Transkribering av intervjuer til forskning

Transkribering innebærer å lage en skriftlig gjengivelse av det som blir sagt. Dette kan gjøres i løpet av selve intervjuet, eller senere ved hjelp av et lyd- eller videoopptak.

Innhold
  Innhold

   Hvorfor er det nyttig å transkribere intervjuer i forbindelse med forskning?

   Det er god praksis å transkribere intervjuer i forskningssammenheng. Intervjuer som transkriberes ordrett i kvalitativ forskning, gjør det mulig å analysere de innsamlede svarene i nærmere detalj på et senere tidspunkt. I tillegg skaper det mindre rom for personlige tolkninger fra intervjuerens side.

   Forskerne kan lese gjennom de transkriberte intervjuene flere ganger, identifisere temaer og mønstre og hente ut relevante sitater eller formuleringer. Denne prosessen bidrar til å identifisere viktige punkter som kan brukes som grunnlag for å trekke viktige konklusjoner.

   Transkribering av forskningsintervjuer er også nyttig fordi det hjelper forskerne med å ettergå at deres egen tolking av samtalen stemmer overens med virkeligheten, noe som reduserer sjansen for feil og feiltolkninger. Transkripsjonen blir en permanent nedtegnelse av intervjuet, som andre kan benytte seg av igjen senere for å etterprøve funnene fra forskningen.

   Transkribering av intervjuer kan også sørge for at deltakerne holdes anonyme. Ved å fjerne identifiserende informasjon fra transkripsjonene kan forskerne beskytte respondentenes identitet, noe som ofte gjør at folk blir mer villige til å delta i forskningsintervjuer.

   En annen fordel er at transkriberte intervjuer enkelt kan deles mellom forskere, noe som stimulerer til analyser og samarbeid, som igjen bidrar til å sikre at forskningen er pålitelig og gyldig.

   Jeg vil vite mer om løsninger for transkribering av lyd og video

   Slik foregår manuell transkribering

   Det å transkribere intervjuer manuelt er tidkrevende arbeid, og det er svært viktig å sørge for at det gjøres riktig. Her er en liste over ting du bør gjøre hvis du vurderer å transkribere intervjuer manuelt i forskningssammenheng:

   1. Før du går i gang med transkriberingen, bør du lytte gjennom opptakene for å gjøre deg kjent med stemmene til de som snakker, eventuelle aksenter og dialekter samt bakgrunnsstøy som kan ha innvirkning på transkriberingsprosessen.
   2. Lag en transkripsjonsmal med en oversikt over navnene på eller identifikatorer for de som snakker, tidsstempler (der det er aktuelt) og plass til å skrive inn den transkriberte teksten.
   3. Begynn å transkribere intervjuet ved å lytte til noen få sekunder av opptaket, sette det på pause og skrive ned det som ble sagt. Det er viktig å gjengi dette presist og ta med alle ordene som ble sagt. Ta også med fyllord, som «eh» og «hmm», og ikke-språklig kommunikasjon som latter eller pauser ved behov. Les mer om ulike typer transkripsjoner.
   4. Når du har fullført transkriberingen, bør du bruke tid på å redigere materialet, slik at det er så presist og har så god lesbarhet som mulig. Sjekk at du har identifisert riktige talere, og at tidsstemplene (hvis du bruker det) er riktige.

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Kom i gang! Her finner du maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.

   Verktøy for generering av automatiske transkripsjoner

   Manuell transkribering av intervjuer er utrolig tidkrevende. Det finnes imidlertid en rekke programvareapper, både gratisversjoner og betalte versjoner, som kan hjelpe til med transkripsjonen. Her er noen av de mest populære:

   1. Otter.ai: Otter.ai er en populær transkriberingsapp som bruker kunstig intelligens til å transkribere intervjuer i sanntid. Det finnes en gratisversjon der du kan transkribere opptil 600 minutter lydopptak i måneden, og betalte versjoner dersom du trenger utvidet funksjonalitet.
   2. Temi: Temi er en automatisert transkriberingstjeneste med både gratis og betalte versjoner. Med gratisversjonen kan du transkribere opptil 45 minutter med lydopptak i måneden.
   3. Trint: Trint bruker kunstig intelligens til å transkribere lyd- og videofiler. Det tilbyr en gratis prøveperiode og betalte planer.
   4. Happy Scribe: Happy Scribe er et annet transkriberingsverktøy som bruker KI til å transkribere lyd- og videofiler. Det har scoret høyt i brukervurderinger, og tilbyr en gratis prøveperiode og betalte abonnementer for utvidet bruk.
   5. Speechmatics: Speechmatics er et program for talegjenkjenning, som inneholder en automatisk transkriberingstjeneste som kan integreres med andre systemer. Programmet tilbyr en gratis prøveperiode og ulike abonnementer.

   Programmer for automatisk transkribering er utvilsomt både praktisk og tidsbesparende – men de er ikke alltid presise nok. Alle automatiske transkripsjoner av intervjuer bør som et minimum gjennomgås manuelt.

   Slik kan en transkripsjon av et forskningsintervju se ut

   Intervjuer: Kan du fortelle meg om hvilke erfaringer du har med å bruke produkter for språklæring?

   Deltakeren: Ok. [trekker pusten dypt] Vel, jeg har prøvd en god del forskjellige produkter, stort sett apper på mobilen og nettbrettet, og jeg har kommet frem til at de kan være nyttige, men også frustrerende iblant. Jeg mister gjerne også interessen for dem etter en stund.

   Intervjuer: Kan du fortelle meg om en gang du har hatt nytte av et produkt for språklæring?

   Deltakeren: Ja, det var en gang jeg brukte en app for å lære meg spansk, og det hadde en funksjon der du kunne ta opptak av at du snakket, og høre på det etterpå. Jeg syntes det var veldig nyttig, fordi det hjalp meg å høre hva jeg sa feil og jobbe med uttalen. Det var grusomt å høre på meg selv snakke, da. [ler]

   Intervjuer: [ler] Det er interessant. Kan du fortelle meg om en gang du opplevde at et produkt for språklæring var mer frustrerende enn nyttig?

   Deltakeren: Ja, jeg brukte en annen app for å lære meg fransk, og det var bare kjempeforvirrende og helt bortkastet tid. Leksjonene var bare et rot, og øvelsene passet ikke egentlig til det jeg holdt på å lære meg. Det var veldig frustrerende og demotiverende. Jeg endte opp med å gi meg etter et par uker, og det tok litt av lysten fra meg, for å være ærlig. [sukker]

   Intervjuer: Jeg skjønner. Kan du fortelle meg om noen funksjoner i språklæringsappene du har prøvd, som du likte eller mislikte spesielt?

   Deltakeren: Jeg liker det veldig godt når appen har en funksjon der du kan øve deg på å snakke med en morsmålsbruker. Det er nyttig å få tilbakemeldinger og øvelse på en mer naturlig måte. På den annen side liker jeg det ikke når appen er for repeterende eller ikke har varierte øvelser og sånt. Da ender det med at jeg bare kvitter meg med den [intonasjonen stiger]

   Intervjuer: Takk for at du deler av dine tanker og erfaringer. [latter]

   Deltaker: Ikke noe problem, jeg hjelper gjerne til.

   Hva hvis jeg trenger en intervjutranskripsjon i APA-format?

   Transkribering av intervjuer kan også gjøres manuelt. For øyeblikket er det ikke mulig for KI-transkribenter å transkribere i henhold til et akademisk referansesystem. Du bør formatere transkripsjonen til stilen organisasjonen din krever. Du kan ta med transkripsjonen som et vedlegg eller som referanse i brødteksten. Vanlige referansesystemer er blant annet APA, Harvard, MLA osv. Finn ut mer om akademiske referansestiler.

   Konklusjon

   Transkribering av intervjuer for forskning er en av de beste metodene for å lage en permanent oversikt over dataene som er samlet inn. Transkripsjonen kan deretter deles med kolleger og analyseres også i fremtiden. Det er imidlertid en arbeidskrevende oppgave, og noen ganger er det viktig å fange opp hvert eneste ord, betoning og til og med ikke-språklig kommunikasjon, for eksempel latter eller intonasjon.

   Semantix har flerspråklige transkribenter som kan transkribere intervjuene dine på en rask og nøyaktig måte – på mer enn 170 språk. Hvis du vil ta en prat med oss om de konfidensielle transkriberingstjenestene våre, kan du fylle ut skjemaet, så tar vi kontakt.

   Bestill transkripsjon nå

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Last ned maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.