Översätt franska till svenska

Många svenskar har läst franska i skolan, men för majoriteten av svenskarna är franskan trots detta ett språk som är svårt att behärska till fullo. Därför väljer nog de flesta att inte översätta på egen hand och kan därigenom undvika misstag. Vi anlitas löpande av kunder inom det svenska näringslivet för översättning från franska till svenska. Våra kunder vet att en professionell översättare med kännedom om den franska kulturen också kan läsa vad som står mellan raderna, så att själva budskapet överförs och inte bara texten.

Bild på fält med lavendel i solnedgång i en tjänstesida om att översätta franska till svenska

Semantix har över 40 års erfarenhet av översättningar och språkhantering. Vi arbetar med ett globalt nätverk med fler än 2000 översättare som alla översätter till sitt eget modersmål.

Hur når du ut på den svenska marknaden?

Att t.ex. ha sin webbplats översatt till svenska skapar högre förtroende och köpvilja på den svenska marknaden. Enligt studier så ökar affärerna med 25 % om kommunikationen är översatt till det språk som din målgrupp talar. Låt oss översätta dina franska texter till svenska och nå ut till hela den svenska marknaden. Våra översättare är specialister inom sina områden och anpassar texten till den bransch där den ska fungera.

Vilken typ av texter översätter Semantix från franska till svenska?

Vi översätter t.ex. avtal, juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, medicinska studier, databaser, rättsprotokoll, patientjournaler, betyg, intyg, marknadsföringstexter, webbtexter m.m. I vår verksamhet kommer vi i kontakt med de flesta typer av dokument och texter.

Hur jobbar Semantix för att översätta franska till svenska?

I alla branscher finns det företag som anlitar oss. Både i den privata och offentliga sektorn. Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder för bästa översättningsresultat. När du anlitar oss är det bra om du förser oss med referensmaterial. På det viset kan våra översättningar på bästa sätt matcha dina förväntningar. Våra översättare arbetar med CAT-verktyg (Computer Assisted Translation) och översättningsminnen för att dina översättningar ska bli både konsekventa och korrekta.

Vilken kompetens har Semantix översättare?

Alla våra översättare har genomgått översättarutbildning och översätter uteslutande till sitt modersmål. De är experter på sitt ämne och vet vilka termer som används i det franska affärslivet och kan överföra dem till svenskt affärsspråk, så att textens syfte verkligen kommer fram. Våra översättare är branschspecialister och får din text att fungera på den svenska marknaden.

Vad vet vi om det svenska språket?

Svenskan är ett östnordiskt språk och härstammar från fornsvenskan, som talades av de germanska folken i Skandinavien på medeltiden. Svenskan talas av cirka elva miljoner personer, i huvudsak i Sverige. Språket är officiellt språk i Sverige där det är huvudspråket, och i Finland där det är ett av de officiella språken men talas även i Argentina, USA och på många andra ställen i världen.

Beställ översättning