en lyd- eller videofil. Med videoteksting, undertekster og fullstendig transkribering kan du gjøre lyd- og videoinnhold tilgjengelig for hørselshemmede. Det gjør også at innholdet kan leses av søkemotorene, noe som forbedrer både brukeropplevelsen og rangeringen i søkeresultater.

   Møter, taler og kurs kan brukes på flere måter, slik at de har nytteverdi også i ettertid. En transkribering av en tale kan for eksempel brukes som markedsføringsinnhold, som del av en e-post til de ansatte eller som salgsargument overfor en ny kunde. Transkriberte lydfiler kan enkelt deles opp i mindre avsnitt med tekst som deretter kan deles på sosiale medier.

   Hvem bruker transkriberte lyd- og videofiler?

   I vår moderne og digitale verden blir alt fra forelesninger til forretningsmøter spilt inn, gjenbrukt og delt. Derfor har transkribering blitt et viktig krav i mange bransjer og organisasjoner.

   Her er noen eksempler på områder der transkribering har blitt en naturlig del av det daglige arbeidet:

   • Medier
    Transkribering brukes til alt fra store arrangementer til personlige podkaster for å gjøre det enklere å lage og bruke taleinnhold på tvers av medier.
   • Undervisning
    Skoler og universiteter bruker transkribering for å forbedre undervisningen, gjøre ressurser mer tilgjengelige og gi elevene søkbare versjoner av forelesninger og seminarer.
   • Juss
    Fagpersoner som er involvert i juridiske saker, tar opp samtaler med vitner, saksøkere og andre parter. Deretter transkriberes opptakene, slik at de kan brukes som juridisk bindende dokumentasjon.
   • Journalistik
    Journalister samler informasjon ved å gjennomføre en rekke intervjuer som de deretter transkriberer, slik at de kan brukes som kildemateriale.
   • Markedsundersøkelser
    Forskere samler inn opptak fra intervjuer og fokusgrupper, og bruker deretter transkribering til å lage korrekt og søkbar dokumentasjon av det som ble sagt, slik at de kan bruke de skriftlige dataene i rapportene sine.

   Transkribere lyd- og videofiler

   For å oppfylle denne umettelige etterspørselen etter transkribert lyd- og videoinnhold finnes det en rekke former for transkribering, som alle er utformet for å gjenskape opptaket i skriftlig form på en så korrekt måte som mulig.

   De fire mest populære formene for transkribering er ordrett transkribering, intelligent ordrett transkribering, redigert transkribering og fonetisk transkribering.

   • Ordrett transkribering
    En ordrett transkribering registrerer alle lyder: hostelyder, latter, dører som lukkes, telefoner som ringer, og hver minste eh … øh … så. I tillegg registrerer den alle pauser, stillheter og all usikkerhet i opptaket.
   • Intelligent ordrett transkribering
    En intelligent ordrett transkribering fjerner alt som ikke er tale, slik at det blir enklere å lese det som faktisk ble sagt.
   • Redigert transkribering
    En redigert transkribering endres etter at lyd- eller videofilen har blitt transkribert, slik at unødvendig innhold fjernes, grammatiske feil korrigeres og utydelig tale ryddes opp – for eksempel hvis ord har blitt uttalt feil, eller setningene er ufullstendige.
   • Fonetisk transkribering
    Fonetisk transkribering registrerer lyder i stedet for ordene som sies. Det brukes symboler for hver lyd. Dette er praktisk når man vil identifisere uttalen – for eksempel når man vil sammenligne ulike dialekter.

   Jeg vil vite mer om løsninger for transkribering av lyd og video

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Kom i gang! Her finner du maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.

   Transkribere lyd- og videofiler manuelt

   Dyktige transkribenter bruker mange år på å utvikle kompetansen. De kan derfor transkribere lyd og video på en svært profesjonell måte.

   Siden erfarne transkribenter utvikler kompetansen sin over lang tid, tilegner de seg også verdifulle teknikker. Her er tre tips som enhver transkribent kjenner godt til:

   1. Lytt til hele lydfilen før du begynner å transkribere, slik at du gjør deg kjent med stilen og innholdet i lyd- eller videopptaket.
   2. Transkriber hele setninger. Dette gjør det enklere å forstå konteksten og unngå feil som kan oppstå hvis du transkriberer ord for ord (for eksempel er det fort gjort å skrive «bønner» i stedet for «bønder»).
   3. Vær oppmerksom på eventuelle sjargonger og forkortelser som brukes i lyd- eller videofilen. De fleste bransjer har sine egne uttrykk – spesielt innen medisin og juss – og derfor er det viktig å snakke språket flytende.

   Det kan være relativt kostbart å bruke en transkribent, og det tar også lengre tid. Det fører til at manuell transkribering ikke er egnet for store prosjekter der det kreves rask levering.

   Transkribere lyd- og videofiler med programvare

   Det har kommet en rekke programvareverktøy og apper for automatisk transkribering. Det reduserer både tidsbruken og kostnadene, men kvaliteten på transkriberingen avhenger av hvor god den kunstige intelligensen (AI) i produktet er.

   Det finnes tre grunnleggende kategorier for automatisk transkribering:

   1. Apper for mobile enheter
    Mobiltelefoner og nettbrett er gode verktøy for å ta opp lyd- og videofiler når du er på farten, og mange av dem har innebygde verktøy for transkribering. Det er også mulig å laste ned mer avanserte apper.
   2. Nettbaserte transkriberingstjenester
    Det finnes mange transkriberingsverktøy på nett, og mange av dem er helt gratis. Hvis du for eksempel laster opp en video til YouTube, kan den tekstes automatisk. Da får du en transkribering som er opptil 80 prosent nøyaktig (YouTube støtter ikke alle språk).
   3. Programvare for stasjonære datamaskiner
    PC- og Mac-brukere kan laste ned programvare for transkribering, slik at de kan transkribere lyd- og videofiler selv om de ikke er koblet til internett.

   Legge til tidsstempler og navnet på de som snakker

   Ved transkribering av lyd- og videofiler er det ofte viktig å kunne identifisere hvem som snakker. Den informasjonen får man ved å inkludere tidsstempler og navnet på de som snakker.

   Vanligvis inkluderes personens navn, eller en annen form for identifisering (for eksempel «Person 1») når den forrige personen slutter å snakke. Tidsstempler, vanligvis skrevet som [TT:MM:SS], viser hvor lang tid det har gått siden starten av lydopptaket.

   Hvor ofte og hvor tidsstempler og navnet på den som snakker settes inn i transkriberinger, avhenger av hvilken informasjon man trenger. Her er et eksempel med tidsstempel for hver nye person:

   Dave Holland:  (01:17:30) Er det noen som har noen andre kommentarer?
   Alice Smith:  (01:17:41) Ja, Dave, jeg har et par ting jeg vil nevne.

   Transkriberingsprogramvaren Dragon for lydfiler

   Selv ikke den beste programvaren for transkribering vil være 100 prosent nøyaktig, men Dragon Professional, som er en av de mest populære løsningene, hevder å være 99 prosent nøyaktig fra starten av (før maskinlæring er utført).

   Den programvarebaserte løsningen Dragon Professional gjør det mulig å raskt transkribere lyd- og videofiler til redigerbar tekst. Og med en moderne talemotor og teknologi for dyplæring tilpasser Dragon Professional seg raskt brukerens behov.

   Trenger du hjelp med transkribering av lyd og video?

   Når det finnes så mange alternativer, kan det være utfordrende å velge den transkriberingsløsningen som passer best for deg.

   Det er der vi kommer inn i bildet. Vi har omfattende kunnskap og erfaring med transkribering, slik at vi kan hjelpe deg med å få maksimal utbytte av lyd- og videofilene dine.

   Ta kontakt hvis ønsker å få enda større nytte av innholdet ditt ved hjelp av transkribert tekst.

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Last ned maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.