Eksempler på transkribering. Hvilken stil fungerer best for deg?

Velg mellom ordrett, intelligent, redigert og fonetisk transkribering med disse nyttige eksemplene og forklaringene.

Innhold
  Innhold

   Transkribering brukes i en rekke sektorer – fra markedsføring til helsevesen, rettsvesen og akademia – og hvert bruksområde stiller egne krav til resultatene. Derfor finnes det flere transkriberingsstiler, og hver av disse gir et resultat med forskjellig fokus.

   Disse transkriberingsstilene kan grupperes i fire grunnleggende kategorier:
   1. Ordrett
   2. Intelligent ordrett
   3. Redigert
   4. Fonetisk

   Her forklarer vi hver av disse formene for transkribering ved hjelp av eksempler.

   Eksempel på ordrett transkribering

   En ordrett transkripsjon fanger opp alt som høres, for eksempel harking, latter, fyllord (eh, hm, mm, så), dører som slamres igjen og telefoner som ringer. Dette detaljnivået kan være avgjørende når alle ytringer og forstyrrelser er nødvendige for å formidle hele konteksten i en situasjon, for eksempel i et politiavhør.

   Her er et eksempel på en ordrett transkripsjon.

   AB = Alice Birch
   CD = Colin Dexter

   [Transkriberingen begynner 00:00:05]

   AB: Ok, la oss komme i gang ... Hva heter du?

   [Lyden av stoler som skraper mot gulvet]

   CD: Navnet mitt? Colin Dexter.
   AB: Så ... La oss se ... [lyden av blaing i papirer]
   AB: Kan du bekrefte hvor omtrent du er født og vokste opp?
   CD: Oz. Aussie. Australia. Melbourne, Australia.
   AB: Så ... Hva var det som førte deg til Storbritannia?
   CD: Em-hm, vel ... Jeg ble tilbudt en jobb, og jeg trodde ... vel ... [trekker på skuldrene]. Hvorfor ikke? [Løfter høyre hånd og gnir pekefinger og tommel sammen som tegn på penger]
   AB: Det var en godt betalt jobb, var det ... denne jobben som lokket deg til Storbritannia?
   CD: Ja. Vel, asså, mye bedre enn det jeg tjente før, i hvert fall. [Ler høyt]

   [Transkriberingen avsluttes 00:02:32]

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Kom i gang! Her finner du maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.

   Eksempel på intelligent ordrett transkribering

   Hvis bakgrunnslydene, fyllordene, spredte repetisjoner, hoste og liknende ikke er relevante for formålet med transkriberingen, kan disse elementene fjernes for å skape en intelligent ordrett transkripsjon. Resultatet er en konsis og lettlest tekst som ellers er tro mot det opprinnelige lydopptaket.

   Denne typen transkribering er mer egnet til situasjoner som et jobbintervju, der detaljer om hosting og dører som slamres igjen er irrelevante.

   Her ser du det samme eksemplet som ovenfor, men nå er det skrevet som en intelligent ordrett oversettelse.

   AB = Alice Birch
   CD = Colin Dexter

   [Transkriberingen begynner 00:00:05]

   AB: Ok, la oss komme i gang ... Hva heter du?
   CD: Navnet mitt? Colin Dexter.
   AB: Kan du bekrefte hvor du er født og oppvokst?
   CD: Australia. Melbourne, Australia.
   AB: Hva var det som førte deg til Storbritannia?
   CD: Jeg ble tilbudt en jobb, og jeg tenkte, hvorfor ikke? [Løfter høyre hånd og gnir pekefinger og tommel sammen som tegn på penger]
   AB: Det var en godt betalt jobb som lokket deg til Storbritannia?
   CD: Ja. Vel, mye bedre enn det jeg tjente før.

   [Transkriberingen avsluttes 00:02:32]

   Jeg vil vite mer om løsninger for transkribering av lyd og video

   Eksempel på redigert transkribering

   En redigert transkripsjon er en versjon der alt overflødig innhold fjernes, grammatikkfeil rettes, slang blir avklart og ufullstendige setninger fullføres. En redigert transkripsjon kan virke mer formell enn den muntlige versjonen, men den vil være lettere å lese og forstå.

   At den er mer lesbar og forståelig gjør selvfølgelig ikke alltid redigert transkribering til det riktige valget. Se for eksempel disse to eksemplene på transkripsjoner av en journalist som intervjuer en rockestjerne.

   Ordrett transkribering:

   Så jeg tok øksa mi, koblet meg til Marshal-stacken, og kjørte den helt opp til 11. Publikum skjønte ikke hva som traff dem. Jeg fikk virkelig ørene deres til å blø, mann.[ler rått]

   Redigert transkribering:

   Jeg tok opp gitaren min, plugget den inn i forsterkeren og skrudde den opp til maksimalt volum. Publikum ble overrasket, og jeg skadet hørselen deres.

   Som du ser, kan mye av nyansene gå tapt i en redigert transkripsjon. Slik det er brukt i det forrige eksemplet, får imidlertid en redigert transkripsjon nøkkelfaktaene til å skille seg klart ut.

   AB = Alice Birch
   CD = Colin Dexter

   [Transkriberingen begynner 00:00:05]

   AB: Hva heter du?
   CD: Colin Dexter.
   AB: Hvor er du født og oppvokst?
   CD: Melbourne, Australia.
   AB: Hvorfor kom du til Storbritannia?
   CD: Jeg ble tilbudt arbeid med høyere lønn enn det jeg fikk på den tiden.

   [Transkriberingen avsluttes 00:02:32]

   Eksempel på fonetisk transkribering

   Fonetisk transkribering registrerer hvordan de talte ordene uttales, i stedet for hvordan de skrives. Dette oppnås ved hjelp av symboler fra Det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA), et avtalt system med skriftlige symboler som identifiserer distinkte lydsegmenter på alle språk.

   Fonetisk transkribering er nyttig når uttalen er viktig, for eksempel ved sammenligning av tale i ulike aldersgrupper, på ulike steder eller i ulike tidsperioder. Hvis du ønsker å spesifisere «måten» noe skal sies på, i stedet for bare «hva» som skal sies, bør du derfor velge fonetisk transkripsjon.

   Bruker vi IPA, vil den første linjen i dette engelske eksempelet:

   AB: Hva heter du?

   se slik ut:

   AB: Wɒt ɪz jə neɪm?

   Hvilken type transkribering bør jeg bruke?

   Hver type transkribering tjener et tydelig formål, og dette formålet bestemmer hvilken type transkribering som passer best til oppgaven. For eksempel:

   • Ordrett transkribering ville være nyttig for etterproduksjon i filmindustrien, ettersom hver pause, hvert host og hver latter er like viktig som ordene som blir sagt.
   • Intelligent ordrett vil være nyttig ved transkribering av notater innen medisin, der detaljene er viktige, men ikke de irrelevante lydene.
   • Personer innen HR kan bruke redigert transkribering når de sammenligner svar fra jobbsøkere i intervjuer, da det gjør det mulig for dem å identifisere innholdet i et svar med minimal innsats.
   • For en logoped som ønsker nøyaktige detaljer om hvordan en pasient snakker, vil fonetisk oversettelse være avgjørende.

   Uansett hva som ligger bak ønsket ditt om å gjøre om tale til tekst, så hjelper vi deg med å finne den ideelle typen transkribering for deg.

   Last ned vår gratis mal for transkribering

   Last ned maler for både ordrett og standard transkribering. Du kan bruke formatene og eksemplene i ditt eget arbeidsdokument.