Hva gjør en transkribent?

Transkripsjoner gjør det mulig å lese ord som blir sagt, i stedet for å høre dem. Transkripsjoner kan utføres på flere språk, slik at den opprinnelige talte informasjonen blir tilgjengelig på tvers av landegrenser. I dette blogginnlegget får du vite mer om hvordan transkribering gjør talte ord om til leservennlig og korrekt formatert tekst.

Innhold
  Innhold

   Hva er en transkribent?

   En transkribent er en person som lytter til lyd- eller videoopptak og konverterer de talte ordene til tekst. Dette kan gjøres manuelt eller ved hjelp av programmer som automatisk gjengir det som sies, som tekst. Dersom man bruker programvare til å produsere transkripsjoner, må de ferdige tekstene fortsatt kontrolleres av en transkribent for å sikre kvaliteten.

   Avhengig av typen transkribering kan transkribenten ha behov for bransjespesifikk kunnskap. For eksempel må medisinske transkribenter være kjent med medisinske begreper, mens juridiske transkribenter må være kjent med juridiske begreper og formkrav.

   Jeg vil vite mer om løsninger for transkribering av lyd og video

   Hva gjør en polititranskribent eller juridisk transkribent?

   En juridisk transkribent spesialiserer seg på transkribering av juridiske dokumenter, rettssaker, møter, intervjuer og vitneforklaringer. De må kjenne til den juridiske terminologien og måten det juridiske systemet fungerer på i landet de arbeider i, og i enkelte tilfeller også ha kjennskap til politiets prosedyrer.

   Hva er medisinsk transkribering?

   I en medisinsk transkripsjon konverteres lydopptak knyttet til medisinske prosedyrer, diagnoser, forskningsresultater og behandlingsplaner til tekst. Transkribenter som jobber på dette feltet, må ha god innsikt i medisinsk terminologi og rimelig god kunnskap om medisinske prosedyrer.

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Kom i gang! Her finner du maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.

   Hva gjør en akademisk transkribent?

   Disse transkribentene spesialiserer seg på forelesninger, lydbasert undervisningsmateriell, intervjuer og forskningsdata. De må ha god kjennskap til akademisk terminologi, akademiske skrivestiler og bruk av ulike akademiske referansestiler.

   Hva gjør en transkribent som jobber med teksting?

   Disse transkribentene lager undertekster og teksting for hørselshemmede myntet på videoinnhold. De må beherske både kilde- og målspråket og kunne gjengi meningen av det som sies, på en presis måte, selv om det ikke kan oversettes direkte.

   Hva gjør en braille-transkribent?

   En braille-transkribent konverterer talt eller skrevet tekst til blindeskrift – et taktilt skrivesystem som brukes av personer med synshemminger. Dette innebærer å transkribere både trykt tekst og lydinnhold til punktskrift ved hjelp av spesialiserte programmer og utstyr.

   Hva med generelle transkribenter?

   Disse transkribentene jobber med et variert utvalg prosjekter, alt fra markedsundersøkelsesintervjuer til podkast-episoder. En generell transkribent vil vanligvis ha bred generell bransjekunnskap uten spesifikke spesialiseringer. I tillegg til å transkribere kan det også være at de tilbyr andre oversettelsestjenester, for eksempel teksting og tolking.

   Hvordan jobber en transkribent?

   Prosessen med å transkribere innebærer å lytte til et lyd- eller videoopptak og lage et dokument med en skriftlig gjengivelse av det som blir sagt. Her er de typiske trinnene i en transkriberingsprosess:

   1. Forbered utstyret: Transkribenten trenger en datamaskin eller annen enhet å jobbe på, og programvare for å spille av lyd- eller videoopptaket. De vil ofte bruke hodetelefoner for å eliminere lyder utenfra.
   2. Lytt til opptaket: Transkribenten lytter til opptaket, ofte ved hjelp av programvare som lar dem spille av opptaket med lavere hastighet eller pause og spole tilbake etter behov.
   3. Skriv ned transkripsjonen: Mens transkribenten lytter til opptaket, skriver de ned det de hører og lager et dokument med en skriftlig gjengivelse av de talte ordene. Avhengig av typen transkribering må de kanskje inkludere nonverbale signaler som pauser, latter, beskrivelser av lyder fra omgivelsene eller indikatorer på tonen som blir brukt.
   4. Rediger transkripsjonen: Når transkripsjonen er skrevet ned, gjennomgår og redigerer transkribenten dokumentet for å kontrollere at innholdet er riktig og tydelig gjengitt. Dette kan innebære å undersøke for å avklare ukjente begreper eller navn, eller å slå opp i en database med terminologi som brukes av kunden.
   5. Formater transkripsjonen: Den siste delen av prosessen består i å formatere transkripsjonen i henhold til de angitte retningslinjene for stilformat. Dette kan omfatte å legge inn tidsstempler, speaker labels eller annen informasjon i dokumentet.

   Hvordan jobber en flerspråklig transkribent?

   En flerspråklig transkribent jobber på samme måte som en énspråklig transkribent, men med en ekstra utfordring i å skulle transkribere lyd- eller videomateriale på flere språk. Flerspråklig transkribering krever høy grad av språklig dyktighet i flere språk, samt kulturell kunnskap og innsikt i regionale dialekter og aksenter. Transkribentene må også kunne veksle raskt mellom de ulike språkene mens de transkriberer. Flerspråklige transkribenter spiller en viktig rolle i å gjøre talte ord tilgjengelig for en bredere målgruppe på tvers av språkbarrierer.

   Hvilke verktøy bruker en transkribent?

   Transkribenter bruker ofte en rekke verktøy for å hjelpe dem med å transkribere lyd- eller videoopptak effektivt og nøyaktig. Noen vanlige eksempler er:

   1. Programvare for lyd- eller videoavspilling: Transkribenter bruker programvare for lyd- eller videoavspilling til å lytte til opptak og styre avspillingshastigheten, volumet og andre innstillinger.
   2. Tekstbehandlingsprogrammer: Transkribenter bruker tekstbehandlingsprogrammer, for eksempel Microsoft Word eller Google Docs, til å skrive ned og formatere hver enkelt transkripsjon. Disse programmene inneholder ofte nyttige verktøy som autokorrigering, stavekontroll og formateringsalternativer som kan forhåndsinnstilles i samsvar med kundenes foretrukne layout.
   3. Fotpedaler: En fotpedal er en enhet som lar transkribenten styre lydavspillingen uten å måtte bruke hendene under skrivingen. Dette kan være særlig nyttig ved transkribering av lange opptak, da det gjør at transkribenten kan jobbe raskere og mer nøyaktig.
   4. Tekstutvidelser: Med apper for tekstutvidelse kan transkribenten lage snarveier til utfylling av vanlige ord eller fraser. For eksempel kan transkribenten lage en snarvei som automatisk skriver inn standardtekst som for eksempel «Ikke nøl med å ta kontakt». Dette fremskynder transkriberingsprosessen, da mengden manuell inntasting reduseres.
   5. Oversettelsesprogrammer: Flerspråklige transkribenter kan bruke oversettelsesprogrammer for å effektivisere transkriberingsprosessen. Det er imidlertid viktig å merke seg at oversettelsesprogrammer ikke alltid gir helt nøyaktige oversettelser. Menneskelig oversettelse er nødvendig for å sikre at alt er korrekt oversatt.

   Konklusjon

   Transkribenter er dyktige fagfolk som spiller en viktig rolle i å gjøre innhold tilgjengelig for et større publikum. Hos Semantix har vi bransjeeksperter som kan produsere transkripsjoner på over 170 språk. Uansett om du har et lite prosjekt eller trenger å transkribere store mengder tale på jevnlig basis, kan vi tilby deg rask service hele døgnet.

   Kontakt oss om du ønsker mer informasjon. Vi snakker gjerne med deg om prosjektet ditt og hjelper deg med å avgjøre om transkriberingstilbudet vårt kan være noe for deg.

   Bestill transkripsjon nå

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Last ned maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.