Sparar tid med rätt lokaliseringspartner

På Kundo upplevde man att det tog för mycket tid att samordna frilansande översättare. Därför sökte de en partner som kunde erbjuda en helhetslösning.

Kundservice

Kundo är ett svenskt företag som startade 2010, företaget har i dag 45 anställda. Via verktyg i molntjänster erbjuder Kundo lösningar för en effektiv digital kundservice. Kunderna består av en mix av nordiska företag, myndigheter och ideella organisationer. Björn Lilja är ansvarig för Customer Experience och en av grundarna till Kundo.

Företaget arbetade tidigare med frilansöversättare som översatte texterna till sina respektive språk, vilket innebar en kontaktperson per språk. Med tiden upplevde de att samordningen av översättningarna tog väldigt mycket tid och att översättningarna inte höll tillräckligt hög kvalitet. Detta innebar att de lokala kollegorna fick lägga ner mycket tid på efterredigering av översättningarna. Därför övervägde Kundo att anlita en översättningsbyrå istället, men de var samtidigt oroliga för kostnaden och för att tappa den personliga kontakten med översättarna.

Vi bestämde oss till slut för att kontakta en översättningsbyrå och googlade fram ett par stycken som vi jämförde och tog in provöversättningar ifrån. Den byrå som gjorde bäst ifrån sig och gav det bästa helhetsintrycket var Semantix och vi inledde ett samarbete, säger Björn.

Kundo beställer nu alla sina översättningar genom den molnbaserade plattformen Semantix Language Hub. Genom att använda sig av plattformen upplever de att de får bättre översikt över projekten och dessutom kommer de åt alla språktjänster på ett och samma ställe, oavsett innehållstyp.

Nu när vi beställer översättningarna i Semantix Language Hub flyter arbetet på utan att vi måste lägga tid på att jaga och administrera översättare. Dessutom har kvalitén höjts. Vi ser Semantix som vår lokaliseringspartner för alla våra texter och är mycket nöjda med samarbetet.

Mycket av det material Kundo översätter är bloggposter och annan typ av content marketing, där behovet att kommunicera på kundens språk är viktigt. Under 2021 planerar de att etablera sig i Finland vilket innebär att ytterligare ett språk och en marknad adderas och där kommer Semantix återigen att vara en viktig del i arbetet med lanseringen.

Letar du efter ett långsiktigt samarbete?