Språkteknologi som tilpasses dine behov

Väderstad ønsker å gi kundene enda bedre resultater gjennom høytytende jordbruksmaskiner. Vi intervjuet Väderstads produksjonssjef Patrik Eksell om hans synspunkter på hvorfor språk er viktig for Väderstad og om hvilke tanker han har om samarbeidet med Semantix.

Åker i skarpt sollys

Väderstad trenger oversettelser i forbindelse med markedsaktivitetene for å nå kjøperne, men også for å overholde EU-forordningene.

«Vi justerer produktporteføljen etter markedene våre. Produktene våre trenger teknisk dokumentasjon, og for øyeblikket oversetter vi til 22 språk.»

Siden stadig mer av Väderstads tekstproduksjon skjer digitalt, har Väderstad innført flere språkteknologiske løsninger for å forbedre lokaliseringsprosessen. Ulike interne brukergrupper har ulike behov, og med Semantix’ løsninger dekkes alle disse behovene. Väderstad bruker Semantix Secure Machine Translation (SSMT), et verktøy for øyeblikkelig og sikker maskinoversettelse.

«Ledelsen bruker SSMT, et verdifullt verktøy som raskt oversetter intern informasjon til ulike språk på tvers av selskapet. Vi bruker også Semantix’ maskinoversettelse til å oversette internt opplæringsmateriell. Før SSMT var dette en omstendelig og tidkrevende prosess som måtte løses internt.»

Väderstads interne redaktører bruker også Semantix Language Hub, en plattform som gjør det enkelt å bestille oversettelser. Denne plattformen gir Väderstad søkbarhet, struktur og oversikt over alle tidligere bestilte oversettelser. De bruker også Language Hub-tilleggsprogrammene til søk i termbaser og oversettelsesminner. Rett terminologi i rett kontekst er avgjørende for gode tekniske håndbøker, og Semantix har hjulpet Väderstad med å utvikle og bruke konsekvent terminologi i sine oversettelser. Nå er det enkelt for alle Väderstads brukere å få tilgang til og søke etter riktig terminologi.

«Å bruke termbase-søkefunksjonen i Semantix Language Hub er en effektiv metode når vi skal finne riktig terminologi for tekstene vi skriver».

I fremtiden ser Väderstad og Semantix gode muligheter for ytterligere utvikling og styrking av samarbeidet med mer språkteknologi. Det jobbes med å oppdatere oversettelsesminner for å oppnå bedre maskinoversettelser.

«Vi forventer synergieffekter mellom maskinoversettelsesteknologien og språkverktøyene våre. Vi regner med å bruke enda mer maskinoversettelse i krevende oversettelser av bransjespesifikk terminologi.»

Leter du etter den ideelle språkteknologiløsningen din?