Transkribering av samtaler

Vi lærer å snakke før vi kan skrive, så tale kan kalles vår opprinnelige eller primære form for kommunikasjon. Men med mindre det talte ord skrives ned, forsvinner det. Når du transkriberer en samtale, lager du en permanent gjengivelse. Les videre for å finne ut mer om transkribering av samtaler.

Innhold
  Innhold

   Hva er en transkribert samtale?

   En transkripsjon er en presis, skriftlig gjengivelse av en muntlig samtale. Det går ut på at man tar opp det som sies, på video eller lydopptak, og deretter konverterer dette til tekst. Transkriberingsprosessen kan gjøres manuelt, eller automatisk ved hjelp av egne apper.

   Hvorfor er det nyttig å transkribere samtaler?

   Det kan være nyttig å transkribere samtaler fordi man får en permanent nedtegnelse man kan referere til i ettertid. Dette er nyttig i forbindelse med både forskning, rettssaker eller andre situasjoner der man har behov for en presis nedtegnelse av hva som ble sagt – for uansett hvor mye man ønsker det, kan det være vanskelig å huske de eksakte ordene som ble brukt i en samtale.

   Transkribering av samtaler gjør også at de blir mer tilgjengelige for personer med hørselsnedsettelser eller kognitive vansker.

   Jeg vil vite mer om løsninger for transkribering av lyd og video

   Transkribering av samtaler – eksempel:

   Her er en enkel transkribert samtale. Legg merke til at ikke-verbale lyder er tatt med i klammer. De to talerne er anonymisert i denne transkripsjonen, men det kan også angis hvem deltakerne er, dersom det er hensiktsmessig.

   Taler 1: Hei, hvordan går det?

   Taler 2: Hei! Det går bra med meg, hva med deg?

   Taler 1: Det går ganske bra! Jeg har jobbet med litt forskning på handlevaner, og det har vært veldig interessant.

   Taler 2: Så kult! Hva har du funnet ut så langt?

   Taler 1: Jo, jeg har sett på hvordan folk tar beslutninger om hva de skal kjøpe, og det har vært fascinerende å se hvor stor rolle følelser og sosial påvirkning spiller.

   Taler 2: Ja, det er veldig interessant. Har du sett på effekten av reklame og markedsføring?

   Taler 1: Absolutt. (pause) Det er utrolig hvor mye det vi gjør kan påvirkes av ting som produktplasseringer og kjendiser som går god for produkter.

   Taler 2: Det er så sant. (Pause) Har du funnet ting som har overrasket deg?

   Taler 1: Ja, faktisk. (ler) Jeg oppdaget at folk ofte kjøper ting de ikke trenger, bare fordi de er på salg eller er en del av et tidsbegrenset tilbud.

   Taler 2: Ja jøss, det kjenner jeg meg absolutt igjen i! (Ler) Det er vanskelig å motstå et godt tilbud.

   Taler 1: Absolutt. (pause) Men det er også interessant å se hvordan noen er kjempemålrettede og bevisste når de handler, og har fokus på ting som bærekraft eller å støtte lokale virksomheter.

   Taler 2: Ja, jeg tror det er ting som blir stadig viktigere for folk i disse dager. (pause) Vel, takk for at du ville fortelle meg litt om det du forsker på. Det er fascinerende saker.

   Taler 1: Bare hyggelig, jeg snakker gjerne om det. (ler)

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Kom i gang! Her finner du maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.

   Ulike måter samtaler kan transkriberes på

   Samtaler kan transkriberes på ulike måter. Ulike tilnærminger egner seg for ulike behov, og hvordan transkripsjonen er ment å brukes. Her er noen eksempler:

   1. Ordrett transkribering: En ordrett transkribering fanger opp samtlige ord, lyder og pauser i samtalen, inkludert fyllord som «hmm» og «eh». Lyder som latter og sukk tas også med. Denne typen transkribering er spesielt nyttig for rettssaker, forskningsintervjuer eller andre situasjoner der samtalen må gjengis helt presist.
   2. Ren transkribering: En ren transkribering er en lett redigert versjon av en ordrett transkribering. Fyllord, påbegynte setninger som avbrytes, og andre unødvendige elementer underveis tas ut. Dette gir teksten bedre lesbarhet, og er nyttig når transkripsjonen må være mer polert, for eksempel for intervjuer i media eller podkaster.
   3. Intelligent ordrett transkribering: En intelligent ordrett transkribering fanger bare opp essensen i det som ble sagt. I redigeringsfasen tas fyllord og repetisjoner ut. Denne typen transkribering er nyttig når man skal fange opp intensjonen i samtalen, og det ikke er nødvendig med en eksakt gjengivelse av alt som blir sagt.
   4. Akademisk transkribering: Akademisk transkribering er en form for språkanalyse som fanger opp strukturen i samtalen, blant annet hvordan talerne bytter på å ta ordet, avbrytelser og talerens intensjoner. Denne typen transkribering brukes i sosiolingvistisk forskning og til å analysere kommunikasjonsmønstre i grupper.
   5. Redigert transkribering: En redigert transkribering fanger opp hovedpoengene i en samtale, der fyllord og andre lyder som ikke er viktige, tas ut – men ikke nødvendigvis repetisjoner. Denne typen transkribering er nyttig i forbindelse med forretningsmøter der man har behov for et sammendrag av samtalen og eventuelle ting som ble av avtalt, uten at det er nødvendig med en ordrett transkripsjon.

   Slik transkriberer du en samtale

   Det å transkribere en samtale krever mye tid og krefter, og det er viktig at alt blir riktig. Hvis du skal transkribere samtaler for å lage permanente nedtegnelser, bør du følge disse rådene:

   1. Før du går i gang med transkriberingen, bør du lytte gjennom opptakene for å gjøre deg kjent med stemmene til de som snakker, eventuelle aksenter og dialekter samt bakgrunnsstøy som kan være distraherende.
   2. Vurder om du trenger å transkribere hvert ord, inkludert fyllord og ikke-språklige lyder, eller om det holder med en oppsummert versjon av samtalen. Dette vil hjelpe deg med å bestemme hvilken type transkribering du skal gå i gang med.
   3. Vurder å bruke et transkriberingsprogram eller -verktøy for å effektivisere prosessen. Nedenfor har vi laget en liste over noen apper for iPhone og Android som du kan bruke til å transkribere samtaler.
   4. Begynn transkriberingen ved enten å skrive inn teksten i et tekstbehandlingsprogram eller ved hjelp av spesialiserte transkriberingsprogrammer. Hvis det er deler av opptaket du er usikker på, må du høre gjennom det flere ganger til du er sikker på hva som blir sagt.
   5. Når samtalen er ferdigtranskribert, må du korrekturlese teksten grundig.

   Apper for transkribering av lydopptak

   Her er noen eksempler på populære iPhone-apper til transkribering, og de beste Android-appene for opptak og transkribering av samtaler. Vi har tatt med både gratis og betalte versjoner. Siden de ulike appene har ulike funksjoner, har vi lagt inn linker, slik at du kan sammenligne appene og velge den som passer best til dine behov:

   Apper for transkribering av samtaler på iPhone

   1. Otter Voice Meeting Notes (gratis, med mulighet for å kjøpe tillegg i appen)
   2. Temi – Record and Transcribe (gratis; betalte transkriberingstjenester)
   3. Rev Voice Recorder (gratis; betalte transkriberingstjenester)

   De beste Android-appene for opptak og transkribering av samtaler

   1. Phillips SpeechLive (gratis demoversjon og betalte versjoner)
   2. Transkriptor (gratis, med mulighet for å kjøpe tillegg i appen)
   3. Live Transcribe (gratis)

   Hvordan transkriberer jeg en podkast?

   Når du transkriberer en podkast, lager du skriftlig innhold som supplerer selve podkasten og gjør den mer tilgjengelig for et større publikum. Dette bør du tenke på når du transkriberer podkaster:

   1. Velg transkriberingsmetoden som gir deg resultatene du trenger. Se delen «Ulike måter samtaler kan transkriberes på» over.
   2. Lytt nøye til podcastepisoden for å gjøre deg kjent med stemmene til de som snakker, og eventuell bakgrunnsstøy som kan være distraherende.
   3. Vurder å bruke en transkriberingsapp. Se «Apper for transkribering av lydopptak» ovenfor.
   4. Del inn podkasten i segmenter, for eksempel etter tidsintervaller, episoder eller emner, for å få en oversiktlig prosess.
   5. Transkriber podcasten. Se «Slik transkriberer du en samtale» ovenfor.

   Hvordan transkriberer jeg en samtale i et akademisk essay?

   Når du transkriberer en samtale for et akademisk essay, bør du lage en skriftlig nedtegnelse av samtalen som er nøyaktig, kortfattet og relevant for temaet for essayet. Kanskje trenger du å bruke ordrett transkribering hvis du må ha nøyaktig oversikt over alt som ble sagt. Ta en vurdering av hvilket detaljnivå du trenger å fange opp, for å velge riktig type transkribering.

   Formater transkripsjonen i henhold til stilen organisasjonen din bruker. Du kan ta med transkripsjonen som et vedlegg eller som referanse i brødteksten. Vanlige referansesystemer er blant annet APA, Harvard, MLA osv. Finn ut mer om akademiske referansestiler.

   Konklusjon

   Semantix' flerspråklige transkribenter kan transkribere samtalene dine i henhold til den typen transkribering som passer best for prosjektet ditt. Vi har eksperter som jobber med over 170 språk, og vi står til enhver tid parat til å oversette lydopptakene dine i tråd med dine behov – uansett hvilken tidssone du er i. Hvis du vil ta en prat med oss om de konfidensielle transkriberingstjenestene våre, kan du fylle ut skjemaet, så tar vi kontakt.

   Bestill transkripsjon nå

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Last ned maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.