Översätt spanska till svenska

Ibland uppger sig någon på företaget kunna spanska och menar att hen kan fixa översättningen från spanska till svenska. Men det är här misstagen kan begås. Små, små nyanser kan förstöra mycket. Eller ett litet fel använt ord. Visste du att förtroendet för en text minskar med 34 % om det är fel i texten?

Bild på fyra kvinnor i flamencoklänning i en tjänsteartikel om att översätta spanska till svenska

Semantix har över 40 års erfarenhet av översättningar och språkhantering. Vi arbetar med ett globalt nätverk med fler än 2000 översättare som alla översätter till sitt eget modersmål.

Hur når du ut på den svenska marknaden?

Att t.ex. ha sin webbplats översatt till svenska inger mer förtroende och ökar köpviljan hos din svenska marknad. Enligt studier så ökar affärerna med 25 % om din kommunikation är översatt till målgruppens modersmål. Låt oss översätta din kommunikation från spanska till svenska och nå ut till hela den svenska marknaden. Våra översättare är specialister inom sina områden och vana att anpassa texten till de branscher där de ska fungera.

Vilken typ av texter översätter Semantix från spanska till svenska?

Vi översätter många olika slags texter. Det kan vara allt från medicinska studier till webbtexter, juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, databaser, patientjournaler, avtal, pressmeddelanden, betyg, intyg, marknadsföringstexter, rättsprotokoll m. m.

Hur jobbar Semantix för att översätta spanska till svenska?

Eftersom våra uppdragsgivare finns i alla branscher erbjuder vi våra kunder översättningar utförda av branschspecialiserade översättare. För att dina texter ska bli konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa arbetar våra översättare med CAT-verktyg (Computer Assisted Translation) och översättningsminnen. Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder för bästa översättningsresultat. Om vi till exempel får referensmaterial för översättningen så blir förutsättningarna för att uppfylla dina förväntningar ännu bättre.

Vilken kompetens har Semantix översättare?

Alla våra översättare har översättarutbildning och översätter endast till sitt modersmål. De är inte bara experter på spanska, de vet dessutom vilka termer som används i det spanska affärslivet och kan använda dem på ett sätt som stämmer med det svenska affärsspråket. Våra översättare är specialister inom sitt ämnesområde och får din text att fungera på den svenska marknaden.

Vad vet vi om det svenska språket?

Svenskan är ett östnordiskt språk och härstammar från fornsvenskan, som talades av de germanska folken i Skandinavien på medeltiden. Svenskan talas av cirka elva miljoner personer, i huvudsak i Sverige. Språket är officiellt språk i Sverige där det är huvudspråket, och i Finland där det är ett av de officiella språken men talas även i Argentina, USA och på många andra ställen i världen.

Beställ översättning