Översätt tyska till svenska

Allt färre väljer att läsa tyska i Sverige och i Tyskland används inte engelska som affärsspråk i särskilt stor utsträckning. Det medför att vi behöver översätter stora mängder text från tyska till svenska. En professionell översättning är inte bara en rad konverterade ord utan faktiskt en skriftlig tolkning av en text på ett annat språk.

Illustrationsbild för en tjänstesida om översättning från tyska till svenska

Semantix har över 40 års erfarenhet av översättningar och språkhantering. Vi arbetar med ett globalt nätverk med fler än 2000 översättare som alla översätter till sitt eget modersmål.

Vilken typ av texter översätter Semantix från tyska till svenska?

Vi översätter alla slags texter. Det kan vara juridiska texter, medicinska texter, tekniska manualer, medicinska studier, databaser, patientjournaler, avtal, pressmeddelanden, betyg, intyg, marknadsföringstexter, rättsprotokoll, webbtexter m. m. Inga dokumenttyper är främmande för oss.

Hur jobbar Semantix för att översätta tyska till svenska?

Vi tror på ett nära samarbete med våra kunder för bästa översättningsresultat. När du anlitar oss för översättning från tyska till svenska tar vi reda på inom vilken bransch och vilket ämnesområde ditt företag verkar, för att kunna välja en översättare med precis rätt kompetens. Eftersom våra uppdragsgivare kommer från alla branscher, inom både den privata och offentliga sektorn, har vi stor erfarenhet av de flesta ämnesområden.

För att dina texter ska bli konsekventa från det ena översättningstillfället till nästa arbetar våra översättare med CAT-verktyg (Computer Assisted Translation) och översättningsminnen. Ge oss allt referensmaterial du har, så garanterar vi att översättningen kommer att matcha dina förväntningar ännu bättre.

Vilken kompetens har Semantix översättare?

Våra översättare är branschspecialister och får din text att fungera på den lokala marknaden. Alla våra översättare har översättarutbildning och översätter till sitt modersmål. De är inte bara experter på tyska, de vet dessutom vilka termer som används i det tyska affärslivet och kan använda dem rätt i det svenska affärsspråket.

Vad vet vi om det svenska språket?

Svenskan är ett östnordiskt språk och härstammar från fornsvenskan, som talades av de germanska folken i Skandinavien på medeltiden. Svenskan talas av cirka elva miljoner personer, i huvudsak i Sverige. Språket är officiellt språk i Sverige där det är huvudspråket, och i Finland, där det är ett av de officiella språken men talas även i Argentina, USA och på många andra ställen i världen.

Beställ översättning