HPE: Omstrukturering og innholdsstyring i global skala

Hewlett Packard Enterprise (HPE) spesialiserer seg på teknologiske løsninger for bedrifter, som servere og lagringsmedier. Selskapet administrerer enorme mengder innhold på tvers av 25 forretningsprogrammer. Disse håndterer blant annet 8000 jobbsøknader årlig, samt oversettelser av en rekke ulike tekster på til sammen flere millioner ord – markedsføringsmateriell, nettsidetekster, juridiske dokumenter, interninformasjon, brukerstøtteinnhold og kunnskapsbaser. Da HPE trengte å omstrukturere det globale innholdsstyringssystemet, kontaktet de Semantix’ morselskap, TransPerfect. Som en del av TransPerfect har Semantix tilgang til en rekke bedriftstjenester og omfattende spesialkompetanse.

Innhold
  Innhold

   HPE: En mangesidig utfordring

   HPE hadde flere viktige mål, blant annet å forenkle administrasjonen av innholdet, standardisere og effektivisere oversettelsesprosessene, forbedre datahåndteringen og samarbeide tett med tjenesteleverandøren.

   Enkel integrering av løsning

   Løsningen tok utgangspunkt i GlobalLink – en egenutviklet plattform for administrasjon av globalt innhold. GlobalLink tilbys av både Semantix og TransPerfect og kan enkelt integreres med systemer for netthandel, innholdsstyring (CMS), automatisering av markedsføring, produktinformasjonsstyring (PIM) og databaseplattformer. Det setter bedrifter i stand til å håndtere store mengder flerspråklig innhold enkelt og effektivt.

   TransPerfect hjalp HPE å knytte GlobalLink opp mot syv CMS-systemer. I tillegg samarbeidet selskapet med 12 leverandører av språktjenester for å redusere driftskostnadene. Det viktigste målet var å få til et nært leverandørsamarbeid og effektivisere systemene for administrering av oversettelser.

   Det tette samarbeidet med HPE var preget av konstruktive tilbakemeldinger, god planlegging og fleksibilitet og bidro til at løsningen ble en stor suksess.

   Et fremtidsrettet resultat

   GlobalLink ble knyttet opp mot en rekke CMS-systemer. Resultatet var store produktivitetsøkninger, kjappere leveringer og mindre behov for manuell prosjektstyring, med standardiserte prosesser for innholdshåndtering.

   Systemet har en funksjon for visualisering av nettsider, der oversettere og språkvaskere ser innholdet de jobber med, i kontekst. HPE får også forhåndsdefinerte rapporter med viktig informasjon om prosjektene som gir et godt grunnlag for videre beslutningstaking.

   HPEs visjon for fremtiden omfatter blant annet å flytte større deler av leverandørvirksomheten over på nettet for å standardisere og effektivisere arbeidsflyter og kutte kostnader. Kvalitetsstyringsarbeidet skal også utvides ved å innlemme nevrale maskinoversettelser (NMT) og datadrevne strategier med sikte på å redusere utgiftene til oversettelser og språkvask. Systemet for håndtering av spørsmål skal gi bedre kontroll og innsikt, mens det interne systemet for tilbudsstyring skal bidra til økt lønnsomhet.

   GlobalLink har bidratt til en rekke forbedringer hos HPE og lagt et godt grunnlag for videre utvikling og innovasjon. Det gir HPE gode forutsetninger for å fortsette å kutte kostnader og håndtere innhold mest mulig effektivt.

   Kontakt Semantix for å finne ut hvordan din bedrift kan dra nytte av GlobalLink.

   Vil du vite mer?