Hjälp dygnet runt

Akut samtal

Hjälp dygnet runt

Behöver du snabbt översätta krisinformation?

Jobbar du på en myndighet, ett landsting eller en organisation och behöver få viktig information till allmänheten översatt på några timmar? Eller har du ett akut behov av tolkning? Kontakta oss så hjälper vi dig, dygnet runt!

Talking person

Översättning dygnet runt

Du kan få upp till 200 ord översatta, oberoende av vilken tid på dygnet som du behöver översättningen. Oavsett om informationen som ska översättas rör sig om corona- eller annan krisrelaterad information kan du kontakta vår jour dygnet runt, 7 dagar i veckan.

För att beställa, ring 0770-457 400 gör knappval 2 för översättning och sedan knappval 1 för offentlig sektor. Är det tolk som du behöver, gör knappval 11.