Hva er transkribering? Få svar på 15 viktige spørsmål.

Opplever du transkribering og de mange måtene å transkribere på som forvirrende? Her finner du 15 av de mest stilte spørsmålene sammen med klare og kortfattede svar.

Innhold
  Innhold

   «Hva er transkripsjon?» er et kjent spørsmål som kommer fra alle bransjer, deler av næringslivet og servicesektorene. Så er det de mer spesifikke spørsmålene, for eksempel: «Hva er ordrett transkribering?», «Hva er juridisk transkribering» og «Hva er transkriberingstjenester?».

   Spørsmål, spørsmål, spørsmål ... Her kommer det noen svar.

   1. Hva er transkribering?

   Store norske leksikon har denne definisjonen: ​Transkripsjon er overføring av tale til lydskrift, eller av en tekst fra ett skriftsystem til et annet.

   Med det latinske «trans», som betyr «over» og «skribere» som betyr «skrive», blir ordet «transkribering» ofte forvekslet med andre, lignende ord. «Translitterasjon», for eksempel, beskriver prosessen med å endre tekst fra ett alfabet til likelydende tegn fra et annet alfabet, eller «oversette», som betyr å uttrykke meningen i talt eller skrevet tekst på et annet språk. Enkelt sagt er transkribering å gjøre talte ord om til skrevet tekst.

   2. Hvorfor transkribere lyd til tekst?

   I de fleste av de siste 100 000 årene har menneskelig kommunikasjon vært dominert av det talte ordet. I dagens digitale verden dominerer det visuelle. Det betyr at det ligger et stort potensial i å gjøre om lydopptak til tekst.

   Transkribering kan være nyttig for deg og virksomheten din på mange måter, avhengig av hvilken type arbeid dere utfører. For eksempel kan strategisk distribuert transkribering sette fart på arbeidsflyten og føre til bedre rangering i søkemotortreff , øke antallet delinger i sosiale medier, gjøre teksten mer tilgjengelig og søkbar, styrke samarbeidet og forbedre registreringen av informasjon ... Kort sagt fjerner transkribering usikkerheten knyttet til hukommelse og lite effektive notater, og gjør at hver detalj i et intervju eller annen form for tale kan fanges opp for alltid i et svært allsidig format.

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Kom i gang! Her finner du maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.

   3. Hva er ordrett transkribering?

   En ordrett transkripsjon inneholder alt som høres, og alle pauser som oppstår. Det betyr at den ordrette transkripsjonen i tillegg til det som blir sagt, tar med alle pauser, repetisjoner og lyder som telefoner som ringer, dører som slamres igjen, hosting, avbrudd i snakkingen og fyllord (eh, hm, så, liksom).

   4. Hva er intelligent ordrett transkribering?

   I en intelligent ordrett transkripsjon fjernes alle irrelevante elementer fra teksten , men den er likevel tro mot det opprinnelige lydopptaket.

   5. Hva er redigert transkribering?

   En redigert transkripsjon er en versjon av en intelligent ordrett transkripsjon der eventuelle grammatikkfeil er rettet og uferdige setninger fullført for å gjøre språket lettere å lese.

   6. Hva er fonetisk transkribering?

   Fonetisk transkribering bruker et internasjonalt anerkjent sett med symboler til å registrere fonemer (de minste språklydene med betydningsskillende funksjon i et språk) i stedet for ord. Fonetisk transkribering er nyttig når uttalen er viktig, for eksempel ved sammenligning av tale i ulike aldersgrupper, på ulike steder eller i ulike tidsperioder.

   7. Hva er ortografisk transkribering?

   Ortografisk transkribering fokuserer utelukkende på ordene, ikke uttalen. Ortografisk transkribering foretrekkes for store volumer, særlig ved bruk i forskning, der presis informasjon om uttalen er uvesentlig.

   8. Hva er juridisk transkribering?

   Juridisk transkribering er prosessen med å lage skriftlige juridiske dokumenter fra video- og lydopptak. Opptakene kan omfatte rettslig bindende intervjuer og uttalelser samt generelle rettsforhandlinger.

   Bestill transkripsjon nå

   9. Hva er medietranskribering?

   Talt innhold som kommer fra det brede spekteret av video- og lydmedier, transkriberes ofte til tekstdokumenter slik at det går an å redigere innholdet og formidle det i andre medier.

   10. Hva er akademisk transkribering?

   Studenter og forskere bruker transkribering til å gjøre om intervjuer, forelesninger og seminarer til tekstdokumenter som det er enkelt å søke i og redigere. Transkribering brukes også i utdanningsorganisasjoner for å forbedre kvaliteten på undervisningen og gjøre den mer tilgjengelig.

   11. Hva er intervjutranskribering?

   Intervjuet er selve kjernen i arbeidet til journalister eller reportere. Denne vedvarende informasjonsflyten må absorberes, forstås og samles for å kunne brukes. Intervjutranskribering er den perfekte løsningen som gir journalisten all informasjonen i et tydelig, søkbart og redigerbart format.

   Transkribering er også nyttig i andre typer intervjuer, som for eksempel jobbintervjuer. En skriftlig transkripsjon gjør det mulig å foreta en mer objektiv vurdering av det som ble sagt, uten å bli forstyrret av utseendet og kroppsspråket til den som snakker.

   12. Hva er transkribering av markedsforskning?

   Innsamling og analyse av ikke-numeriske data, som samtaler med enkeltpersoner og fokusgrupper, er en vanlig form for kvalitativ undersøkelse som brukes i markedsundersøkelser. Markedsforskere bruker transkribering til å gjøre om lydopptak til søkbare dokumenter, slik at de har nøyaktig dokumentasjon på hva som ble sagt om hva, når og av hvem.

   13. Hva er manuell transkribering?

   Dyktige transkribenter, for eksempel stenografer i retten og de som behandler sensitive opplysninger (for eksempel bevismateriale i etterforskninger og avhør), bruker mange år på å bygge opp kompetansen. Dermed er de i stand til å levere transkripsjoner med ekstremt høy standard. Denne ekspertisen koster både tid og penger. Det gjør at manuell transkribering er uegnet for store prosjekter med stramme tidsfrister.

   14. Hva er automatisk transkribering?

   Nyere fremskritt innen kunstig intelligens (AI) har gitt offentligheten et omfattende utvalg av teknologiske tale-til-tekst-løsninger. Transkribering er faktisk så godt som i ferd med å bli en standardfunksjon i mange operativsystemer og enheter. Automatisert transkribering reduserer tidsbruken og kostnadene betydelig. Her brukes programvare til å utføre transkriberingen, fra innebygde funksjoner for brukere av Mac og PC til skybaserte apper på mobiltelefoner.

   Automatisk transkribering holder (ennå) ikke samme ferdighetsnivå som en erfaren transkribent. Alt du velger å transkribere ved hjelp av kunstig intelligens, må derfor korrekturleses.

   15. Hva er transkriberingstjenester?

   En transkriberingstjeneste kan ta video- eller lydopptaket ditt og gjøre det om til et tekstdokument. Bedrifter og organisasjoner bruker transkriberingstjenester av mange grunner (noen av dem har blitt nevnt tidligere i denne artikkelen).

   Om det er best å bruke manuell eller automatisk transkribering, avhenger av hvor sensitivt innholdet er, hvor høy nøyaktighet som kreves, og eventuelle tids- og budsjettbegrensninger. Transkriberingstjenester tilbyr vanligvis muligheten til å få det beste fra begge verdener ved å bruke kunstig intelligens til å gjøre 90 % av arbeidet raskt, og deretter få en fagkyndig person til å rette de få feilene som er igjen.

   Hvis du er klar til å komme i gang med transkriberingsprosjektet ditt, er det viktig å samarbeide med en pålitelig leverandør av transkriberingstjenester. Semantix har erfaringen og ekspertisen som trengs for å navigere deg gjennom kompleksiteten i hele transkriberingsprosessen.

   Kontakt Semantix i dag slik at du kan bruke lyd- og videoinnholdet ditt om igjen for å nå et globalt publikum.

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Last ned maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.