Bygg din egen tilkobling ved hjelp av Semantix’ REST-API

I 2006 skapte Junglemap det helt nye læringskonseptet NanoLearning. Med fokus på kontinuerlig læring og korte e-læringsleksjoner har de nådd et globalt marked. Junglemap tilbyr NanoLearning-kurs/prosesser som kan tilpasses til organisasjonenes læringsbehov.

For at Junglemap skal nå de ulike markedene, er det viktig at innholdet i NanoLearning-kursene/prosessene oversettes og lokaliseres. I 2016 begynte Semantix å oversette for Junglemap. Vi så at vi kunne forenkle oversettelsesprosessen og fjerne mye av det manuelle arbeidet gjennom automatisering, og tidlig i 2019 startet Junglemap og Semantix et prosjekt for å bygge en skreddersydd integrasjon mellom systemene til Junglemap og Semantix.

«Vi kontaktet Semantix for å tilrettelegge for en heldigital oversettelsesprosess for NanoLearning-forfatterne og -administratorene.»

Ved hjelp av Semantix’ åpne REST-API brukte Junglemap sine egne utviklerressurser til å lage en integrasjon med Semantix Language Hub. Målet var, gjennom et godt samarbeid med Semantix, å tilrettelegge for sending og mottak av oversettelsesbestillinger. I løpet av sommeren 2019 ble Junglemap-tilkoblingen implementert.

I dag kan en Junglemap-kunde bruke API-koblingen til å bestille oversettelser fra Semantix for flere språk. Tilkoblingen eliminerer behovet for manuell uthenting og import av NanoLearning-kurs/prosesser til NanoLearning-plattformen. I stedet skjer bestillingen av oversettelser og innholdsplasseringen automatisk, uten manuelle inngrep fra brukeren.

Målet til Semantix er å fortsette samarbeidet med Junglemap om å øke hastigheten på oversettelsene gjennom automatisering.

Vil du også bygge din egen tilkobling ved hjelp av Semantix’ REST-API?