Hva betyr lokalisering?

Etter at vi har beskrevet begrepet globalisering, er turen nå kommet til lokalisering. Den generelle definisjonen av lokalisering pleier å uttrykkes omtrent på denne måten: prosessen med å tilpasse et produkt eller en tjeneste kulturelt fra ett språk til et annet.

Et korallrev og fisker under havoverflaten

Definisjon

Lokalisering betyr språklig og kulturell tilpasning til lokale forhold. Det gjelder å bruke rett tiltale, riktige assosiasjoner og riktig kulturelt inntrykk for den målgruppen du vil nå.

L10N

I dette innlegget fokuserer vi på lokalisering, det å tilpasse et produkt eller en tekst til spesifikke, lokale markeder samt mål- og språkgrupper. På engelsk forkortes det ofte L10N ("localisation" – "L" og "N" med 10 bokstaver mellom).

Lokalisering for språkbedrifter

For oss som språkbedrift handler lokalisering om kulturell tilpasning og oversetting av programvare og nettsider. Et materiale kan lokaliseres for en bestemt region eller et bestemt land – i Latin-Amerika brukes det for eksempel ofte ulike dialekter av spansk med lokale uttrykk, stiler og kulturelle fenomener.

Rent konkret betyr det for eksempel at vi:

 • tilpasser stilnivå og tiltale etter målgruppe
 • sørger for at det brukes riktige tegnsett og skriveretninger
 • oversetter eller tilpasser til lokalt dato- og ukeformat, telefonnummer, adresseformat, valutaer, tidsvisning og sorteringsrekkefølge
 • tilpasser layout, farger og valg av illustrasjoner

Alle disse endringene gjør vi for at produktet eller teksten skal føles riktig for den lokale målgruppen. Vi vil unngå ting som høres ut eller oppfattes som "feil", og sørge for at teksten i stedet effektivt appellerer på riktig måte til riktig målgruppe på riktig marked. På engelsk brukes ofte ordet locale når det er snakk om de parametrene som danner grunnlaget for en lokalisering.

Slik forbereder du for lokalisering

Lokalisering krever litt ekstra arbeid, men du kan gjøre lokaliseringen enklere hvis du forbereder deg på dette allerede når du utformer et produkt eller en tekst. Under følger noen tips for hva som er lurt å tenke på for å kunne lokalisere.

 • Identifiser målgruppen for teksten, hvilken "locale" du vil henvende deg til.
 • Husk at produktnavn, symboler, ikoner, farger og lyd kan tolkes ulikt og ha ulike betydninger og assosiasjoner i ulike kulturer. Tenk på det, og forsøk å finne noe som fungerer. Unngå det som ikke fungerer, eller legg til rette for noen alternativer.
 • Illustrasjoner bør også være lokalt tilpasset for virkelig å slå an på riktig måte hos målgruppen. Avhengig av sammenhengen kan det være mulig å få til gode og fullstendig globalt gangbare illustrasjoner, men ofte kan det være lurt å forberede alternativer på forhånd.
 • Tenk på at kortkommandoer, hurtigtaster, hurtigvalg og til og med tastaturoppsett ofte er forskjellige fra ett lokalt operativsystem til et annet.
 • Tenk på at enheter, datoer, sitattegn, tidsangivelser, valutaer og så videre ofte skrives ulikt.
 • Forsøk å unngå materiale som er vanskelig å oversette, eller som kanskje kan virke støtende lokalt. Humor er for eksempel vanskelig, fordi det er så kulturelt betinget. Det samme gjelder idiomatiske uttrykk og ordspill.
 • Hvis hele eller deler av materialet skal trykkes, eller hvis sluttbrukeren skal kunne skrive det ut selv, kan det være klokt å tenke på side- og papirformat.

Et godt tips kan være å la en språkbedrift samarbeide med lokale kontaktpersoner hos dere om å utarbeide et grunnlag.

Nyttige lenker

Er du usikker på hvordan du kommer i gang? Semantix har lang erfaring med tilpasning for internasjonale markeder – vi hjelper deg gjerne med å finne ut hva som må gjøres.

Vil du vite mer om lokalisering?