Hva betyr globalisering?

Til forskjell fra internasjonalisering og lokalisering omfatter globalisering alle trinnene som kreves for å nå et globalt marked. Den generelle definisjonen av globalisering uttrykkes vanligvis omtrent på denne måten: en prosess som innebærer at verdens land knyttes tettere sammen.

Storby som er opplyst av neonlys

Definisjon

Globalisering er alt det arbeidet som gjøres for å kunne nå markeder med andre språk og kulturer. For at globalisering skal fungere effektivt, kreves det både internasjonalisering og lokalisering.

Hva kreves for å kunne globalisere et produkt?

For å kunne globalisere må produsentene inkludere alle de trinnene som trengs for å nå målet. Det vil si at produktet må være tilpasset til og forståelig for alle markedene som er identifisert. Målet er et produkt, for eksempel programvare, håndbøker, markedsføringsmateriale, som er teknisk og kulturelt nøytral eller eventuelt lett å tilpasse, og alt annet som trengs for en lansering. Det kan for eksempel omfatte selgere på stedet, betalingssystem, lager- og leveringssystem, markedsføring og så videre.

For å lykkes med globalisering er du nødt til å tenke over disse tingene tidlig i prosessen, men selvfølgelig varierer innsatsen enormt mellom ulike produkter og hvilke målmarkeder de skal brukes på. Vi kan gjerne hjelpe til med å finne ut akkurat hva du trenger.

Er du usikker på hvordan du kommer i gang? Semantix har lang erfaring med tilpasning for internasjonale markeder – vi hjelper deg gjerne med å finne ut hva som må gjøres.

Vurderer du å gå globalt?