Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om oversetting

 • Oversetter dere til alle språk?

  Ja, vi oversetter til alle språk.

 • Når kan jeg få oversettelsen?

  Leveringstiden er avhengig av hvor mye tekst du skal ha oversatt, og av hvilken språkkombinasjon du vil oversette. For å få oversettelsen levert raskere kan du bestille ekspressoversetting som koster litt mer.

 • Hvor raskt kan dere oversette?

  Vi hjelper deg med å få oversettingen ferdig når du trenger den. Leveringstiden varierer avhengig av tekstmengde og filformat. Som en pekepinn kan man regne med at en oversetter kan oversette ca. 2000 ord per dag, men dette avhenger selvfølgelig av hvilken type tekst det dreier seg om, hvilket språk det er og hvilket filformat teksten er i. Er det en juridisk avtale, en doktoravhandling, et nyhetsbrev til kundene dine, et håndskrevet brev eller hele nettstedet ditt?

 • Hvor raskt kan jeg få en ekspressoversetting levert?

  Vi gjør alt vi kan for å levere ekspressoversettingen så snart du trenger den. Leveringstiden er avhengig av tekstmengde og filformat. Sjekk hvor raskt du kan få teksten din oversatt med her: få et tids- og prisestimat.

 • Får man kontakt direkte med oversetteren?

  Når du kontakter Semantix kommer du i kontakt med en prosjektleder, som igjen holder kontakt med oversetterne som blir involvert i oppdraget.

 • Hvordan sikrer dere kvaliteten?

  Vi oversetter i henhold til standarden SS-EN ISO 17100 2015 med ulike granskningsnivåer. Oversetteren sørger selv for at teksten oppfyller kravene våre, dvs. at all tekst er oversatt og uten skrivefeil, at terminologien er enhetlig, at teksten er språklig korrekt og tilpasset til målgruppen, og at det er tatt hensyn til referansemateriale osv. På forespørsel kan også en språkvasker gjennomgå teksten og sikre de samme kriteriene. Før levering sikrer prosjektlederen at filen ikke er korrupt og at oversettingen på alle måter tilsvarer det du bestilte.

 • Hvorfor trenger dere en redigerbar fil?

  Ettersom oversetterne arbeider i oversettingsverktøy, trenger vi redigerbare filer som kan brukes i disse verktøyene. PDF-filer er dessverre ikke redigerbare. Vi kan selvfølgelig gjøre om PDF-filen til Word-format, men da blir ikke resultatet så bra, fordi linje- og sideskift ikke lenger følger kildetekstens format. Vi kan klargjøre en PDF-fil og lage en “ny” original, men det blir dyrere for deg og tar litt lengre tid. Det enkleste er at vi får selve arbeidsfilen som dokumentet er laget i. Det er ofte InDesign. Hvis dokumentet inneholder bilder med tekst, må vi også få tilgang til disse.

 • Hva menes med attestert eller statsautorisert oversetting?

  En attestert/autorisert oversetting er gjort av en såkalt statsautorisert translatør. Disse har tatt sin autorisasjonsprøve i oversettelse og er uteksaminerte som kompetente oversettere for oppdrag for næringsliv, offentlige myndigheter og privatpersoner. Eksamen for statsautoriserte oversettere forvaltes av Kunnskapsdepartementet. Hva bevilgningen omfatter (språkkombinasjoner med mer) fremgår av bevilgningsdokumentet og translatørstemplet.

 • Hva er forskjellen på statsautorisert og vanlig oversetting?

  Autorisert oversetting er nødvendig i visse tilfeller. Eksempler på tilfeller der en oversetting skal autoriseres, er når det dreier seg om årsrapporter, attester, karakterer, utdrag fra registre samt juridiske dokumenter som skal brukes i en rettssak. Noen ganger ber kunder om autorisert medisinsk oversetting, men ettersom man ikke blir autorisert i emnet medisin, kommer dette ikke nødvendigvis til å gi teksten et høyere kvalitetsnivå. Risikoen er i stedet at man velger bort dyktige medisinske oversettere. Tenk på det hvis du skal bestille oversetting av medisinske tekster.

 • Når må en oversettelse bekreftes med apostille av Notarius Publicus?

  Det kan være hvis du skal sende attester eller karakterer til en utenlandsk myndighet. Ofte holder det med en autorisert oversettelse. Vi anbefaler imidlertid at du sjekker med mottakeren hvilken type oversettelse de krever.

 • Hva koster en oversettelse?

  Kostnaden for en oversettelse varierer og er avhengig av antall ord, språkkombinasjonen, leveringstid og filformatet. Last opp teksten din her for å få et tilbud.

 • Hva gjør man for å oversette en hjemmeside?

  Det beste er å få en eksportert fil som inneholder teksten som skal oversettes, fra systemet der nettstedet ligger. Det sparer tid for begge parter. Hvis vi bare får en Word-fil med teksten som skal oversettes, innebærer det merarbeid for dere. For det første må noen kopiere all tekst fra nettstedet og deretter lime inn oversettelsen i publiseringssystemet når det er oversatt. Hvis man klipper og limer selv, er det også en risiko for at man glemmer sider og tekst som egentlig skal oversettes. Vi har teknologi som enkelt importerer og eksporterer tekster for oversetting for mange av de største publiseringssystemene, for eksempel WordPress eller Episerver. Uansett hvilket system bedriften din benytter, forsøker vi alltid å finne den mest tids- og kostnadseffektive løsningen. Ofte er det IT-avdelingen eller den som er ansvarlig for nettstedet i bedriften, som har muligheten til å eksportere ut teksten fra nettstedet. Les mer om oversetting av hjemmesider her:

 • Hvilke filformat kan dere håndtere?

  Vi håndterer de fleste filformater. Noen ganger må vi klargjøre filene litt ekstra før oversetting, og vi har en teknisk avdeling som kan hjelpe til med dette. De finner den mest tids- og kostnadseffektive løsningen for teksten din.

 • Har dere oversettere som er gode på økonomi?

  Våre oversettere er spesialister innenfor sine respektive fagområder og oversetter. Vi har oversettere som har spesialisert seg innen oversetting av økonomiske tekster og finanstekster.

 • Har oversetterne deres inDesign?

  Når vi oversetter tekster i InDesign konverterer vi InDesign-filen til idml-format for at oversetteren skal kunne håndtere den i sitt verktøy. Når teksten er oversatt, hjelper vi deg gjerne å sette den inn i den opprinnelige layouten, slik at du får en ferdig korrekturlest fil uten skrivefeil.

 • Hva gjør dere hvis det finnes tagger og html-koder i dokumentet? Beskytter dere dem?

  Ja, det gjør vi. Våre oversettingsverktøy hjelper til med å beskytte taggene i dokumentet. Vår tekniske avdeling kan også gå inn og beskytte tagger i dokumenter.

 • Kommer oversettelsen til å se lik ut som originalteksten?

  Du kan enten sette inn teksten selv eller så kan vi sette den inn i den opprinnelige layouten, slik at du får en ferdig korrekturlest fil uten skrivefeil.

 • Hvilke språk må vi oversette materialet til? Har dere statistikk på hvilke språk man bør oversette til?

  Vi anbefaler alltid å oversette til språkene som snakkes i markedene der bedriften er aktiv.

 • Hva er DTP?

  DTP betyr Desktop Publishing og betyr at man setter inn tekst i en layout. Har du en layoutfil i InDesign eller FrameMaker? I så fall kan vi oversette direkte i filen, og hvis du ønsker det kan vi også sette den oversatte teksten inn i den originale layouten og levere en trykkeklar PDF der staving og orddeling er gjort i henhold til det aktuelle språkets regler.

 • Copyoversetting – hva er det?

  Når vi får et oppdrag med en copyoversetting, legger våre oversettere til et nivå av kommunikasjon i teksten. Oversetterne tilpasser copyen i teksten i forhold til originalfilen din for eksempel ditt lokale eksportmarked eller til det miljøet der teksten skal fungere. Lær mer om copyoversetting og lokalisering her.

 • Hva er et CAT-verktøy?

  Computer Assisted Translation eller Computer Aided Translation innebærer at man bruker et oversettingsverktøy som hjelper oversetteren i oversettingsprosessen. En fordel med verktøyet er at oversetteren kan oversette mange flere ord per dag fordi verktøyet kjenner igjen repetisjoner eller tidligere oversatt tekst som kan gjenbrukes.

 • Hva er alignment?

  Alignment brukes for å lage oversettingsminner av tidligere oversettelser som er gjort for bedriften din. Forutsetningen for å kunne bruke dette er at vi får både kilde- og målfilen fra den tidligere oversettingen. Alignment gjøres ved hjelp av en programvare.

 • Hvorfor finnes det ingen statsautoriserte translatører som oversetter til thai?

  Det er Kunnskapsdepartementet som gir autorisasjoner basert på hvilke språkkombinasjoner oversetterne har meldt interesse for, og hvilke ressurser Kunnskapsdepartementet har for å sikre at prøveoversettingene oppfyller kvalitetskravene. Les mer på nettstedet til Kunnskapsdepartementet.

Quote

Fant du ikke det du lurte på?

Kontakt oss nå