Western Digital: Levering av tilpasset innhold over hele verden

For å lage innhold som er skreddersydd til målgruppen, må man ha et godt datagrunnlag. For et globalt selskap kan det være vanskelig å vite hvor man skal starte. Ikke bare er datatilfanget enormt, men de regionale teamene jobber gjerne uavhengig av hverandre, og kundene bytter mellom ulike enheter og plattformer. Hvordan kan en global aktør utnytte potensialet i dataene de har, og optimalisere opplevelsen for hver enkelt kunde? Dette var utfordringen Western Digital ga Semantix’ morselskap, TransPerfect.

Innhold
  Innhold

   Western Digital: En global utfordring

   Western Digital har lenge ligget i forkant av den teknologiske utviklingen. Selskapet fant opp harddisken og står bak utviklingen av banebrytende minnelagring som gir en kraftig økning i ytelsen, kapasiteten og energieffektiviteten til SSD-disker.

   Selskapet sto overfor to utfordringer:

   1. å forene et globalt nettverk av oppkjøpte selskaper under én merkevare
   2. å nå ut til kunder over hele verden med tilpasset innhold

   Deler av virksomheten var uavhengig av resten, kanalmiksen var ekstremt kompleks og datatilfanget de hadde å jobbe med, var utilstrekkelig.

   Til tross for disse vanskelighetene klarte TransPerfect å hjelpe kunden ved å utvikle en trinnvis løsning.

   GlobalLink: En helhetlig løsning

   TransPerfect satte seg inn i alle de viktigste aspektene ved arbeidet i de ulike regionene, inkludert systemene og styringsmodellene som ble brukt, og kartla målmarkedene grundig. Selskapet fikk et tydelig bilde av hvordan ressursene ble utnyttet, hva som fungerte, og hva som ikke fungerte i hvert eneste Western Digital-selskap over hele verden.

   Med utgangspunkt i denne kunnskapen lagde de et komplett veikart for selskapets økosystem for digital markedsføring og integrering av flere kjerneteknologier.
   Men hvordan skulle dette kompliserte systemet administreres, sikres og optimaliseres?

   Kjernen i løsningen vår er GlobalLink-systemet – en egenutviklet plattform som tilbys av både Semantix og TransPerfect. Systemet brukes til å oversette og sentralisere globalt innhold og knytte det opp mot systemer for netthandel, innholdsstyring (CMS), automatisering av markedsføring, produktinformasjonsstyring (PIM) og databaseplattformer, slik at globale bedrifter enkelt kan håndtere innhold på flere språk.

   Fantastiske resultater

   Dette globale systemet, som omfatter 16 språk og 20 arbeidssteder, ble lansert samtidig i alle regioner med stor suksess.

   Med GlobalLink fikk de ansatte nye samarbeidsmuligheter. Innhold kunne utvikles hvor som helst, og deretter lokaliseres, optimaliseres og leveres til samtlige markeder i verden via én sentral innholdsmatrise.

   Et viktig moment er at GlobalLink ikke forsøkte å erstatte et mangfoldig og spredt miljø med et rigid og toppstyrt system. For å kunne levere tilpasset innhold må systemet fungere både lokalt og globalt, med informasjon som flyter i alle retninger i hele det globale nettverket. Dette har gitt Western Digital innsikt i folks atferd og ønsker over hele verden, slik at de har kunnet bygge tettere relasjoner til hver enkelt kunde.

   Bruken av GlobalLink ga raskt resultater:

   • 22 % økning i omsetning
   • 400 % økning i konverteringer fra netthandelen

   Tallene taler for seg.

   Som en del av TransPerfect har Semantix tilgang til en rekke bedriftstjenester. Vi kan blant annet hjelpe deg med å utnytte potensialet i tilpasset globalt innhold. Kontakt oss for å finne ut hvordan.

   Vil du vite mer?