Regler for transkribering og typer transkripsjoner

Transkribering brukes i en rekke bransjer for å produsere permanente nedtegnelser av talt kommunikasjon. I dette blogginnlegget skal vi se på reglene som gjelder for transkribering, og hvilke ulike typer transkripsjoner som finnes.

Innhold
  Innhold

   Retningslinjer for transkribering

   Retningslinjer for transkribering bidrar til å sikre at den endelige transkripsjonen gjengir presist det som ble sagt, på en måte som er tydelig og forståelig for leseren. Her er noen generelle tips:

   1. Bruk konsekvent staving og ortografi i hele dokumentet, for eksempel amerikansk eller britisk engelsk.
   2. Menneskelig tale består ikke bare av ordene vi sier – ofte finnes det mange andre lyder som også formidler et budskap. Transkripsjoner kan gjengi alle lyder man bruker når man snakker, på en presis måte. Noen ganger innebærer det å bruke symboler for å gjengi lyder, og andre ganger innebærer det å ta hensyn til ulike dialekter og aksenter. Fonetiske tegn kan brukes til å gjengi lyder som ikke har en direkte ekvivalent i skriftspråket. Disse symbolene og reglene for fonetisk transkribering hentes fra Det internasjonale fonetiske alfabetet.
   3. Skilletegn skal brukes til å indikere talerens intonasjon og tydeliggjøre betydningen av det som blir sagt.
   4. Transkripsjonen bør gjenspeile talerens mønstre for intonasjon og trykk – der apostrof (') kan brukes til å angi hovedtrykket, mens en cirkumfleks (^) kan angi stigende intonasjon.

   Jeg vil vite mer om løsninger for transkribering av lyd og video

   Ulike former for transkribering

   Det finnes mange ulike transkriberingsformer, som alle har sine egne regler og konvensjoner. Fonetisk, ortografisk og intelligent transkribering er tre eksempler på ulike former for transkribering av talespråk til skriftlig form. Enkelte typer er bedre egnet til visse formål:

   1. Fonetisk transkribering er en prosess der man bruker et sett med symboler fra det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA). Reglene for fonetisk transkribering gjør det mulig å skrive ned hvordan ordene uttales. Denne metoden brukes ofte i forbindelse med språklæring og taleterapi. For eksempel ville ordet «fugl» transkriberes som [fu:l], der hvert symbol representerer en bestemt lyd.
   2. Ortografisk transkribering følger reglene for ordrett transkribering med standard stavekonvensjoner og registrering av hvert eneste ord og hver eneste lyd. Dette brukes ofte i situasjoner der formålet med transkriberingen er å produsere en nøyaktig skriftlig gjengivelse av en samtale eller tale, for eksempel i forbindelse med journalistikk, rettssaker og forretningsmøter.
   3. Intelligent transkribering er en mer moderne metode som bruker kunstig intelligens (KI) til å transkribere talespråk. Denne metoden er spesielt egnet til å automatisk transkribere store mengder lyd- eller videoinnhold raskt.

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Kom i gang! Her finner du maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.

   Hva brukes transkripsjoner til?

   Transkripsjoner er nyttige for en rekke formål, blant annet:

   1. Tilgjengelighet: Transkripsjoner forbedrer tilgjengeligheten for personer med hørselshemminger, kognitive vansker eller andre som trenger mer tid til å absorbere informasjon.
   2. Juridiske formål: Rettssaker, for eksempel rettsmøter, vitneforklaringer og intervjuer, transkriberes slik at man får en permanent nedtegning av det som blir sagt, som kan brukes som bevis eller som offisielle dokumenter.
   3. Media: Transkripsjoner brukes til å lage undertekster, teksting for hørselshemmede eller dubbing. Dette er spesielt viktig i flerspråklige medier.
   4. Forretningslivet: Transkripsjoner av møter, intervjuer og presentasjoner brukes for å ha en formell oversikt over informasjonen og eventuelle beslutninger som tas.
   5. Utdanning: Transkripsjoner brukes til å transkribere forelesninger, webinarer og annet undervisningsinnhold for å lage dokumenter som det kan refereres til i fremtidige studier.

   Hvordan produseres transkripsjoner?

   Menneskelige transkribenter

   Profesjonelle menneskelige transkribenter lytter til lyd- eller videoopptak og transkriberer det som sies, til tekst. Hvis flerspråklig transkribering er nødvendig, kan de også oversette mellom språk. Her er prosessen profesjonelle transkribenter følger:

   1. Transkribenten lytter nøye til opptaket, og følger med på talerens tone, tempo og følelser i det som sies.
   2. Underveis skriver transkribenten inn det de hører, ved hjelp av et tekstbehandlingsprogram eller et spesialisert transkriberingsprogram.
   3. Transkribenten sørger for at den skrevne teksten er nøyaktig og grammatisk korrekt.
   4. Hvis det er en del av instruksen fra kunden, kan transkribenten legge til tidsstempler for å indikere når hver setning eller hvert intervall ble sagt.
   5. Hvis opptaket har flere talere, kan transkribenten angi i transkripsjonen når de bytter på å snakke.
   6. Når transkripsjonen er fullført, gjennomgås den en siste gang og korrekturleses for å sikre at den er korrekt og nøyaktig.

   KI-transkribenter

   I dag finnes det også KI-baserte transkriberingsprogrammer, og teknologien for dette blir stadig bedre. Slik fungerer en KI-transkribent:

   1. En lyd- eller videofil lastes inn i appen for KI-transkribering.
   2. Appen bruker teknologi for automatisk talegjenkjenning (ASR) til å konvertere lydinnholdet til tekst.
   3. KI-transkribenten bruker naturlig språkbehandling (NLP – natural language processing) til å tolke den transkriberte teksten og identifisere og korrigere eventuelle grammatiske feil, stavefeil og inkonsekvente gjengivelser.
   4. Det endelige resultatet er en tekstfil som gjengir lydinnholdet. Noen KI-transkribenter kan også generere transkripsjoner med tidsstempler og identifisering av ulike talere.

   KI-transkribenter lærer kontinuerlig etter hvert som de behandler mer og mer data, slik at de blir stadig bedre over tid. Det er imidlertid viktig å huske at KI-transkribenter kan gjøre feil, særlig når de skal gjengi ulike dialekter eller aksenter, eller hvis det er bakgrunnsstøy eller opptaket er av lav kvalitet. Dette betyr at det alltid er viktig at en menneskelig transkribent sjekker KI-resultatene og redigerer den endelige transkripsjonen etter behov.

   Kan man gi kildehenvisninger til transkripsjoner?

   Man kan gi kildehenvisninger til transkripsjoner ved å bruke systemer som Harvard, APA (American Psychological Association) og MLA (Modern Language Association) til å gi korrekte henvisninger til kilder i transkripsjonen.

   Bruk av referansesystemer som Harvard, APA eller MLA spiller en viktig rolle i enkelte former for transkribering, for eksempel juridisk eller akademisk transkribering, fordi det sikrer at kildehenvisningene blir korrekte.

   Kan AI sørge for kildehenvisninger til transkripsjoner?

   Selv om løsninger for KI-transkripsjoner kan transkribere tale til tekst, er teknologien ennå ikke moden nok til å generere pålitelige kildehenvisninger og referanselister via standardsystemene. Dette er imidlertid et felt i rask utvikling, så det er liten tvil om at dette vil bli mulig i fremtiden.

   Inntil videre må man likevel bruke en menneskelig transkribent for at kildehenvisningene skal bli korrekte.

   Konklusjon

   De generelle reglene som gjelder for produksjon av transkripsjoner, er enkle, men det kreves likevel spesialkunnskap for å kunne benytte seg av ulike systemer og ulike tilnærminger.

   Vi tilbyr rask og nøyaktig flerspråklig transkribering og oversettelser til over 170 språk. Vi tilbyr alle former for transkribering og kan også bistå med kildehenvisninger til transkripsjoner ved behov.

   Hvis du vil ta en prat med oss om transkribering, eller du har et prosjekt du vil drøfte med oss, er det bare å fylle ut dette skjemaet, så tar vi kontakt.

   Bestill transkripsjon nå

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Last ned maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.